Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут
Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)

Кафедра хімічних та харчових технологій


 

Адреса: м. Слов’янськ, Донецька обл., 

вул. Добровольського, 1

Корпус 1, ауд.: 303

Телефони кафедри: (06262) 3-33-34

Загальна інформація


 

Кафедра хімічних та харчових технологій створена на базі кафедри хімічної технології неорганічних речовин 1 січня 2013 року (Наказ № 433 від 27.12.2012 р. УІПА)

Кафедра веде науково-дослідницьку роботу, викладачі кафедри приймають участь у виконанні госпдоговірних робіт. 

Викладачами кафедри протягом останіх 2-х років було розроблено та надруковано понад 20 навчальних посібників, опублікувано більш ніж 20 наукових статей у фахових виданнях, понад 5 наукових статей у інших виданнях, постійно подаються тези доповідей на наукові конференції за межами України, на міжнародні конференції в Україні, подано 6 заявок на охоронні документи, отримано 3 охоронних документів.

Викладачі кафедри своєю основною метою ставлять підготовку інженера – педагога, який би поєднував високу професійну компетентність із загальною культурою. Діяльність кафедри спрямована на формування у студенів професійних знань, умінь, навичок, духовності, культури, відповідного технічного і технологічного мислення в нестандартних ситуаціях.

Головними напрямами кафедри щодо надання освітньої послуги  є:

  • оновлення змісту освіти,  підвищення якості знань, удосконалення  рівня кадрового та методичного  забезпечення  навчання; 
  • організація та проведення  в тісному зв’язку з навчально-виробничим процесом ПТНЗ фундаментальних, пошукових, прикладних досліджень і дослідно-конструкторських робіт; 
  • пошук і відпрацювання нових  ефективних  технологій навчання спільно з ПТНЗ;
  • укріплення зв’язків із системою ПТО щодо  розробки  методичних рекомендацій з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Таким чином, з метою підвищення якості освіти студенти кафедри регулярно залучаються до участі у різних видах науково-дослідної роботи на кафедрі та інституті. На кафедрі організовано студентські наукові гуртки.

Щорічно студенти кафедри приймають участь у студентських науково-практичних конференціях, по результатам яких кращі роботи представляються на щорічній студентській конференції УІПА. Кращі роботи студентів направляються на ІІ тур Всеукраїнських конкурсів студентських робіт. Студенти кафедри хімічних та харчових технологій під керівництвом викладачів неодноразово посідали призові місця у цих конкурсах.