Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут
Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)

Кафедра електроніки та комп’ютерних технологій систем управління


Адреса: м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5

Корпус 2, ауд.: 207, 210, 408

Телефони кафедри: (06274) 4-86-37

Загальна інформація:

Кафедра електроніки та комп’ютерних технологій систем управління створена 1 жовтня 2006 року (Наказ № 250 від 03.10.2006р. УІПА)

Кафедра веде науково-дослідницьку роботу, викладачами кафедри виконуються держбюджетні тематики, а також викладачі кафедри приймають участь у виконанні госпдоговірних робіт. 

У минулому навчальному році викладачі кафедри прийняли участь у випуску 5 навчальних посібників, опублікували більш ніж 45 наукових статей у фахових виданнях, понад 5 наукових статей у інших виданнях, постійно подаються тези доповідей на наукові конференції за межами України, на міжнародні конференції в Україні, подано 5 заявок на охоронні документи, отримано 2 охоронних документів.

Достатню увагу працівники кафедри приділяють різним формам виховної роботи із студентами, а саме, приймають участь в наукових дебатах, зустрічах з цікавими людьми, організовують «круглі столи» з фахівцями підприємств та науковцями регіону. Всі викладачі кафедри працюють над оновленням методичного забезпечення, ведуть науково-дослідну роботу, беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

З метою підвищення якості освіти студенти кафедри регулярно залучаються до участі у різних видах науково-дослідної роботи на кафедрі та інституті. На кафедрі організовано студентські наукові гуртки.

Щорічно інститутом проводиться студентська науково-практична конференція, по результатам якої кращі роботи представляються на щорічній студентській конференції УІПА. Також студенти мають можливість брати участь у регіональній науково-практичній студентській конференції, яка проводиться у місті Артемівську для всіх вищих навчальних закладів. 

На ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук відправляються не менш ніж п’ять наукових робіт студентів що року, що виконані під керівництвом викладачів кафедри ЕКТСУ.

Студенти також приймають участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з фахових напрямків у різних містах України.

Навчальный процес


 Кафедра забезпечує навчальний процес для студентів денної та заочної форм навчання по інженерним та інженерно-педагогічним спеціальностям:

 • 7.010104.29 – Професійна освіта. Електромеханіка. Випускники отримують кваліфікацію: інженер-електромеханік, викладач дисциплін в галузі автоматизації виробництва. Основні напрямки роботи: інженер-електромеханік, інженер-електрик, інженер-енергетик.
 • 7.010104.05 – Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок. Випускники отримують кваліфікацію: інженер-електронік, викладач дисциплін в галузі радіоелектроніки. Основні напрямки роботи: інженер-електронік, інженер-радіотехнік, інженер-конструктор по проектуванню радіоелектронних пристроїв, інженер по експлуатації, технічному обслуговуванню радіоелектронних пристроїв, викладач дисциплін в галузі радіоелектроніки.
 • 7.010104.06 – Професійна освіта. Комп’ютерні технології. Випускники отримують кваліфікацію: інженер комп’ютерних систем, викладач в галузі комп’ютерних технологій. Основні напрямки роботи: програміст, інженер комп’ютерних технологій,  розробник комп’ютерних систем, викладач дисциплін в галузі комп’ютерних технологій.
 • 7.05070204 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. Випускники отримують кваліфікацію: інженер-електромеханік. Основні напрямки роботи: розробка, експлуатація та ремонт промислової електромеханіки, електромеханічних систем автоматизації.
 • 7.05020101 – Комп'ютеризовані системи управління та автоматика.  Випускники отримують кваліфікацію: інженер-електронік. Основні напрямки роботи: системний адміністратор, аналітик програмних комплексів, комп’ютерних та робото технічних систем, спеціаліст з системотехніки, систем управлення та автоматики, спеціаліст з комп’ютерних систем та мереж, системний аналітик комп’ютерних систем управлення та обробки інформації, референт в галузі обчислювальної техніки у наукових та виробничих установах.

Вимоги до прийому студентів

Зарахування проходе по результатам зовнішнього незалежного тестування (сертифікати 2015 року) за наступними предметам:

Електромеханіка

 • Українська мова и література (базовий)
 • Математика (базовий)
 • Фізика

Системна інженерія

 • Українська мова и література (базовий)
 • Математика (базовий)
 • Фізика

Комп’ютерні технології

 • Українська мова и література (базовий)
 • Математика (базовий)
 • Іноземна мова

Телекомунікації та зв’язок

 • Українська мова и література (базовий)
 • Математика (базовий)
 • Фізика

Професійна освіта. Електромеханіка

 • Українська мова и література (базовий)
 • Математика (базовий)
 • Історія України 

Окремі категорії абітурієнтів можуть бути зараховані за результатами внутрішніх вступних іспитів:

 • Випускники учбових закладів, що мають кваліфікацію «молодший спеціаліст», можуть бути зараховані в інститут на 2-3 курс навчання за результатами внутрішніх вступних іспитів. Іноземні громадяни вступають на контрактній основі по співбесіді.
 • Абітурієнти, що не пройшли по конкурсу на навчання за рахунок коштів державного бюджету України, можуть бути зараховані в інститут за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
 • На базі інституту проводяться підготовчі курси на складання зовнішнього незалежного тестування.

Матеріальна база кафедри:


1 поверх: 

104 – Лабораторія електричних машин та електроприводу, 

108 – Лабораторія електроніки та мікросхемотехніки, 

110 – Лабораторія основ радіотехніки, 

111 – Лабораторія НВЧ техніки та антен-фідерних пристроїв; 

2 поверх: 

201 – Лабораторія інформатики та обчислювальної техніки, 

202 – Лабораторія інженерної та комп’ютерної графіки, 

208 – Лабораторія комп’ютерного моделювання та анімації, 

209 – Лабораторія атомної та ядерної фізики, 

211 – Лабораторія фізики (електростатика та електромагнетизм), 

212 – Лабораторія молекулярної фізики; 

3 поверх: 

304 – Лабораторія технічних засобів навчання; 

5 поверх: 

507 – Лабораторія теорії автоматичного управління, 

508 – Лабораторія електроприводу.

 Завідуючий кафедри


 Завідуючий кафедри Берестовий Анатолій Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, приватний професор.Напрям наукової діяльності – фізика.

Викладачі кафедри


 

Заступник завідуючого кафедри: Нефьодова Інна Віталіївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Напрям наукової діяльності - математичне моделювання та обчислювальні методи.

Бітченко Олександр Миколайович – кандидат технічних наук, доцент.
Напрям наукової діяльності – системи управління та автоматика.

Семенець Дмитро Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент.
Науковий напрям діяльності – радіотехнічні пристрої, комп’ютерна електроніка.

Комолов В’ячеслав Михайлович – старший викладач.
Науковий напрям діяльності – радіофізика, електроніка.

Чикунов Павло Олександрович – старший викладач.
Науковий напрям діяльності – Інформаційні та комп’ютерні технології систем прийняття рішень та управління підприємством.

Булгакова Ірина Володимирівна – старший викладач.
Науковий напрям діяльності – комп’ютерні технології в управлінні та навчанні, автоматизовані системи управління.

Макаренко Антон Юрійович – асистент.