Кафедра електромеханічних та комп'ютерних систем 


 м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, буд. 5, кабінети 205, 206, 207. 

Телефони: (0627) 44-86-37,

(0627) 44-79-97.

Загальна інформація


Кафедра заснована у березні 2003 р.

Науково-дослідна робота


За результатами НДР кафедри за останній рік опубліковано 24 наукових статті у фахових виданнях та 32 тез доповідей на наукових та науково-практичних конференціях, отримано два патенти на корисні моделі. Результати дисертаційних досліджень викладачів та науково-дослідних робіт постійно впроваджуються у навчальний процес.

Викладачі кафедри активно працюють над залученням студентів до науково-дослідницької роботи. Студенти зі спеціальностей факультету, під керівництвом викладачів кафедри, щорічно приймають участь у студентських науково-технічних конференціях різного рівня, олімпіадах, конкурсах студентських робіт.

Напрямки наукової роботи:

  • дослідження і вибір методик теоретичних та експериментальних розробок по модернізації транспортного обладнання з метою впровадження в навчальний процес;
  • розробка та дослідження нових методів розв’язання стаціонарних та нестаціонарних крайових задач з використанням інтерлінації та інтерфлетації функцій.

Навчально-методична робота


Навчальна робота на кафедрі організована відповідно до вимог вищої школи і основним нормативним документам. У навчальний процес успішно впроваджуються передові методи педагогіки і психології, які рекомендуються до використання дослідниками даної галузі. Активна наукова діяльність, високій рівень підготовки викладачів та сучасні підходи до управління якістю навчального процесу дозволяють підтримувати його на найвищому рівні. У навчальному процесі поряд з традиційними засобами навчання, що адаптовані до сучасних вимог, широко використовуються сучасні технічні засоби навчання. Високій якості також сприяє добра матеріально-технічна база, що складається з 10 навчальних лабораторій, три з яких обладнані сучасними ПК.

Методична робота на кафедрі організується відповідно до рекомендацій Методичної Ради академії та спрямована на розробку навчально-методичної літератури; розробку методичного забезпечення з дипломного проектування та впровадження обчислювальної техніки у курсових та дипломних проектах.  

Викладачі кафедри проводять заняття зі студентами починаючи з першого курсу і до вручення дипломів. Все це обумовлює великий обсяг навчально-методичної роботи, що проводиться на кафедрі. Викладачі кафедри підготували і постійно вдосконалюють близько 60 навчальних курсів.

Спеціальності кафедри


 Кафедра готує до випуску бакалаврів та магістрів зі спеціальностей:

  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • 151 Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології
  • 015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
  • 015 Професійна освіта. (Транспорт)
  • 015 Професійна освіта. (Енергетика)
  • 015 Професійна освта. (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

 

Завідувач кафедри


Кім Єн Дар - зав. кафедри, д.т.н., професор, фахівець у галузі електротехніки
Напрям наукової діяльності - електрофізика, напівпровідники та техніка високих напруг; надійність високовольтної ізоляції та обмежувачів перенапруг.

Склад кафедри


 
 

Владіміров Едуард Олександрович - к.т.н., доцент

Напрям наукової діяльності - розрахунки та комп’ютерне моделювання механічних систем.

Ковалевський Сергій Васильович - к.т.н., доцент
Напрям наукової діяльності - розрахунки, конструювання та модернізація машин промислового транспорту.

 

 Романуша Володимир Олександрович - к.ф.-м.н., доцент

Напрям наукової діяльності - тонка класифікація матеріалів, віброгрохоти. 

 Коломієць Валерій Віталійович - к.т.н., доцент

Напрям наукової діяльності- системи автоматизованого управління електромеханічних комплексів.

 Лутай Сергій Миколайович - к.т.н., доцент

Напрям наукової діяльності - електромагнітна сумісність в електричних мережах.

 Кобилянський Борис Борисович - к.т.н., доцент

Напрям наукової діяльності - математичне моделювання кварцових пристроїв.

 Нефьодова Інна Віталіївна - к.ф.-м.н., доцент

Напрям наукової діяльності - математичне моделювання та обчислювальні методи.

Залужна Галина Володимирівна - к.ф.-м.н., доцент

Напрям наукової діяльності - математичне моделювання та обчислювальні методи.

 Васильчук Дмитро Петрович - ст. викладач

Напрям наукової діяльності - математичне моделювання кварцових пристроїв.