Кафедра економіки підприємства та менеджменту


Місце знаходження кафедри:

м. Бахмут, вул. Миру, 5, 4 поверх, кабінет 405.

Контактний телефон: 44-86-38, 

моб. 050-509-12-43

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Завідувач кафедри


Ковальов Валерій Миколайович – завідуючий кафедрою, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України.

Народився в місті Соледарі Донецької області 10.12.1929 р.

Закінчив Харківський державний університет ім. Каразіна у 1954 р. за спеціальністю «Планування народного господарства».

У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення технічного нормування праці в соляній промисловості» у ВНДі праці в Москві за спеціальністю «Економіка праці».

Захистив у 1988 р. докторську дисертацію на тему: «Проблеми наукового обґрунтування нормативної бази планування виробництва та праці» (на прикладі соляної промисловості) в Інституті економіки промисловості НАН України за спеціальністю 08.00.21 «Економіка, планування та організація управління промисловістю та її галузями».

Має вчені звання:

  • старший науковий співробітник, присвоєно у 1986 році ВАК СРСР;
  • професор, присвоєно у 1992 році ВАК СРСР;
  • академік Академії економічних наук України, присвоєно президією АЕН України 18 липня 2013 році.

Займав посади: завідуючий відділом економічних досліджень галузевого Укр. НДІ соляної промисловості (1960 – 1999 рр.), професор Донбаської державної машинобудівної академії (1999 – 2003 рр.), завідуючий кафедрою соціально-економічних дисциплін Української інженерно-педагогічної академії (2003 р.).

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 54 роки. Активно займається науковою діяльністю, видано 250 наукових праць, з них 2 навчальних посібника з грифом, 11 монографій, результати наукових досліджень також публікуються у зарубіжних виданнях, основні положення проведених досліджень обговорюються на міжнародних та вітчизняних конференціях.

Сфера наукових інтересів: роль праці у формуванні соціально-суспільних відносинах (управління оплатою праці, трудовий і людський потенціал, людський капітал, стимулювання праці і т.п.).

Викладачі кафедри


Михальченко Ганна Григорівна – д.е.н., доцент, професор кафедри ЕПМ, заступник керівника інституту з наукової роботи.

Доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». Тема – «Теоретико-методологічні засади формування пріоритетних напрямів відтворення та розвитку населення». 

Член спеціалізованої вченої ради Д 11.128.02 Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки (м. Маріуполь) по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Загальний стаж наукової та педагогічної роботи понад 20 років. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 1 навчального посібника з грифом МОНУ, 6 монографій, понад 40 навчально-методичних видань, більше 50 статей у фахових виданнях, тез міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Михальченко Г.Г. координує діяльність наукового студентського товариства, активно залучає студентів до науково-дослідної роботи, є організатором регіональної конференції «Студенти та молодь – місту Артемівськ». За останні роки підготувала більше 30 студентів до участі у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, 3 студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Проводить керівництво науковою роботою аспірантів.

Сфера наукових інтересів: демографія, соціальна економіка і політика, регіональне управління, проблеми людського розвитку та забезпечення гідної якості життя.

Черняєва Олена Вікторівна – к.е.н., доцент, заступник завідуючого кафедрою Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК». Тема – «Формування механізму господарювання у реформованих сільськогосподарських підприємствах», доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту.

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи більше 15 років, видано понад 140 наукових праць, з них навчальний посібник з грифом МОНУ, 4 монографії, більше 50 статей у фахових виданнях, результати наукових досліджень також публікуються у зарубіжних виданнях Англії, Канади, Польщі, Чехії, пострадянського простору, основні положення проведених досліджень обговорюються на міжнародних та вітчизняних конференціях. Опубліковано понад 50 науково-методичних розробок, з них 3 навчально-методичних посібника.

Приймає участь в організації і проведенні роботи економічних секцій міжнародних і регіональних науково-практичних конференцій і форумів науковців. Рецензує роботи школярів на Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України. За останні роки підготувала більше 50 студентів до участі у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, 6 студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Проводить керівництво науковою роботою аспірантів.

Сфера наукових інтересів: механізми регулювання економіки; кількісні методи в економіці; фінанси, грошовий обіг і кредит.

Чепеленко Анжеліка Михайлівна – к.е.н., доцент, відповідальний по кафедрі за науково-методичну роботу Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.02 «Світова економіка та міжнародні економічні відносини».

Дисертаційне дослідження за темою «Розвиток міжнародної торгівлі в контексті регіонально-інтеграційних процесів» захищено у Донецькому національному університеті (2009). Доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту, international engineering educator «Ing.Pead. IGIP» (Austria, 2012).

У 2009 році стажувалася у Французькій Республіці, у 2010 році у Швейцарській Конфедерації. Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи близько 20 років, видано понад 140 наукових праць, з них, 3 монографії, більше 40 статей у провідних фахових виданнях, 4 у науко метричних базах, 9 у зарубіжних виданнях.

Результати наукових досліджень обговорюються на вітчизняних та міжнародних конференціях. У 2013 році була учасником Світового економічного форуму, Енергетичного форуму та Конгресу ініціатив Східного партнерства у Республіці Польща.

З 2009 року є Головою ДЕК у Донецькому національному університеті зі спеціальності 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

Опубліковано понад 40 науково-методичних розробок, з них 1 навчально-методичний посібник. Проводить керівництво науковою роботою студентів з метою участі у зарубіжних наукових заходах.

Сфера наукових інтересів: економічна та екологічна безпека, міжнародна інтеграція, міжнародна міграція, антикризове управління.

Атаєва Олена Алімівна – к.е.н., доцент, відповідальний по кафедрі за профорієнтацію.

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.07 «Демографія, економіка праці та соціально-економічна політика». Тема – «Розвиток і стимулювання використання трудового потенціалу».

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи понад 10 років, видано понад 42 наукових праць, з них 2 навчальних посібника з грифом, 4 монографії, результати наукових досліджень також публікуються у зарубіжних виданнях, основні положення проведених досліджень обговорюються на міжнародних та вітчизняних конференціях.

Сфера наукових інтересів: напрямок формування соціально-розподільчих відносин та структуру людського капіталу і трудового потенціалу.

Яковлева Юлія Володимирівна – ст. викладач, секретар кафедри.

Закінчила магістратуру Української інженерно-педагогічної академії у 2007 році за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2012 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності)».

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 8 років, видано 9 наукових статей у провідних фахових виданнях, 1 – у зарубіжному виданні «Инновационное развитие экономики России: региональное разнообразие», 4 навчально-методичних посібника без грифу у співавторстві. Опубліковано понад 45 методичних розробок.

Є керівником студентського наукового гуртка «Маркетолог».

Виконує обов'язки секретаря кафедри.

Сфера наукових інтересів: система методів управління підприємством, стратегічні засади управління, маркетингова діяльність.

 Усик Ольга Євгенівна – лаборант.

Закінчила магістратуру Української інженерно-педагогічної академії у 2009 році за спеціальністю «ПО. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні».

Загальний стаж педагогічної роботи понад 5 років. Розроблені програмні продукти використовуються у педагогічній практиці. Приймає участь в організації і проведенні кафедрою економічних секцій міжнародних і регіональних науково-практичних конференцій і форумів науковців, молодих вчених і студентів.

Є відповідальною за оформлення документації кафедри.