Кафедра інженерної педагогіки та психології


Сайт кафедри: ipp.nnppi.in.ua

Загальна інформація


Кафедра інженерної педагогіки та психології створена рішенням Вченої Ради Української інженерно-педагогічної академії 1 вересня 2014 року (наказ № 265 від 04.09.2014 р.). Завідувачем кафедри призначено кандидата педагогічних наук, доцента Кулешову Вікторію Володимирівну.

Кафедра інженерної педагогіки та психології є базовим структурним підрозділом академії, що здійснює навчально-виховну та методичну діяльність із закріплених навчальних дисциплін та здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за відповідними напрямами.

У своїй діяльності кафедра керується законодавчими та нормативними актами: Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність»; «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положенням про Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут УІПА» а також статутом академії, наказами та розпорядженнями ректора академії, рішеннями Вченої ради Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту УІПА, розпорядженнями керівника ННППІ УІПА.

Основними напрямами діяльності кафедри є наступні:

 • здійснення навчальної та виховної роботи зі студентами академії;
 • навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри;
 • проведення викладачами науково-дослідної роботи за педагогічним, психологічним, філологічним, історичним напрямами з опублікуванням результатів досліджень у провідних фахових та міжнародних наукових виданнях;
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів, підготовка їх до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт;
 • виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт: «Трансфер методики розробки навчальних планів та програм на основі семантичних мережевих моделей змісту навчання», «Трансфер методики розробки навчальних планів та програм на основі системної природничо-техніко-технологічної інтеграції знань»;
 • здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл та професійних навчальних закладів регіону.

Методична робота кафедри


На кафедрі інженерної педагогіки та психології викладаються дисципліни психолого-педагогічного циклу, мовного спрямування та історичного профілю. Викладання навчального матеріалу здійснюється кваліфікованими викладачами, більшість з яких мають наукові ступені кандидатів наук у відповідній науковій галузі. Усі дисципліни кафедри викладаються з урахуванням сучасних наукових досягнень та забезпечені необхідними навчально-методичними розробками, виконаними викладачами кафедри, серед яких: навчальні посібники; навчально-методичні посібники, конспекти лекцій; методичні вказівки до практичних занять; методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів; методичні вказівки щодо виконання курсових робіт тощо. Викладачі кафедри постійно модернізують та оновлюють методичне забезпечення дисциплін, що викладаються, згідно з інноваційними тенденціями у сучасній вищій школі.

Матеріальна база кафедри


Матеріально-технічний стан кафедри: за кафедрою закріплено кабінет кафедри (к.402/2), викладацьку (к.313/2) та наступні навчальні аудиторії: 

 • теорії та методики професійного навчання – 103 (к. 1)
 • нормативно-правового забезпечення в освіті – 104 (к. 1)
 • сучасних виховних технологій – 201 (к. 1)
 • української мови та культурознавства – 601 (к.1)
 • іноземних мов – 702 (к. 1)
 • історії – 107 (к.2)
 • лекційний зал – 109 (к.2)
 • вікової психології та психології праці – 112 (к. 2)
 • педагогіки та психології – 302 (к.2)
 • іноземних мов – 314 (к.2)
 • інженерно-педагогічної творчості – 316 (к. 2).

Завідувач кафедри


Кулешова Вікторія Володимирівна, завідувач кафедри, к.пед.н., доцент

 

 

Викладачі кафедри


У 2014-2015 навчальному році науково-педагогічний склад кафедри складають 17 осіб (13 – штатних, 2 – за сумісництвом, 1 – погодинно, 1 – викладач у декретній відпустці), серед яких 1 – доктор наук, професор; 8 кандидатів наук, доцентів; 3 кандидатів наук, старших викладачів, 5 старших викладачів (без наукового ступеню), а саме:

Брюханова Наталія Олександрівна, д.пед.н., проф.

Малазонія Світлана Валеріївна, к.психол.н., доцент

Татаринов Сергій Йосипович, к.іст.н., доцент

Мальована Вікторія Володимирівна, к.пед.н., доцент

Главатських Ірина Михайлівна, к.пед.н., доцент

Ворох Андрій Олександрович, к.пед.н., доцент

Кошелева Наталія Геннадіївна, к.пед.н., доцент

Лук’янова Юлія Сергіївна, к.пед.н., доцент

Рижкова Марія Сергіївна, к.пед.н., ст. викладач

Несторук Наталія Анатоліївна, к.пед.н., ст. викладач

Коваленко Сергій Олегович, к.пед.н., ст. викладач

Кохан Інна Іванівна, ст. викладач

Аксакова Наталія Олександрівна, ст. викладач

Котелевцева Надія Павлівна, ст. викладач

Погорєлова Лариса Валеріївна, ст. викладач

Антонова Алевтина Михайлівна, ст. викладач.