У період з 25 квітня по 27 квітня 2019 року в ННППІ УІПА (м. Бахмут) працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Електроенергетика» спеціальності 015 Професійна освіта (Енергетика) галуль знань 01 Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки комісії