Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 705-л від 23.05.2019 р. у Навчально-науковому професійно-педагогічному інституті Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) з  29.05.2019 р. по 31.05.2019 р. відбулась акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів напряму 6.010104 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) галузі знань 0101 Педагогічна освіта.

Подивитися висновки комісії