Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Розклад екзаменаційної сесії для здобувачів освіти магістратури денної форми навчання

 

ПЕРЕЙТИ ДО РОЗКЛАДУ