ПЕРЕЛІК Спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Примітка: нормативні терміни навчання для здобуття ступеня бакалавра (зі скороченим терміном навчання): денна форма – 2 роки, заочна форма – 3 роки

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У СЕРТИФІКАТІ Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступників на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється:
- для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО – у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках. У 2018 році приймаються сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років. Проте бали з іноземних мов будуть дійсні лише з сертифікатів ЗНО 2018 року;
- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (ОКР) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, встановлених Правилами прийому (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (ОКР) вищої освіти за іншою спеціальністю);
- для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, спеціаліста, ступенів бакалавра, магістра – у формі фахових вступних випробувань.

Етапи вступної кампанії для вступу на навчання вступників на перший курс за ступенем бакалавра на основі ПЗСО проводяться в такі строки:

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить УІПА, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) та на другий (третій) курси з нормативним терміном навчання проводиться в такі строки:

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить УІПА, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста за ступенем магістра проводиться в такі строки: