Навчально-науковий професійно педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Кафедра економіки підприємства та менеджменту


Місце знаходження кафедри:

м. Бахмут, вул. Миру, 5, 4 поверх, кабінет 405.

Контактний телефон: 44-86-38, 

моб. 050-509-12-43

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Завідувач кафедри


Михальченко Ганна Григорівна

Завідувач кафедри ЕПМ 

Заступник керівника інституту з наукової роботи

Доктор економічних наук, доцент, доктор філософії (PhD)

Доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». Тема – «Теоретико-методологічні засади формування пріоритетних напрямів відтворення та розвитку населення».

Член спеціалізованої вченої ради К.64.108.05 Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки (м. Харків) по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Заступник головного редактора електронного наукового фахового видання з педагогіки та економіки «Адаптивне управління: теорія і практика» (Серія «Економіка»). Журнал включено до переліку електронних наукових фахових видань України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.

Пройшла стажування в Шуменському університеті «Епископ Константин Преславски» Департаменту інформації, підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в 2018 р.(м. Варна, Болгарія).

Загальний стаж наукової та педагогічної роботи понад 20 років. Автор 200 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 1 навчального посібника з грифом МОНУ, 10 монографій, понад 40 навчально-методичних видань, більше 70 статей у фахових виданнях та наукометричних базах, більше 50 тез міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Має свідоцтва на об'єкти авторського права та патенти.

Михальченко Г.Г. є постійним організатором міжнародних та регіональних науково-практичних конференцій. Приймає активну участь у виконанні науково-дослідних та госпдоговірних робіт кафедри, інституту та інших наукових установ.

Координує діяльність наукового студентського товариства, активно залучає студентів до науково-дослідної роботи. Є організатором регіональної конференції «Студенти та молодь – для майбутнього країни». За останні роки підготувала більше 60 студентів до участі у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, 6 студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Здійснює керівництво науковою роботою аспірантів.

Сфера наукових інтересів: демографія, соціальна економіка і політика, регіональне управління, проблеми людського розвитку та забезпечення гідної якості життя.

Викладачі кафедри


Ковальов Валерій Миколайович

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України

Народився в місті Соледарі Донецької області 10.12.1929 р.

Закінчив Харківський державний університет ім. Каразіна у 1954 р. за спеціальністю «Планування народного господарства».

У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення технічного нормування праці в соляній промисловості» у ВНДі праці в Москві за спеціальністю «Економіка праці».

Захистив у 1988 р. докторську дисертацію на тему: «Проблеми наукового обґрунтування нормативної бази планування виробництва та праці» (на прикладі соляної промисловості) в Інституті економіки промисловості НАН України за спеціальністю 08.00.21 «Економіка, планування та організація управління промисловістю та її галузями».

Має вчені звання:

  • старший науковий співробітник, присвоєно у 1986 році ВАК СРСР;
  • професор, присвоєно у 1992 році ВАК СРСР;
  • академік Академії економічних наук України, присвоєно президіє АЕН України 18 липня 2013 році.

Займав посади: завідуючий відділом економічних досліджень галузевого Укр. НДІ соляної промисловості (1960 – 1999 рр.), професор Донбаської державної машинобудівної академії (1999 – 2003 рр.), завідуючий кафедрою соціально-економічних дисциплін Української інженерно-педагогічної академії (2003 – 2005 рр.), завідуючий кафедрою економіки підприємств та менеджменту Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (2003 – 2005 рр.).

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 55 років. Активно займається науковою діяльністю, видано 250 наукових праць, з них 2 навчальних посібника з грифом, 11 монографій, результати наукових досліджень також публікуються у зарубіжних виданнях, основні положення проведених досліджень обговорюються на міжнародних та вітчизняних конференціях.

Сфера наукових інтересів: роль праці у формуванні соціально-суспільних відносинах (управління оплатою праці, трудовий і людський потенціал, людський капітал, стимулювання праці і т.п.).


Черняєва Олена Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту, відповідальний за розподіл навчального навантаження кафедри.

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК». Тема – «Формування механізму господарювання у реформованих сільськогосподарських підприємствах».

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи більше 20 років, видано понад 200 наукових праць, з них навчальний посібник з грифом МОНУ, 4 монографії, більше 60 статей у фахових виданнях і наукометричних базах, результати наукових досліджень також публікуються у зарубіжних виданнях Англії, Канади, Німеччини, Португалії, Польщі, Чехії, Балтії, пострадянського простору, основні положення проведених досліджень обговорюються на міжнародних та вітчизняних конференціях. Приймає активну участь у виконанні науково-дослідних робіт. Опубліковано понад 100 науково-методичних розробок, з них 3 навчально-методичних посібника. Має свідоцтва про реєстрацію авторського права.

Приймає участь в організації і проведенні роботи економічних секцій міжнародних і регіональних науково-практичних конференцій і форумів науковців. Рецензує роботи школярів на Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України. За останні роки підготувала більше 100 студентів до участі у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Проводить керівництво науковою роботою аспірантів.

Сфера наукових інтересів: механізми регулювання економіки; публічне управління та адміністрування; кількісні методи в економіці; фінанси, грошовий обіг і кредит.


Чепеленко Анжеліка Михайлівна

Кандидат економічних наук, доцент, відповідальний по кафедрі за науково-методичну роботу Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.02 «Світова економіка та міжнародні економічні відносини».

Дисертаційне дослідження за темою «Розвиток міжнародної торгівлі в контексті регіонально-інтеграційних процесів» захищено у Донецькому національному університеті (2009). Доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту, international engineering educator «Ing.Pead. IGIP» (Austria, 2012).

У 2009 році стажувалася у Французькій Республіці, у 2010 році у Швейцарській Конфедерації. Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи близько 20 років, видано понад 140 наукових праць, з них, 3 монографії, більше 40 статей у провідних фахових виданнях, 4 у науко метричних базах, 9 у зарубіжних виданнях.

Результати наукових досліджень обговорюються на вітчизняних та міжнародних конференціях. У 2013 році була учасником Світового економічного форуму, Енергетичного форуму та Конгресу ініціатив Східного партнерства у Республіці Польща.

З 2009 року є Головою ДЕК у Донецькому національному університеті зі спеціальності 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

Опубліковано понад 40 науково-методичних розробок, з них 1 навчально-методичний посібник. Проводить керівництво науковою роботою студентів з метою участі у зарубіжних наукових заходах.

Сфера наукових інтересів: економічна та екологічна безпека, міжнародна інтеграція, міжнародна міграція, антикризове управління.


Атаєва Олена Алімівна

Кандидат економічних наук, доцент, відповідальний по кафедрі за профорієнтацію.

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.07 «Демографія, економіка праці та соціально-економічна політика». Тема – «Розвиток і стимулювання використання трудового потенціалу» (2011), доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту (2013).

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи понад 20 років, видано більш ніж 190 наукових праць. У співавторстві опублікувала два видання навчального посібника «Економіка праці та соціально-трудові відносини» с грифом МОН України, навчального посібника «Економіка підприємств».

За останні роки у наукометричних базах опублікувала п’ять статей, також у зарубіжних і фахових виданнях - 20 статей, приймала участь у 7 колективних монографіях. Результати наукових досліджень обговорюються на вітчизняних та міжнародних конференціях. Протягом викладацької роботи розроблено методичні комплекси по дисциплінам що викладаються.

Проводиться науково-дослідна робота зі студентами. Керівник студентського наукового гуртка «Дослідження сучасних проблем економіки». Підготовлено до виступу на міжнародних конференціях та опубліковано більш ніж 60 тез доповідей зі студентами. До участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт підготовлено 4 студента. Керівник магістерських робіт.

Сфера наукових інтересів: напрямок формування соціально-розподільчих відносин, структура людського капіталу і трудового потенціалу, економіка праці, економічна безпека.


Яковлева Юлія Володимирівна

Старший викладач, секретар кафедри

Закінчила магістратуру Української інженерно-педагогічної академії у 2007 році за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2012 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності)».

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 8 років, видано 9 наукових статей у провідних фахових виданнях, 1 – у зарубіжному виданні «Инновационное развитие экономики России: региональное разнообразие», 4 навчально-методичних посібника без грифу у співавторстві. Опубліковано понад 45 методичних розробок.

Є керівником студентського наукового гуртка «Маркетолог».

Виконує обов'язки секретаря кафедри.

Сфера наукових інтересів: система методів управління підприємством, стратегічні засади управління, маркетингова діяльність.


Усик Ольга Євгенівна

Лаборант

Закінчила магістратуру Української інженерно-педагогічної академії у 2009 році за спеціальністю «ПО. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні».

Загальний стаж педагогічної роботи понад 5 років. Розроблені програмні продукти використовуються у педагогічній практиці. Приймає участь в організації і проведенні кафедрою економічних секцій міжнародних і регіональних науково-практичних конференцій і форумів науковців, молодих вчених і студентів.

Є відповідальною за оформлення документації кафедри.