Навчально-науковий професійно педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Ліцензійна справа за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом» відкликано на доопрацювання.