Навчально-науковий професійно педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що з грудня 2020 року по квітень 2021 року на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбудеться ІІ Всеукраїнський творчий конкурс для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація».

Метою конкурсу є створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, підвищення рівня їхньої компетентності щодо сучасних технологій здоров’язбереження, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.

У конкурсі можуть брати участь здобувачі вищої освіти за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр»  закладів вищої освіти України не залежно від форм власності та підпорядкування за спеціальностями:

  • 012 Дошкільна освіта;
  • 013 Початкова освіта;
  • 014 Середня освіта (за переметами спеціальностями);
  • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);
  • 016 Спеціальна освіта;
  • 017 Фізична культура і спорт.

З детальною інформацією щодо вимог до оформлення студентських наукових робіт можна  ознайомитись у додатку 1 та у Положенні до конкурсу за посиланням:
http://new.gnpu.edu.ua/uk/

Зареєструватись можна в гугл-формі за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1CAG7NY0XneH1WW3fopBfI8RoV3Vst8BJreKfhGqrtso/edit

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ