Навчально-науковий професійно педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

     Продовжується захист магістерських кваліфікаційних робіт у здобувачів вищої освіти на кафедрі Електромеханічних та комп’ютерних систем ННППІ зі спеціальностей 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) та 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика).

     Актуальність тематики магістерських кваліфікаційних робіт обумовлена невпинним прогресом апаратно-програмних засобів, появою новітніх технологій, методик та матеріалів в галузі комп’ютерних технологій та електроенергетики, при розробці та впровадженні низьковольтних захисних вимикачів, кабельних ліній постійного струму, надпровідних технологій,  програмного забезпечення, веб-програм, сайтів, порталів тощо.

          Основні напрямки виконання магістерських кваліфікаційних робіт:

  • розширення процесу викладання дисциплін комп’ютерної галузі засобами дистанційного навчання;
  • оптимізація навчального процесу за рахунок нового лабораторного практикуму, що відповідає вимогам стейхолдерів;
  • застосування паралельного програмування технології CUDA;
  • розробка додатків до Google документів в середовищі Google Apps Script;
  • дослідження ефективності роботи веб-сайтів та розробка веб-сайтів;
  • визначення ступеню забруднення атмосфери на території розташування відкритих розподільчих пристроїв і відповідності рівнів зовнішньої ізоляції встановленого на них електрообладнання;
  • розробка та виконання монтажу макету мережевої сонячної електростанції з урахуванням оптимального кута для розташування сонячної панелі в залежності від оцінки величини світлового потоку.

Науковий рівень магістерських кваліфікаційних робіт достатньо високий, а результати дипломних досліджень мають теоретичне значення, дослідницький характер та практичну цінність, як в організації навчального процесу та і в навчальному процесі при проведенні практичних та лабораторних робіт, так і для підприємств міста, регіону та країни в цілому.