Навчально-науковий професійно педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Закінчився захист магістерських кваліфікаційних робіт у здобувачів вищої освіти на кафедрі освітніх технологій та охорони праці ННППІ УІПА зі спеціальності 015.15 Професійна освіта (Охорона праці).

Актуальність тематик кваліфікаційних робіт визначається потребами сучасного стану в галузі охорони праці та навколишнього середовища. 

Результати досліджень мають не тільки теоретичне значення, але й практичну цінність в навчальному процесі при проведенні практичних та лабораторних робіт, а також для промислових підприємств регіону.