Навчально-науковий професійно педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

З 09 по 19 грудня в інституті на всіх кафедрах проходив захист магістерських кваліфікаційних робіт, роботу екзаменаційних комісій було проведено згідно графіка захистів магістерських кваліфікаційних робіт, члени екзаменаційних комісій були забезпечені необхідними матеріалами та документами.

Теми магістерських кваліфікаційних робіт відповідали основним напрямкам спеціальностей. У процесі роботи над магістерськими кваліфікаційними роботами студенти оволоділи необхідними теоретичними знаннями за напрямом своєї галузі, практичними навичками дослідницької роботи, професійною підготовкою, вміло застосовували одержані у процесі навчання знання.

Захист магістерських кваліфікаційних робіт супроводжувався презентацією в електронній формі.

Взагалі усі роботи мають практичне призначення, необхідна увага приділялась впровадженню розробок, про що свідчать акти впровадження результатів.