Навчально-науковий професійно педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Останні новини та оголошення

06 липня відбувся випуск бакалаврів Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії міста Бахмут. 

Вітаємо вас зі значною подією вашого життя, 259 випускників денної та заочної форм навчання отримали диплом бакалавра.

З цього моменту на вас чекає новий життєвий виток, перехід до нового освітнього рівня магістр. Нехай перешкоди на вашому шляху загартовують вас і допомагають йти вперед, до своєї мрії.

Зі святом!

У період з 04 по 06 червня 2019 року в ННППІ УІПА (м. Бахмут) працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування за першим бакалаврським рівнем вищої освіти.

Висновки експертної комісії

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 705-л від 23.05.2019 р. у Навчально-науковому професійно-педагогічному інституті Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) з  29.05.2019 р. по 31.05.2019 р. відбулась акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів напряму 6.010104 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) галузі знань 0101 Педагогічна освіта.

Подивитися висновки комісії

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 692-л від 23.05.2019 р. у Навчально-науковому професійно-педагогічному інституті Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) з 29.05.2019 р. по 31.05.2019 р. відбулась акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів напряму 6.010104 Професійна освіта (Енергетика) галузі знань 0101 Педагогічна освіта.

Подивитися висновки комісії

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 602-л від 16.05.2019 р. у Навчально-науковому професійно-педагогічному інституті Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) з 27.05.2019 р. по 29.05.2019 р. відбулась акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів напряму 6.010104 Професійна освіта (Економіка) галузі знань 0101 Педагогічна освіта.

Експертна комісія у складі завідувача кафедри теорії та методики професійної підготовки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, к. пед. н., доц. Титової Наталії Михайлівни та завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету, д. е. н., проф. Школьник Інни Олександрівни безпосередньо на місці впровадження освітньої діяльності розглянула подані матеріали та провела перевірку напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта (Економіка) за освітнім ступенем «бакалавр. Комісія проаналізувала організацію освітнього процесу, якісний склад науково-педагогічного складу інституту та випускової кафедри, а також дані інформаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; здійснила вибірковий контроль курсових робіт, ознайомилась з результатами державного іспиту та провела комплексні контрольні роботи із здобувачами вищої освіти, які навчаються за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Економіка), що акредитується, з метою оцінювання рівня та якості надання освітніх послуг.

Подивитися висновки комісії

У період з 15 квітня по 17 квітня 2019 року в ННППІ УІПА (м. Бахмут) працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Харчові технології» спеціальності 015 Професійна освіта (Харчові технології) галуль знань 01 Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки комісії

16 травня 2019 року на базі Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) вже вдруге відзначали День науки за підтримки Бахмутської міської ради та Благодійного фонду ДАР та провели ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій».

День науки – це професійне свято працівників науки України, яке відзначається щорічно з 1997 року у третю суботу травня. Свято встановлено в Україні на підтримку ініціативи відомих вчених, наукових установ, а також професійних спілок України.

За традицією на День науки в Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут були запрошені всі заклади вищої освіти міста, кожне з яких презентувало результати науково-дослідної роботи викладачів та студентів. Найкращі з них були нагороджені грамотами Міського голови.
На початку роботи пленарного засідання учасників конференції привітали заступник міського голови Бахмутської міської ради з питань гуманітарної і соціальної сфер Точена В.В., начальник управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради Махничева Л.О. та керівник ННППІ УІПА Коломієць В.В.

Представлені доповіді охоплювали значне коло питань, які зацікавили всіх присутніх.

В роботі конференцій взяли участь науковці, аспіранти, студенти ЗВО, викладачі, працівники науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями.

Усі учасники пленарного засідання отримали сертифікати та пам’ятні подарунки.

У період з 25 квітня по 27 квітня 2019 року в ННППІ УІПА (м. Бахмут) працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Електроенергетика» спеціальності 015 Професійна освіта (Енергетика) галуль знань 01 Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки комісії

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) повідомляє про ліцензування освітньої діяльності щодо підготовки молодшого бакалавра зі спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Менеджмент адміністративної діяльності, сфери послуг та торгівлі"

4 квітня 2019 року на базі кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Всього у конкурсі прийняли участь 91 студент із 36 закладів вищої освіти України.

Для участі у другому турі конкурсу були запрошені студенти з 21 закладу вищої освіти, які презентували наукові роботи з актуальних питань інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

У підсумковій конференції прийняв участь з доповіддю та презентацією представник Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту УІПА – студент 4-го курсу групи БД-К15 Кошелев Вадим Вадимович з роботою «Оптимізація процесу виконання лабораторного практикуму для засвоєння системного програмування».

Актуальність дослідження та практичні результати дозволили конкурсанту Кошелеву Вадиму випередити представників відомих ЗВО України, таких як Вінницький державний педагогічний університет, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Бердянський державний педагогічний університет, Харківський національний педагогічний університет, Криворізький національний університет, Кременчуцький національний університет.

Після рецензування і обговорення членами журі, серед яких були науковці й професіонали з різних ЗВО України, робота Кошелева Вадима посіла ІІ-е місто за категорією «Інформаційно-комунікаційні технології у закладах вищої освіти». Студент Кошелев Вадим отримав диплом фіналіста, а науковий керівник к.т.н., доцент кафедри ЕМКС Чикунов П.О. та ректор УІПА Коваленко О.Е. отримали подяку за сприяння студентам у підготовці якісних наукових робіт.