Навчально-науковий професійно педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЯ ХВОРОБИ, ПРОЯВІВ ХВОРОБИ ТА ДІЙ У ВИПАДКУ ЗАХВОРЮВАННЯ


ННППІ СЬОГОДНІ


Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут функціонує з 1962 р. в м. Бахмут. Інститут створено на базі загальнотехнічного факультету Українського заочного політехнічного інституту (УЗПІ). За час роботи випущено близько 19 000 фахівців у найрізноманітніших галузях народного господарства. Практично весь керівний склад промислових підприємств і організацій м. Бахмут та регіону - це колишні студенти УІПА (УЗПІ).

Інститут має 23 спеціалізовані лабораторії, 7 комп'ютерних класів, що оснащеі сучасною комп`ютерною технікою. Бібліотечний фонд налічує близько 30 тис. примірників навчальної, навчально-методичної та наукової літератури. Близько 30% бібліотечного фонду – це власні розробки викладачів інституту. Навчальна та лабораторна база розташовується в двох корпусах.

На даний момент в інституті навчається понад 1400 студентів, з них - 230 осіб є студентами денного відділення. Студенти денної та заочної форм навчання беруть активну участь у створенні лабораторних установок і діючих моделей, є співавторами наукових публікацій. Учні в повному обсязі освоюють курс технічних дисциплін, що дають інженерну підготовку, і педагогічні дисципліни, що дають право займатися викладацькою та науковою діяльністю. Студенти ННППІ УІПА беруть активну участь у культурному та спортивному житті інституту, академії та нашого міста.

 

На базі нашого інституту з 2002 року працює Громадська організація "Студентська Молодь Бахмуту", основні види діяльності: організація творчої та спортивної роботи з молоддю; проведення семінарів, круглих столів, тренінгів, консультацій та інших учбових та освітніх програм; проведення діяльності, орієнтованої на соціальний захист та соціальну адаптацію молоді у суспільстві.

Детальна інформація Студентська Молодь Бахмуту

 

Навчання в ННППІ УІПА проводиться за спеціальностями:


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання на базі ПЗСО (11 класів, ПТУ)

Заочна форма навчання на базі ПЗСО (11 класів, ПТУ)

Денна форма навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

Заочна форма навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання

Заочна форма навчання