ННППІ СЬОГОДНІ


Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут функціонує з 1962 р. в м. Бахмут. Інститут створено на базі загальнотехнічного факультету Українського заочного політехнічного інституту (УЗПІ). За час роботи випущено близько 19 000 фахівців у найрізноманітніших галузях народного господарства. Практично весь керівний склад промислових підприємств і організацій м. Бахмут та регіону - це колишні студенти УІПА (УЗПІ).

Інститут має 23 спеціалізовані лабораторії, 7 комп'ютерних класів, що оснащеі сучасною комп`ютерною технікою. Бібліотечний фонд налічує близько 30 тис. примірників навчальної, навчально-методичної та наукової літератури. Близько 30% бібліотечного фонду – це власні розробки викладачів інституту. Навчальна та лабораторна база розташовується в двох корпусах.

На даний момент в інституті навчається понад 1400 студентів, з них - 230 осіб є студентами денного відділення. Студенти денної та заочної форм навчання беруть активну участь у створенні лабораторних установок і діючих моделей, є співавторами наукових публікацій. Учні в повному обсязі освоюють курс технічних дисциплін, що дають інженерну підготовку, і педагогічні дисципліни, що дають право займатися викладацькою та науковою діяльністю. Студенти ННППІ УІПА беруть активну участь у культурному та спортивному житті інституту, академії та нашого міста.

Навчання в ННППІ УІПА проводиться за спеціальностями:


ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ. Інженерно-педагогічні спеціальності:

 • 6.01010401.05 Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок.
 • 6,8.01010401.06 Професійна освіта. Комп'ютерні технології.
 • 6.01010401.14 Професійна освіта. Охорона праці.
 • 6,8.01010401.17 Професійна освіта. Транспорт.
 • 6,8.01010401.30 Професійна освіта. Економіка.
 • 6.01010401.01 Професійна освіта. Енергетика.
 • 6.010104 Професійна освіта. Харчові технології

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ. Інженерно-педагогічні спеціальності:

 • 6.01010401.01 Професійна освіта. Енергетика.
 • 6.01010401.05 Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок.
 • 6,8.01010401.06 Професійна освіта. Комп'ютерні технології.
 • 6.01010401.14 Професійна освіта. Охорона праці.
 • 6,8.01010401.17 Професійна освіта. Транспорт.
 • 6.01010401.29 Професійна освіта. Електромеханіка.
 • 6,8.01010401.30 Професійна освіта. Економіка.

Інженерні спеціальності:

 • 6.05020101 Комп'ютеризовані системи управління та автоматика.
 • 6.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.
 • 6.05020101 Машинобудування.
 • 6.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.