Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Заява про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за ступенем «бакалавр»

Навчальний план спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за ступенем «бакалавр»

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за ступенем «бакалавр»

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за ступенем «бакалавр»

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за ступенем «бакалавр»

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за ступенем «бакалавр»