Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 
 

  

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальності:

      015.15 Професійна освіта (Охорона праці)

       015.24 Професійна освіта (Економіка)

       015.32 Професійна освіта
                      (Електроніка, метрологія, та радіотелекомунікації)

       015.33 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка
                      та електромеханіка)

       015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальності:

       073 Менеджмент адміністративної діяльності, сфери послуг та торгівлі

 

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Спеціальності:

      141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
             
  

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальності:

       281 Публічне управління та адміністрування