Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 
 

  

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальності:

      015.15 Професійна освіта (Охорона праці)

       015.24 Професійна освіта (Економіка)

       015.32 Професійна освіта
                      (Електроніка, метрологія, та радіотелекомунікації)

       015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка
                      сільськогосподарської продукції та харчові технології)

       015.38 Професійна освіта (Транспорт)

       015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальності:

       032 Історія та археологія (Краєзнавчо-туристична робота)

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальності:

       073 Менеджмент адміністративної діяльності, сфери послуг та торгівлі

 

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Спеціальності:

      141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
             
 

Галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Спеціальності:

       174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

 

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальності:

       281 Публічне управління та адміністрування