Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Шановний вступник!

Мотиваційний лист – це діловий документ, який пише та подає під час вступу абітурієнт. Перше враження про нього приймальна комісія складає саме за цим листом. Він двічі пов’язаний з мотивацією. По-перше, демонструє бажання людини навчатися саме певної професії та саме в цьому закладі вищої освіти. По-друге, має вмотивувати заклад вищої освіти зарахувати саме цього абітурієнта як найкращого кандидата у студенти.

Загальна структура мотиваційного листа вступника повинна складатися з таких основних елементів: вступ, основна частина та висновки.

Вступна частина виступає формальним привітанням, в якому чітко вказується кого і чому цікавить відповідна освітня програма (спеціальність), на яку вступник подає заяву.

Основна частина є найбільш важливою та змістовою частиною мотиваційного листа, в якій вступник самостійно впорядковує за власним баченням кар’єрні прагнення за вибраною освітньою програмою (спеціальністю), розповідає про свої досягнення та прагнення, наявні навички, знання, особисті якості, які, з його погляду, можуть допомогти йому досягти успіху в обраному напрямку та іншу довідкову інформацію про себе. В цій частині необхідно послідовно, аргументовано та лаконічно розкрити низку питань. Чому зацікавилися спеціальністю, як дізналися про ЗВО, чому хочете навчатися саме в ньому, чому інститут має обрати саме вас, якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання. Зміст мотиваційного листа повинно носити унікальний індивідуальний характер без залучення інформації про інших вступників та осіб, які не стосуються суті вище зазначених вимог.

У висновках вступнику потрібно виконати підсумок написаного основного тексту мотиваційного листа та обов’язково зазначити заклик до дії. Це два-три речення, де абітурієнт підтверджує, що готовий до старанного навчання та впевнений у правильному виборі.

Мотиваційний лист можна вважати своєрідною рекламою вступника, його сильних та слабких сторін, а також прагнення до розвитку. В мотиваційному листі не варто використовувати шаблонні описи своєї особистості та переліки характеристик вступника.

Рекомендований обсяг мотиваційного листа в межах 1-2 сторінки (від 1000 до 3500 знаків, від 300 слів). Вимоги до оформлення сторінки, використання розміру, типу шрифту, абзацних відступів, міжрядкового інтервалі у та інших параметрів оформлення тексту мотиваційного листа не регламентується із-за врахування подачі мотиваційного листа в електронній формі через особистий кабінет вступника. Мотиваційний лист повинен бути сформований на державній мові.

 

Переглянути приклад написання мотиваційного листа