Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

Розмір плати за перший рік навчання 
на 2023/2024 навчальний рік 
для спеціальностей

 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями):

    (Охорона праці)
    (Економіка)
    (Електроніка, метрологія, та радіотелекомунікації)
    
(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
    (Цифрові технології)
    (Транспорт)
 
Освітній ступень Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
 Бакалавр  17 000 10 700 
 Магістр  18 570 13 015 

 

032 Історія та археологія 

Освітній ступень Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
 Бакалавр  17 000

 

073 Менеджмент

Освітній ступень Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
 Молодший   бакалавр  17 000  
 Бакалавр  18 480 10 700 

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітній ступень Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
 Бакалавр  18 480 10 700 
 Магістр  20 130 13 015 

  

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Освітній ступень Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
 Бакалавр  - 10 700 

  

281 Публічне управління та адміністрування

Освітній ступень Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
 Магістр 20 130  13 015