Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

Розмір плати за перший рік навчання 
на 2022/2023 навчальний рік 
для спеціальностей

 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями):

    (Охорона праці)
    (Економіка)
    (Електроніка, метрологія, та радіотелекомунікації)
    
(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
    (Цифрові технології)
    (Транспорт)
 
Освітній ступень Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
 Бакалавр  15 400 9 800 
 Магістр  17 600 12 320 

 

032 Історія та археологія 

Освітній ступень Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
 Бакалавр  15 400

 

073 Менеджмент

Освітній ступень Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
 Молодший   бакалавр  15 400  
 Бакалавр  17 050 9 800 

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітній ступень Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
 Бакалавр  17 050 9 800 
 Магістр  19 250 12 320 

  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітній ступень Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
 Бакалавр  - 9 800 

  

281 Публічне управління та адміністрування

Освітній ступень Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
 Магістр 19 250  12 320