Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

1 та 2 листопада 2018 р. завідувач кафедри економіки підприємств та менеджменту Михальченко Г.Г. та доцент Черняєва О.В. взяли участь у щорічній науково-практичній конференції за міжнародною участю при Національній академії державного управління при Президентові України «Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування».

В ході конференції обговорювались питання запровадження Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, проблеми підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».