Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

У період з 17 по 19 грудня 2018 року в ННППІ УІПА (м. Бахмут) працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні» спеціальності 015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Висновки експертної комісії