Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

У період з 20 по 22 грудня 2018 року в ННППІ УІПА (м. Бахмут) працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми "Професійна освіта. Промисловий транспорт" спеціальності 015 Професійна освіта (Транспорт) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Висновки експертної комісії