Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) повідомляє про ліцензування освітньої діяльності щодо підготовки молодшого бакалавра зі спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Менеджмент адміністративної діяльності, сфери послуг та торгівлі"