Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

У період з 15 квітня по 17 квітня 2019 року в ННППІ УІПА (м. Бахмут) працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Харчові технології» спеціальності 015 Професійна освіта (Харчові технології) галуль знань 01 Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки комісії