Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 692-л від 23.05.2019 р. у Навчально-науковому професійно-педагогічному інституті Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) з 29.05.2019 р. по 31.05.2019 р. відбулась акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів напряму 6.010104 Професійна освіта (Енергетика) галузі знань 0101 Педагогічна освіта.

Подивитися висновки комісії