Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

У період з 04 по 06 червня 2019 року в ННППІ УІПА (м. Бахмут) працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування за першим бакалаврським рівнем вищої освіти.

Висновки експертної комісії