Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

Інформація кафедри ОТтаОП
про заходи та співпрацю зі стейкхолдерами

З метою налагодження взаємодії освіти та ринку праці на засідання кафедри освітніх технологій та охорони праці 24 червня 2021р. було запрошено стейкхолдерів, з якими було обговорено проєкт освітньо-професійної програми Охорона праці та подальшу співпрацю з підприємствами міста.

Під час засідання були заслухані пропозиції потенційних роботодавців щодо вдосконалення підготовки спеціалістів за ОПП 015. Професійна освіта (Охорона праці), їх рекомендації щодо підвищення затребуваності на ринку праці випускників ННППІ УІПА.

Представник ПрАТ «Артвайнері» Ірина Холоїмова запропонувала включити в теми курсових робіт з дисципліни «Системи управління охороною праці» розділи з апробації результатів дослідження, які можуть бути виконані та використанні в діяльності підприємств.

Начальник служби охорони праці ТОВ «ЗКМ» Вороненко С.В. зазначив, що для майбутніх фахівців, у яких зацікавлене їх підприємство, домінуючими є знання та практичні навички з дисциплін, пов’язаних з охороною праці та безпекою життєдіяльності.

К.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленко Хлопов А. М. – закцентував увагу, що сучасний фахівець має відповідати сучасним світовим тенденціям та запропонував розглянути доцільність введення до переліку вибіркових предметів дисципліну «Етика педагогічної діяльності», що підвищить попит на випускників серед роботодавців.

Баранов Олександр Миколайович, директор Державного навчального закладу «Бахмутський центр професійно-технічної освіти» зазначив, що для подальшого працевлаштування, випускник має володіти ґрунтовними навичками роботи з комп'ютерною технікою. Враховуючи це зауваження, запропоновано внести зміни у освітню компоненту ОК35: замість дисципліни «Основи енерго- та ресурсозбереження» вказати дисципліну «Комп'ютерні технології в Blending-Learning».

Стейкхолдери відзначили високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці випускників даних спеціальностей.