Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

1-3 грудня на кафедрі Економіки підприємств та менеджменту ННППІ УІПА (м. Бахмут) відбувся захист магістрів спеціальності 015.24 Професійна освіта (Економіка)  та 281 Публічне управління та адміністрування.

Магістерські роботи випускників спеціальності 015.24 Професійна освіта (Економіка)  відзначалися професійним спрямуванням з урахуванням останніх вимог професійної освіти в країні.

Члени екзаменаційної комісії не тільки відзначили високий рівень досліджень, а й порекомендували використати окремі результати досліджень в практичній діяльності закладів освіти та діяльності суб’єктів господарювання.

Роботи магістрів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування було виконано за різними напрямками публічного управління, серед яких досліджено проблеми державного управління охороною здоров’я в Україні та визначено шляхи їх вирішення, проаналізовано антикорупційну політику в органах державної служби України, досліджено особливості державної політики у сфері попередження насильства у сім’ї; визначено особливості державного управління у сфері електронного урядування в умовах цифровізації економічної системи України тощо. 

Голова комісії Долгальова О.В., д.держуправ., професор, завідувач кафедри менеджменту Донбаської національної академії будівництва і архітектури (м. Івано-Франковськ) відзначила актуальність обраних тем досліджень та високий рівень фахової підготовки здобувачів кафедри економіки підприємств та менеджменту.

Вітаємо магістрів та їх керівників з успішним захистом!

Сподіваємося, що отримані знання та навички досліджень стануть підґрунтям нових кар’єрних сходинок та успіху!