Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

Згідно з даними Міжнародної організації праці від нещасних випадків на виробництві гине близько двох мільйонів людей в усьому світі.

Статистика нещасних випадків говорить про те, що охорона праці в Україні вимагає додаткової уваги, як з боку працедавців, так і з боку працівників: за минуле десятиліття на підприємствах України щорічно травмувались 125 000 працівників, з них гинуло біля 3000.

Домедична допомога — невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов’язані здійснювати такі дії та заходи.

Так, з метою оволодіння навичками рятування та збереження життя,  д.пед.н., професор кафедри освітніх технологій та охорони праці Кулешова В.В. успішно пройшла навчальний тренінг «FIRST AID RESPONDER (Перша допомога) при підтримці SAFETECH (consulting&training) про що отримала відповідний сертифікат.