Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

З 5 червня 2023 р. розпочалася практична підготовка здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання: 1-го курсу, 1-го курсу зі скороченим терміном навчання, 2-го курсу та 3-го курсу.

Нагадуємо, що у трьохденний термін після прибуття здобувача вищої освіти на базу практики він повідомляє про це керівника практики належним чином. Всі питання щодо оформлення щоденника проходження практики, звіту з практики узгоджуються з керівником практики.

Залік з практики буде проведено 15 липня 2023 р.

Нагадуємо: практична підготовка є обов’язковим компонентом освітньої програми і навчального плану, несвоєчасне виконання цього компоненту призводить до академічної заборгованості.

Інформація щодо розподілу здобувачів вищої освіти по базам практики.