Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

На кафедрі економіки підприємств та менеджменту відбувся захист магістерських робіт здобувачів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Тематика робіт була різноплановою та актуальною. Здобувачами досліджувалися проблеми удосконалення місцевого самоврядування та регіонального розвитку, публічного управління у сфері цифровізації галузі охорони здоров'я, державної молодіжної політики, протидії корупції в сфері публічного управління, розвитку кадрового потенціалу державної служби тощо.

Вітаємо наших магістрів з успішним захистом!

Бажаємо Вам нових досягнень та професійного успіху! Звісно у Вас попереду багато кропіткої роботи. Проте саме це допоможе розкрити свій потенціал, усвідомити свої завдання та майбутню роль у розвитку нашої країни.

На вас покладено величезну відповідальність: завжди і з гідністю нести майбутнє звання публічного службовця і не зрадити честі своєї країни, свого народу та закладу освіти, де Ви здобули свою спеціальність!