Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

Зав. кафедрою економіки підприємств та менеджменту Михальченко Ганна та доцент кафедри Черняєва Олена пройшли навчання за курсом Національного агентства кваліфікацій «Розроблення професійних стандартів».

Під час навчання викладачі ознайомилися з сучасними вимогами до розробки професійних стандартів, особливості визначення рівня професійних кваліфікацій за Національною рамкою кваліфікацій, міжнародні підходи та інструменти аналізу трудових функцій розробниками професійних стандартів. За результатами навчання було успішно складено підсумкове тестування та отримано сертифікати.