Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

Зав. кафедрою ЕПМ, проф. Михальченко Ганна взяла участь у роботі ХХIV Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління XXI століття: нові виклики і трансформації в умовах війни», якій пройшов 24 травня у Навчально-науковому інституті «Інститут державного управління» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Метою Конгресу стало узагальнення й оприлюднення результатів наукових досліджень у галузі публічного управління та адміністрування, практики державотворення, а також розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності інституцій державної влади і місцевого самоврядування.