Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

МИХАЛЬЧЕНКО ГАННА ГРИГОРІВНА

MУKHALCHENKO HANNA

Завідувач кафедри економіки підприємств та менеджменту, заступник керівника інституту з наукової роботи.

Доктор економічних наук, кандидат з державного управління, професор, доктор філософії (PhD).

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=vNpeZQEAAAAJ

ORCID:

0000-0003-2616-9499

Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220197412

Освіта:

Слов’янський державний педагогічний інститут, 1997 р., спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання та українська мова і література», кваліфікація – вчитель початкових класів та української мови і літератури;

Слов’янський державний педагогічний інститут, 1997 р., спеціальність: «Менеджмент освіти», кваліфікація: менеджер освіти;

Слов’янський державний педагогічний інститут, 1998 р., спеціальність: «Облік та аудит»; кваліфікація: економіст-бухгалтер;

Українська інженерно-педагогічна академія, 2011 р.,  спеціальність: «Інтелектуальна власність»; кваліфікація: професіонал в галузі інтелектуальної власності;

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.04 – Регіональне управління. Тема дисертації: «Державне регулювання інвестиційної діяльності в умовах спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку», 2003 р.;

Присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств та менеджменту, 2011 р.;

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Тема дисертації: «Теоретико-методологічні засади формування пріоритетних напрямів відтворення та розвитку населення», 2013 р. 

Присвоєно вчене звання професора  кафедри економіки підприємств та менеджменту, 2023 р. 

 

Підвищення 
    кваліфікації:

Тренінг для експертів НАЗЯВО із написання звіту про результати акредитаційної експертизи, Сертифікат  № 7/2024(284) від 09.01.2024;

Четверта міжнародна школа педагогічної майстерності «Освіта 4.0 та педагогічна досконалість» в межах проєкту «Посилення можливостей вищих закладів освіти педагогічного спрямування в Україні» за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку та Erasmus+ проєкту CRED4TEACH, Certificate № UEPA-IS-04-2023;

Міжнародне підвищення кваліфікації: «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах європейського союзу та Україні» (м. Люблін, Республіка Польща), Certificate Es № 9656/2022;

Сертифікатна програма «Базова підготовка медіаторів», в межах міжнародного партнерства з Університетом Гамбургу (Німеччина), Certificate № ВС № 0023-23 від 10.11. 2023;

Міжнародне підвищення кваліфікації: «Неформальна освіта при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського союзу та Україні» (м. Люблін, Республіка Польща), Certificate ESN№13750 від 15.05.2023;

Прийнято участь у науковому заході Університету імені Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку Проект «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті» Школа педагогічної майстерності «Освіта 4.0 та педагогічна досконалість», грудень 2020 р., (сертифікат);

Прийнято участь у науковому заході Фундації Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України» семінар «Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності», листопад 2020 р., (сертифікат);

Прийнято участь у науковому заході Фундації Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України» семінар «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в он-лайн форматі», червень 2020 р., (сертифікат);

Участь у навчальних тренінгах з питань розробки Стратегічного плану розвитку міста в межах Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України», травень 2019, (сертифікат);

Участь у Projekt zur Entwicklung von Informationsformaten über Mediation im Programm „Ost-West-Dialog“ des Deutschen Akademischen Austauschdienstes („DAAD“), березень-вересень 2019 р. (сертифікат);

Стажування в Шуменському університеті «Епископ Константин Преславски» Департаменту інформації, підвищення кваліфікації та післядипломної освіти 08.10.2018 - 20.10.2018  (м. Варна, Болгарія), (посвідчення №5089/03.12.2018 р.).

 

Міжнародна 
    діяльність:

Участь у Міжнародному проекті № 57662757 «Конфлікти в контексті психосоціальної підтримки біженців» (Konflikte im Kontext der psychosozialen Unterstützung von Geflüchteten) у програмі Німецької Служби Академічного Обміну (DAAD). (2023 р.р.);

Участь у Міжнародному проекті № 57609387 «Надання психосоціальної підтримки людям, що опинились в надзвичайній ситуації, з урахуванням особливостей конфлікту» за програмою Німецької Служби Академічного Обміну (DAAD), (2021-2022 р.р.);

Участь у міжнародному проекті № 57456357 «Розвиток інформаційних форматів для поширення медіації» (Entwicklung und Verbreitung von Online-Mediationsmethoden) у програмі Німецької Служби Академічного Обміну (DAAD), (2020-2021 р.р.).

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність:

Викладач Артемівського педагогічного училища (1997-1999 рр.),

Викладач Артемівського технікуму залізничного транспорту (1999-2001 рр.),

Завідуюча відділенням «Бухгалтерського обліку та діловодства» Артемівського технікуму залізничного транспорту (2001-2005 рр.),

Доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (УІПА) (2005-2012 рр.),

Заступник декана з наукової роботи (2007-2012 рр.), заступник керівника Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії м. Артемівськ (м. Бахмут з 2016 р.) Донецької області з наукової роботи (2012 р. – по тепер. час),

Професор кафедри економіки підприємств та менеджменту УІПА (з 2013 р. – по тепер. час),

Завідувачка кафедри економіки підприємств та менеджменту УІПА (з 2018 р. по тепер. час).

 

Додаткова
    інформація:

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.108.05 Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки (м. Харків) по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Член редакційної колегії електронного фахового видання Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка (УІПА, Харків).

2018-2024 н.р. – гарант освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування».

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

 

Відзнаки:

Нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.);

Почесною Грамотою Донецької обласної ради (2012 р.);

Почесною Грамотою Ректора Української інженерно-педагогічної академії (2013 р.);

Дипломом конкурсу «Жінка Донбасу» в номінації «Жінка-науковець року» (2013 р.);

Подякою Бахмутської міської Ради (2016 р.);

Грамотою Управління у справах сім’ї та молоді Донецької обладміністрації (2017 р.);

Почесною Грамотою Ректора Української інженерно-педагогічної академії (2020 р.).

Почесною Грамотою Ректора Української інженерно-педагогічної академії (2023 р.).

 

ОСНОВНІ ПРАЦІ

Навчальні
    посібники:

Регіонально-адміністративний менеджмент. Навч. посіб. /[за заг. ред. В.Г. Воронкової]. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2009. – 444 с. Рекомендовано МОНУ. Лист №1.4/18-Г-722.

Коучинг конфліктів – вирішуйте проблеми, зміцнюючи відносини [практикум для тренерів] / За заг. ред. професорів О.Редліха та С. Хаджирадєвої. Миколаїв: Ємельянова Т.В., 2023. 167 с.

 

Монографії:

 • Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Х.: Видавництво Іванченко І.С., 2019. – 302 с. Михальченко Г.Г. (Особливості розвитку промислових підприємств у контексті інноваційного розвитку економіки . – С. 141-149.).
 • Konzeptuelle grundsätze des wirtschaftswachstums bei der globalisierung: kollektive monographie herausgegeben vom Doktor der Wirtschaftwissenschaften, Professor W. Jatsenko. – Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland, 2016. – 487 p. (Михальченко Г.Г. (Збереження людського капіталу як одна з умов економічного зростання країни. – P.300-310.).
 • Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки [Текст монографії]: Колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Харків: «Смугаста типографія, 2016. - с.365. // Г.Г. Михальченко (Подолання бідності як один з чинників наближення до побудови соціально-орієнованої економіки України. –С. 72-81.
 • Socio-economic problems of management: Collective monograph. - Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015. – 324 p.// Mikhalchenko G.G. (P.134-141.).
 •  Відтворення та розвиток населення в контексті забезпечення гідної якості життя: монографія / Г. Г. Михальченко. – Донецьк: «ВІК», 2012. – 333 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукомет-ричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 

Основні публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 
 • Михальченко Г. Г., Снітко Ю. М., Іваненко В. О. Кібербезпека в економіці: захист від кіберзагроз у диджиталізованому світі // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 38. 2023. C. 377-384. URL : https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/941/839
 • Ганна Михальченко, Анастасія Проценко, Валерій Ковальов. Основні тенденції розвитку підприємств машинобудівної галузі в умовах уповільнення інноваційних процесів. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика», Серія «Економіка», Випуск 13(26), 2022,. URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/444/385
 • Карлова О., Хрипко Т., Ковальов В., Михальченко Г.Г. Критичний погляд на сучасні форми управління людськими ресурсами в організації. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика», Серія «Економіка», Випуск 11(22), 2021. URL:  https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/409/353
 • Михальченко Г.Г. Міграційні загрози соціально-економічному розвитку України в умовах трансформації світового міграційного простору/ Г.Г. Михальченко // Economic and Law Paradigm of Modern Society. - Issue 2, 2020. С. 24-33.
 • Михальченко Г.Г. Забезпечення соціальної безпеки населення в умовах загострення соціально-економічних ризиків / Г.Г. Михальченко // Адаптивне управління: теорія і практика: Серія "Економіка". 2019. – № 7 (10). URL:  https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/170/139. Електронне фахове видання (GoogleScholar, ULRICHSWEB, INDEX COPERNICUS).
 • Михальченко Г.Г. Сучасні тенденції функціонування ринку праці в умовах загострення соціально-економічної кризи/ Г.Г. Михальченко // Адаптивне управління: теорія і практика: Серія "Економіка". № 5 (10), 2018. Електронне фахове видання.
 • Михальченко Г.Г. Бідність як виклик розвитку країни / Г.Г. Михальченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. / [голова редкол. А. М. Колот]. 2018. – № 1(15). –1–376. – С.69-77.
 • Михальченко Г.Г. Стратегічне планування для активізації регіонального розвитку / Г.Г. Михальченко // Адаптивне управління: теорія і практика: Серія "Економіка". № 4 (8), 2018. Електронне фахове видання.
 • Михальченко Г.Г. Заробітна плата як індикатор соціально - економічного зростання країни / Г.Г. Михальченко // Соціально-трудові відносини:  теорія та практика: зб. наук. пр. / [голова редкол. А. М. Колот]. 2017. – № 2(14). 1–376. – С. 114-122.
 • Михальченко Г.Г. Система охорони здоров’я та праці як складова формування людського капіталу в Україні / Г.Г. Михальченко, Б.Б.Кобилянський // Соціально-трудові відносини:  теорія та практика: зб. наук. пр. / [голова редкол. А. М. Колот]. 2017. – № 1(13). 1–320. – С.89-98.

 

Основні
    зарубіжні
    видання:

 

Основні
    конференції:

 • Михальченко Г.Г. Сучасні практики управління персоналом на державній службі / Г.Г.Михальченко// Сучасні технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та машинобудуванні: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 20-21 квітня 2023 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії [упоряд. П.О. Чикунов]. – Харків: ННППІ УІПА, 2023. – 88 с. – С. 47-50. URL: https://www.nnppi.in.ua/index.php/abit/2-uncategorised/270-naukovi-konferentsiyi
 • Михальченко Г.Г. Сприяння органам місцевого самоврядування в організації роботи з надання психосоціальної допомоги ВПО / Г.Г. Михальченко // Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій : Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бахмут, м. Харків, 18 травня 2023 р.). : у 2-х ч. / За заг. ред. Г.Г. Михальченко. Бахмут - Харків: ННППІ УІПА, 2023. Ч 2. 92 с. С.39-41. URL: https://www.nnppi.in.ua/index.php/abit/2-uncategorised/270-naukovi-konferentsiyi
 • Михальченко Г.Г. Необхідність ефективного забезпечення населення соціальними послугами в умовах соціально-економічної нестабільності. Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 23-25 травня 2023 року) : УІПА. 2023. 415 с. – C.42-45.
 • Михальченко Г.Г. Міграційні виклики соціально-економічному розвитку України / Г.Г.Михальченко//Сучасні технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та машинобудуванні: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Бахмут, 29-30 листопада 2020р.) / ННППІ УІПА [упоряд. П.О.Чикунов]. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2020. –187 с. URL: http://nnppi.in.ua/index.php/abit/2-uncategorised/270-naukovi-konferentsiyi.
 • Михальченко Г.Г. Маркетингова стратегія формуванні брендингу територіальних громад / Г.Г. Михальченко, О.О. Кобилянський // Маркетингові аспекти управління соціально-економічними системами: сучасний вимір та перспективи: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції / Хороших В.В. (укладач) / Донецький державний університет управління. Маріуполь, 2020. – 178 с. – С.88-90.
 • Михальченко Г.Г. Нівелювання міграційних ризиків для розвитку економіки країни в умовах пандемії COVID-2019 / Г.Г. Михальченко // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 27 травня 2020 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 1. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2020. – 92 с. – С.58-60.
 • Михальченко Г.Г. Соціальна безпека населення як складова національної безпеки країни/ Г.Г. Михальченко // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 27 травня 2020 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 1. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2020. – 92 с. – С.60-62.
 • Михальченко Г.Г. Державне регулювання стратегічного розвитку територіальних громад/ Г.Г. Михальченко, Ю. І. Сопільник // Економіко-гуманітарні проблеми сьогодення. Секція 3. Сучасні проблеми сталого розвитку держави на засадах удосконалення механізмів управління економікою: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 17–18 жовтня 2019 р. Краматорськ: Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 2019. 100 с. – С.81-83.
 • Михальченко Г.Г. Модернізація системи освіти як фактор соціально-економічного розвитку країни / Г.Г. Михальченко  //Адаптивні системи управління в освіті : [збірник матеріалів IV Всеукраїнського наукового форуму] / упоряд. М.Л. Ростока; ред. кол.:Г.В. Єльникова (голова),  Г.Ю. Кравченко, Л.О. Лузан, М.Л. Ростока, З.В. Рябова.  Харків. Мачулин : ФОП Озеро Г.В., 2019. 148 с. – С. 93-95.
 • Михальченко А.Г. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в Украине/ А.Г. Михальченко, Е.В Черняєва. // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти:Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019р.). Частина 2. – Дніпро:НМетАУ, 2019. –545 с. – С. 415-420.
 • Михальченко Г.Г. Державне регулювання молодіжної зайнятості як пріоритетний чинник державної політики/ Г.Г. Михальченко // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези доповідей IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–22 берез., 2018 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Київ. ун-т культури. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 209 с. – C. 117-120.
 • Михальченко Г.Г. Проблеми запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту підготовки магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» / Г.Г. Михальченко, О.В.Черняєва // Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування: матеріали щоріч. наук.-прак. конф. за міжнар. участю (Київ, 1-2 листоп. 2018 р.): у 2 т./ ред.колегія :В.С. Куйбіда, А.П. Савков, І.О. Дегтярьова та ін. – Київ : НАДУ, 2018.  – Т.1.  – 456 с. – С. 19-22.

Керівництво науковою роботою студентів, що представлено біля 150 тезами доповідей на міжнародних та інших науково-практичних конференцій.

 

Авторські
    свідоцтва
    та/або патенти:

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір «Міграційні загрози соціально-економічному розвитку України в умовах трансформації світового міграційного простору» № 119834 від 16.06.2023;
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір наукова стаття: «Заробітна плата як індикатор соціально - економічного зростання країни» №77459 від 07.03.2018;
 • Свідоцтво на об'єкт авторського права. Літературний твір наукового характеру «Маркетинг : методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи студентів при кредитно-трансферній організації навчального процесу для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.010104.30 Професійна  освіта. Економіка». № 74546 від 06.11.2017;

Заявки на винахід:

 • Спосіб аерогазового контролю шахтної атмосфери / Кобилянський Б. Б., Михальченко Г.Г., Білич М.М. // заявка на винахід № a201803765 від 06.04.2018. Опубліковано 10.07.2018, бюл. № 13.;
 • Спосіб аерогазового контролю атмосфери вугільних шахт / Кобилянський Б. Б., Михальченко Г. Г., Білич М.М. // заявка на винахід № a201804622 від 26.04.2018 Опубліковано 10.07.2018, бюл. № 13.

 Є організатором Міжнародних та регіональних науково-практичних конференцій з 2012 року. Останні:

   
 • VIІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Студенти та молодь – для майбутнього країни» (м. Бахмут –м. Харків, 17 листопада 2023 р.);
 • VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, м. Харків, 18 травня 2023 р.);
 • VI Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Студенти та молодь – для майбутнього країни» (м. Бахмут –м. Харків, 17 листопада 2022 р.);
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Студенти та молодь-для майбутнього країни» (м. Бахмут, 27 жовтня 2021 р.);
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 14 травня 2021 р.).