Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

МИХАЛЬЧЕНКО ГАННА ГРИГОРІВНА

Завідувач кафедри економіки підприємств та менеджменту, заступник керівника інституту з наукової роботи

Доктор економічних наук, кандидат з державного управління, доцент, доктор філософії (PhD)

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=vNpeZQEAAAAJ

ORCID:

0000-0003-2616-9499

Освіта:

Слов’янський державний педагогічний інститут, 1997 р., спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання та українська мова і література», кваліфікація – вчитель початкових класів та української мови і літератури;

Слов’янський державний педагогічний інститут, 1997 р., спеціальність: «Менеджмент освіти», кваліфікація: менеджер освіти;

Слов’янський державний педагогічний інститут, 1998 р., спеціальність: «Облік та аудит»; кваліфікація: економіст-бухгалтер;

Українська інженерно-педагогічна академія, 2011 р.,  спеціальність: «Інтелектуальна власність»; кваліфікація: професіонал в галузі інтелектуальної власності;

Бердянський державний педагогічний університет, 2018 р., спеціальність: «Середня освіта (мова і література (англійська))», кваліфікація: вчитель англійської мови і зарубіжної літератури;

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.04 – Регіональне управління. Тема дисертації: «Державне регулювання інвестиційної діяльності в умовах спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку», 2003 р.;

Присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств та менеджменту, 2011 р.;

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Тема дисертації: «Теоретико-методологічні засади формування пріоритетних напрямів відтворення та розвитку населення», 2013 р. 

 

Підвищення 
    кваліфікації:

Прийнято участь у науковому заході Університету імені Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку Проект «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті» Школа педагогічної майстерності «Освіта 4.0 та педагогічна досконалість», грудень 2020 р., (сертифікат);

Прийнято участь у науковому заході НАЗЯВО он-лайн тренінгу «Експерт з акредитації освітніх програм», листопад 2020 р., (сертифікат);

Прийнято участь у науковому заході Фундації Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України» семінар «Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності», листопад 2020 р., (сертифікат);

Прийнято участь у науковому заході Фундації Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України» семінар «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в он-лайн форматі», червень 2020 р., (сертифікат);

Участь у навчальних тренінгах з питань розробки Стратегічного плану розвитку міста в межах Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України», травень 2019, (сертифікат);

Участь у Projekt zur Entwicklung von Informationsformaten über Mediation im Programm „Ost-West-Dialog“ des Deutschen Akademischen Austauschdienstes („DAAD“), березень-вересень 2019 р. (сертифікат);

Стажування в Шуменському університеті «Епископ Константин Преславски» Департаменту інформації, підвищення кваліфікації та післядипломної освіти 08.10.2018 - 20.10.2018  (м. Варна, Болгарія), (посвідчення №5089/03.12.2018 р.);

Стажування у Донецькому університеті економіки та права (м. Бахмут), Факультет економіки та підприємництва, кафедра «Економіка підприємства та менеджменту», «Фінанси», 2016 р., (довідка № 201-81 від 31.05.2016 р. 

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність:

Викладач Артемівського педагогічного училища (1997-1999 рр.),

Викладач Артемівського технікуму залізничного транспорту (1999-2001 рр.),

Завідуюча відділенням «Бухгалтерського обліку та діловодства» Артемівського технікуму залізничного транспорту (2001-2005 рр.),

Доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (УІПА) (2005-2012 рр.),

Заступник декана з наукової роботи (2007-2012 рр.), заступник керівника Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії м. Артемівськ (м. Бахмут з 2016 р.) Донецької області з наукової роботи (2012 р. – по тепер. час),

Професор кафедри економіки підприємств та менеджменту УІПА (з 2013 р. – по тепер. час),

Завідувачка кафедри економіки підприємств та менеджменту УІПА (з 2018 р. по тепер. час).

 

Додаткова
    інформація:

Член спеціалізованої вченої ради К.64.108.05 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків).

Заступник Головного редактора електронного наукового фахового видання з педагогіки та економіки «Адаптивне управління: теорія і практика» (Серія «Економіка»).

2017-2018 н.р. – керівник проектної групи освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування;

2018-2021 н.р. – гарант освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування»;

2019-2020 н.р. – член групи забезпечення освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Економіка» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Економіка).

 

Відзнаки:

 

Нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.);

Почесною Грамотою Донецької обласної ради (2012 р.);

Почесною Грамотою Ректора Української інженерно-педагогічної академії (2013 р.);

Дипломом конкурсу «Жінка Донбасу» в номінації «Жінка-науковець року» (2013 р.);

Подякою Бахмутської міської Ради (2016 р.);

Грамотою Управління у справах сім’ї та молоді Донецької обладміністрації (2017 р.);

Почесною Грамотою Ректора Української інженерно-педагогічної академії (2020 р.).

ОСНОВНІ ПРАЦІ

Навчальні
    посібники:

Регіонально-адміністративний менеджмент. Навч. посіб. /[за заг. ред. В.Г. Воронкової]. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2009. – 444 с. Рекомендовано МОНУ. Лист №1.4/18-Г-722.

 

Монографії:

 • Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Х.: Видавництво Іванченко І.С., 2019. – 302 с. Михальченко Г.Г. (Особливості розвитку промислових підприємств у контексті інноваційного розвитку економіки . – С. 141-149.).
 • Konzeptuelle grundsätze des wirtschaftswachstums bei der globalisierung: kollektive monographie herausgegeben vom Doktor der Wirtschaftwissenschaften, Professor W. Jatsenko. – Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland, 2016. – 487 p. (Михальченко Г.Г. (Збереження людського капіталу як одна з умов економічного зростання країни. – P.300-310.).
 • Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки [Текст монографії]: Колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Харків: «Смугаста типографія, 2016. - с.365. // Г.Г. Михальченко (Подолання бідності як один з чинників наближення до побудови соціально-орієнованої економіки України. –С. 72-81.
 • Socio-economic problems of management: Collective monograph. - Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015. – 324 p.// Mikhalchenko G.G. (P.134-141.).
 •  Відтворення та розвиток населення в контексті забезпечення гідної якості життя: монографія / Г. Г. Михальченко. – Донецьк: «ВІК», 2012. – 333 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукомет-ричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 
 • Mykhalchenko H. Managing the problems of labour remuneration as an important factor of the economic governance of the country / H.Mykhalchenko, O.Dolhalova // Financial and credit activities: problems of theory and practice – 2020. – № 3 (34). URL:http://fkd.org.ua/article/view/215583 (Web of Science );
 • Mykhalchenko H. Long-term consequences of capital outflows for transition countries / Mykhalchenko H., Kravets I., Buriak A, Davidyuk L., Dubych C. // International Journal of Management (IJM). – Volume 11, Issue 5, May 2020. – PP. 1017-1026. Article ID: IJM_11_05_093 Available online – http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?
  JType=IJM&VType=11&IType=5
  (Scopus)
 • Mуkhalchenko, (2020). Improvement of safety management system at the mining enterprises of Ukraine / B.Kobylianskyi, H. Mуkhalchenko//  Mining of Mineral Deposits. – 2020. – 14(2), PP. 34-42. (Scopus)
 • Legal provision of the state administration of the ecological component of sustainable socio-economic development /Maryna Yeshchenko, Tetiana Fasolko, Olena Dolgalova, Hanna Mуkhalchenko, Iryna Udovychenko // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2020. – Vol. 42 №. 4 (2020). URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/issue/view/121 (Web of Science)
 • Burdilna E. Transporter Control for Grain Handling in Granaries and Loading on Vehicles / Burdilna E., Hrabko V, Mykhalchenko G. // Proceedings of 2019
 • International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), – Kremenchuk M. Ostrohradskyi National University. – 2019, –PP. 182-185.

Основні публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 
 • Михальченко Г.Г. Міграційні загрози соціально-економічному розвитку України в умовах трансформації світового міграційного простору/ Г.Г. Михальченко // Economic and Law Paradigm of Modern Society. - Issue 2, 2020. С. 24-33.
 • Михальченко Г.Г. Забезпечення соціальної безпеки населення в умовах загострення соціально-економічних ризиків / Г.Г. Михальченко // Адаптивне управління: теорія і практика: Серія "Економіка". 2019. – № 7 (10). URL:  https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/170/139. Електронне фахове видання (GoogleScholar, ULRICHSWEB, INDEX COPERNICUS).
 • Mikhalchenko G.G. Recognition of the role of education for the development of the population of ukraine in the conditions of present calls / G.G. Mikhalchenko, O.V. Chernyaeva, Yu.V. Romanusha // Das Open-Online-Journal R&E-SOURCE veröffentlicht wissenschaftliche Artikel zur berufsfeldbezogenen Bildungsforschung. Herausgeber des Journals ist die Pädagogische Hochschule Niederösterreich. – URL:
  https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/issue/view/34
 • Михальченко Г.Г. Сучасні тенденції функціонування ринку праці в умовах загострення соціально-економічної кризи/ Г.Г. Михальченко // Адаптивне управління: теорія і практика: Серія "Економіка". № 5 (10), 2018. Електронне фахове видання.
 • Михальченко Г.Г. Бідність як виклик розвитку країни / Г.Г. Михальченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. / [голова редкол. А. М. Колот]. 2018. – № 1(15). –1–376. – С.69-77.
 • Михальченко Г.Г. Стратегічне планування для активізації регіонального розвитку / Г.Г. Михальченко // Адаптивне управління: теорія і практика: Серія "Економіка". № 4 (8), 2018. Електронне фахове видання.
 • Михальченко Г.Г. Заробітна плата як індикатор соціально - економічного зростання країни / Г.Г. Михальченко // Соціально-трудові відносини:  теорія та практика: зб. наук. пр. / [голова редкол. А. М. Колот]. 2017. – № 2(14). 1–376. – С. 114-122.
 • Михальченко Г.Г. Раціоналізація структури споживчого кошика як основа формування справедливих соціальних стандартів / Г.Г. Михальченко, А.Карнаухова // Адаптивне управління: теорія і практика: Серія "Економіка". № 3 (6), 2017. Електронне фахове видання.
 • Михальченко Г.Г. Система охорони здоров’я та праці як складова формування людського капіталу в Україні / Г.Г. Михальченко, Б.Б.Кобилянський // Соціально-трудові відносини:  теорія та практика: зб. наук. пр. / [голова редкол. А. М. Колот]. 2017. – № 1(13). 1–320. – С.89-98.
 • Михальченко Г.Г. Особливості реформування пенсійної системи України в існуючих соціально-економічних умовах/ Г.Г. Михальченко // Соціально-трудові відносини:  теорія та практика: зб. наук. пр. / [голова редкол. А. М. Колот]. 2016. – № 2(12). 1–320. – С.66-75.
 • Михальченко Г.Г. Активізація розвитку регіональних ринків праці як один із важливих чинників соціально-економічного розвитку регіонів / Г.Г. Михальченко // Соціально-трудові відносини:  теорія та практика: зб. наук. пр. / [голова редкол. А. М. Колот]. 2016. – № 1(11). 1–336. – С. 63-73.
 • Михальченко Г.Г. Перспективи розвитку машинобудівних підприємств в умовах невизначеності / Г.Г. Михальченко // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського – 2015. – Випуск № 8. – С. 530-534.
 • Михальченко Г.Г. Необхідність та особливості стратегічного планування машинобудівельних підприємств / Г.Г. Михальченко // Вісник економіки, транспорту і промисловості. – 2015. – Випуск 52 – С. 52 – 61.
 • Михальченко Г.Г. Формування міграційної політики як один з чинників соціально-економічного розвитку країни/ Г.Г. Михальченко // Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015.- 500 p. ­ P.464-467.
 • Михальченко Г.Г. Фрагментарний огляд світового досвіду реформування пенсійної системи: можливості та обмеження впровадження/ Г.Г. Михальченко // Вісник Донецького університету економіки та права : зб. наук. праць / ред. кол. : В. К. Мамутов, О. І. Амоша, А. Я. Берсуцький та ін. ; гол. ред. А. Я. Берсуцький. – Артемівськ : ДонУЕП, 2015. –  № 2. – 237 с. – C.3-9.

 

Основні
    конференції:

 • Михальченко Г.Г. Міграційні виклики соціально-економічному розвитку України / Г.Г.Михальченко//Сучасні технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та машинобудуванні: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Бахмут, 29-30 листопада 2020р.) / ННППІ УІПА [упоряд. П.О.Чикунов]. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2020. –187 с. URL: http://nnppi.in.ua/index.php/abit/2-uncategorised/270-naukovi-konferentsiyi.
 • Михальченко Г.Г. Маркетингова стратегія формуванні брендингу територіальних громад / Г.Г. Михальченко, О.О. Кобилянський // Маркетингові аспекти управління соціально-економічними системами: сучасний вимір та перспективи: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції / Хороших В.В. (укладач) / Донецький державний університет управління. Маріуполь, 2020. – 178 с. – С.88-90.
 • Михальченко Г.Г. Нівелювання міграційних ризиків для розвитку економіки країни в умовах пандемії COVID-2019 / Г.Г. Михальченко // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 27 травня 2020 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 1. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2020. – 92 с. – С.58-60.
 • Михальченко Г.Г. Соціальна безпека населення як складова національної безпеки країни/ Г.Г. Михальченко // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 27 травня 2020 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] :
  у 2-х т. – Т. 1. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2020. – 92 с. – С.60-62.
 • Михальченко Г.Г. Державне регулювання стратегічного розвитку територіальних громад/ Г.Г. Михальченко, Ю. І. Сопільник // Економіко-гуманітарні проблеми сьогодення. Секція 3. Сучасні проблеми сталого розвитку держави на засадах удосконалення механізмів управління економікою: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 17–18 жовтня 2019 р. Краматорськ: Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 2019. 100 с. – С.81-83.
 • Михальченко Г.Г. Модернізація системи освіти як фактор соціально-економічного розвитку країни / Г.Г. Михальченко  //Адаптивні системи управління в освіті : [збірник матеріалів IV Всеукраїнського наукового форуму] / упоряд. М.Л. Ростока; ред. кол.:Г.В. Єльникова (голова),  Г.Ю. Кравченко, Л.О. Лузан, М.Л. Ростока, З.В. Рябова.  Харків. Мачулин : ФОП Озеро Г.В., 2019. 148 с. – С. 93-95.
 • Михальченко А.Г. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в Украине/ А.Г. Михальченко, Е.В Черняєва. // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти:Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019р.). Частина 2. – Дніпро:НМетАУ, 2019. –545 с. – С. 415-420.
 • Михальченко Г.Г. Державне регулювання молодіжної зайнятості як пріоритетний чинник державної політики/ Г.Г. Михальченко // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези доповідей IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–22 берез., 2018 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Київ. ун-т культури. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 209 с. – C. 117-120.
 • Михальченко Г.Г. Проблеми запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту підготовки магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» / Г.Г. Михальченко, О.В.Черняєва // Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування: матеріали щоріч. наук.-прак. конф. за міжнар. участю (Київ, 1-2 листоп. 2018 р.): у 2 т./ ред.колегія :В.С. Куйбіда, А.П. Савков, І.О. Дегтярьова та ін. – Київ : НАДУ, 2018.  – Т.1.  – 456 с. – С. 19-22.
 • Михальченко Г.Г. Ефективність функціонування регіональних ринків праці як запорука сталого розвитку регіону/ Г.Г. Михальченко //«Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі» (Кошице, 14-15 лютого 2016 року): Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, Кошице, 2016. – 528 с. – С.97-100.

Керівництво науковою роботою студентів, що представлено біля 150 тезами доповідей на міжнародних та інших науково-практичних конференцій.

 

Авторські
    свідоцтва
    та/або патенти:

 • Свідоцтво на об'єкт авторського права. Літературний твір наукового характеру «Маркетинг : методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи студентів при кредитно-трансферній організації навчального процесу для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.010104.30 Професійна  освіта. Економіка». Св.-во № 74546 від 06.11.2017 р.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір наукова стаття: «Заробітна плата як індикатор соціально - економічного зростання країни» №77459 від 07.03.2018 р.

Заявки на винахід:

 • Спосіб аерогазового контролю шахтної атмосфери / КобилянськийБ.Б., Михальченко Г.Г., Білич М.М. // заявка на винахід № a201803765 від 06.04.2018. Опубліковано 10.07.2018, бюл. № 13.;
 • Спосіб аерогазового контролю атмосфери вугільних шахт / Кобилянський Б. Б., Михальченко Г. Г., Білич М.М. // заявка на винахід № a201804622 від 26.04.2018 Опубліковано 10.07.2018, бюл. № 13.

 

Є організатором Міжнародних та регіональних науково-практичних конференцій:

 • ХІ регіональна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для розвитку регіонів» (жовтень 2020 р.);
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (травень 2020 р.);
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для розвитку регіонів» (жовтень 2019 р.);
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (квітень 2018 р.);
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для розвитку регіонів» (жовтень 2018 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (жовтень 2017 р.);
 • ІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для розвитку регіонів» (жовтень 2017 р.);
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для розвитку регіонів» (жовтень 2016 р.)