Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

КОВАЛЬОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України

 

 

 

  

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Google Scholar:

https://scholar.google.ru/citations?user=tNGGgjYAAAAJ&hl=ru

ORCID:

0000-0002-9225-5707

Освіта:

1954 р. – Харківський Державний Університет ім. О. М. Горького, спеціальність: «Планування народного господарства»,

кваліфікація: економіст-плановик.

1965 р. – захист кандидатської дисертації зі спеціальності «Економіка праці». Дисертаційне дослідження за темою «Удосконалення технічного нормування праці в соляній промисловості» захищено у ВНДі праці (м. Москва).

1986 р. – старший науковий співробітник, присвоєно у ВАК СРСР.

1988 р. – захист докторської дисертації зі спеціальності 08.00.21 «Економіка, планування та організація управління промисловістю та її галузями». Дисертаційне дослідження за темою «Проблеми наукового обґрунтування нормативної бази планування виробництва та праці» (на прикладі соляної промисловості) захищено в Інституті економіки промисловості НАН України.

1992 р. – професор, присвоєно ВАК СРСР.

2013 р. – академік Академії економічних наук України, присвоєно президією АЕН України.

 

Підвищення 
    кваліфікації:

Стажування на кафедрі економіки підприємств та менеджменту ПВНЗ «Донецький університет економіки та права», довідка про результати стажування № 2.01-106-18 від 14.06.2018 р.

Українська інженерно-педагогічна академія, підвищення кваліфікації, свідоцтво № 1490 від 31.01.2011 р.

Українська інженерно-педагогічна академія, підвищення кваліфікації, свідоцтво ПК 02071228/000872-17 від 14.07.2007 р.

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність:

1954-1955 рр. – бригадир виноградної школи в Роздарському винрадгоспі Ростовської області.

1955-1956 рр. – старший науковий співробітник (вчений секретар) Всесоюзного науково-дослідного інституту соляної промисловості (м. Соледар, Донецької обл.).

1956-1960 рр. – начальник нормативно-дослідної лабораторії Артемівської солекопальні (м. Соледар, Донецької обл.).

1960-1999 рр. – завідувач відділу економічних досліджень Всесоюзного науково-дослідного інституту соляної промисловості.

1999-2003 рр. – професор Донбаської машинобудівної академії (м. Краматорськ).

2003-2018 рр. – професор, завідуючий кафедрою економіки підприємств та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Артемівськ).

2018 р. – по теперішній час професор кафедри економіки підприємств та менеджменту Навчально-наукового професійно педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут).

 

 

                          ОСНОВНІ ПРАЦІ

Навчальні
    посібники:

 • Метод. вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Оподаткування» для студентів денної та заочної форми навчання, напряму підготовки 015.24 Проф. освіта. Економіка / В.М. Ковальов, Ю.В. Романуша // ННППІ УІПА (м. Бахмут) УІПА. – Бахмут, 2019. – 48 с.
 • Підготовлено конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування» для студентів денної та заочної форми навчання, напряму підготовки 015.24 Проф. освіта. Економіка / В.М. Ковальов, Ю.В. Романуша // ННППІ УІПА (м. Бахмут) УІПА. – Бахмут, 2019. – 96 с.
 • Оподаткування : конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання, напряму підготовки 6.010104 Проф. освіта. Економіка / В. М. Ковальов ННППІ УІПА (Артемівськ). – Артемівськ, 2016. – 128 с.
 • Управління ресурсами : конспект лекцій для студ. заоч. форми навч. напряму підготовки 8.01010401.30 Проф. освіта. Економіка / В.М.Ковальов, О. А. Атаєва. – Бахмут : ННППІ УІПА, 2016. – 150 с.
 • Планування та організація діяльності підприємств : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. напряму підготовки 6.010104 Проф. освіта. Економіка / В. М. Ковальов, О. А. Атаєва ; ННППІ УІПА (Артемівськ). – Артемівськ, 2015. – 128 с.
 • Вступ до фаху та виробниче навчання : конспект лекцій для студ. денної форми навч. інж.-пед. спец. / В. М. Ковальов, Ю. В. Яковлєва ; ННППІ УІПА (Артемівськ). – Артемівськ, 2015. – 92 с.
 • Методичні вказівки до проведення міждисциплінарного іспиту з професійної фахової підготовки спеціалістів для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності 7.01010401.30 «Професійна освіта. Економіка», складач: Ковальов В.М., Черняєва О.В., Чепеленко А.М., Михальченко Г.Г., Атаєва О.А., Бакланов О.М. - Артемівськ: ННППІ УІПА, 2015. - 46 с.
 

Монографії:

 • Ковальов В.М. Труд и его социальные последствия : монография / В. Н. Ковалёв. – МОН Украины, Украинская инженерно-педагогическая академия. – Харьков: Издательство «Смугаста типографія» 61002, 2017. – 218 с.
 • Ковальов В.М. Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки [Текст монографії] // Ковальов В.М., Атаєва О.А.: Колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Харків: «Смугаста типографія, 2016. – С. 61-72.
 • Ковальов В.М. Использование мотивационного механизма в антикризисной деятельности предприятий / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва // Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку : колективна монографія // за заг. ред. Савчук Л. М. – Х.: Вид-во «Діса плюс», 2015. – 480 с. – С.240-250.
 • Роль труда в формировании общественных отношений : монография / В. Н. Ковалев. – Харьков : НТМТ, 2015. – 304 с.
 • Оплата труда как форма выражения социальной ответственности бизнеса / В. Н. Ковалев // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2 т. Т. 1. / за заг. ред. проф. Г. Г. Півняка ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т" [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 498–509.
 • Напрями формування механізму управління оплатою праці в системі суспільних розподільчих відносин / В. М. Ковальов, О. А. Атаєва // Сучасні технології управління на підприємстві : колект. монографія. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2013. – С. 232–247.
 • Проблемы обеспечения воспроизводственного уровня минимальной заработной платы в Украине / В. Н. Ковалев, Е. А. Атаева, С. Н. Лысенко // Інноваційно-інвестиційні, ресурсні та управлінські складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об’єднань : міжнар. колект. монографія / під заг. ред. К. Ф. Ковальчука. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2013. – С. 411–426.
 • Еконічне стимулювання еколого-економічної діяльності підприємств / В. М. Ковальов, В. А. Павловська // Управління соціально-економічними системами : монографія. – Донецьк : Юго- Восток, 2013. – С. 288–296.
 • Капитализация затрат на человеческий капитал и трудовой потенциал / В. Н. Ковалев, Е. А. Атаева // Інноваційно-інвестиційна політика сталого розвитку регіонів України: від теорії до практики : колект. монографія : в 2-томах. Т. 1. / під заг. ред. К. Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012. – С. 178–193.
 • Человеческий капитал как стоимостная субстанция трудового капитала / В.Н. Ковалев // Капитализация предприятий: теория и практика : монография / под. ред. И. П. Булеева, Н.Е. Брюховецкой / НАН Украины, Ин-т экономики пром-ти; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – С. 297–310.
 • Трудовий потенціал регіону: розвиток, стимулювання, ефективність використання : монографія / В. М. Ковальов, О. А. Атаєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Слов'янськ : Друк. двір, 2011. – 204 с.
 • Трудовий потенціал в системі заходів соціально- економічного розвитку регіонів / В. М. Ковальов, О. А. Атаєва // Формування ринкової економіки : монографія. – Дніпропетровськ : ІМА- прес, 2010. – С. 136–148.

 

Статті:

 • Ковальов В.М. Социальность как форма выражения общественных  отношений человеческого общества / В.М. Ковальов, Ю.В. Романуша // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика : Серія «Економіка». – 2019. – №6 (12).
 • Ковальов В.М. Наукові настанови суспільного перевлаштування існуючих економічних систем / В.М. Ковальов // Електронне фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Економіка. – Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2018. – Вип. 5 (10).
 • Ковальов В.М. Наукові підвалини соціального перевлаштування людства як історичної неминучості / В.М. Ковальов // Науковий журнал «Проблеми економіки». 2018. – № 4 (38). – C. 176–187.
 • Ковальов В.М. Людський капітал як вартісна субстанція економічної системи (теоретичний аспект) / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва // East Europian Scientific Journal. – № 9(37), vol.5. - 2018. - Warsaw, Poland . – P. 43-49.
 • Ковальов В.М.  Истоки социальных преобразований человечества в третьем тысячелетии / В.Н. Ковалёв // East European Science Journal (Warzsawa, Polska). – 2018. – № 5. – S. 21-32.
 • Ковальов В.М. Теоретичні настанови соціально-економічних перетворень в Україні і світі / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва // Проблеми економіки. – 2018. – №2(36). – C. 366–374.
 • Ковальов В.М. Предпосылки возникновения всеобщей науки «человековедение» / В.Н. Ковалёв //  East European Science Journal (Warzsawa, Polska). – 2017. – № 12 (28). – S. 27-35.
 • Ковальов В.М. Научные подходы к определению уровня оплаты труда в Украине / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва // Экономика Украины : научный журнал. – № 4. – К., 2017. – С. 67-79.
 • Ковальов В.М. Соціально-економічні підвалини систем / В.М. Ковальов, Ю.В. Яковлєва //  Проблеми економіки. – 2017. – №4. – C. 280–288.
 • Ковальов В.М. Соціальні наслідки розвитку людської праці / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва // Економіка України. – 2016. – № 11 (660). – С. 19-33.
 • Kovalyov VM, Kovalyova VD (2017) The classic opposition of the epochs of human evolution. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (54): 12-20. Soi: http://s-o-i.org/1.1/TAS-10-54-3 Doi: https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2017.10.54.3 Единый всероссийский научный вестник. – М.: Всероссийское научное содружество. – № 9. – 2016. – С. 36-48.
 • Ковальов В.М. Наукові підходи до формування мотиваційного механізму машинобудівних підприємств / В.М. Ковальов  // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2015. – Вип. 11 (174). – С. 88-92.
 • Ковальов В.М. Научные основы формирования социальной модели трудового потенциала / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – Warszawa, 2016. – S. 52-60.
 • Ковальов В.М.. Трудовий потенціал як структуро утворювальний елемент виробничого потенціалу / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва // Науково-економічний та суспільно-політичний журнал «Україна: аспекти праці». – № 6, 2015, - Київ. – 2015. – С. 32-36.
 • Ковальов В.М. Теоретичні настанови фор­мування структури трудового потенціалу машино­будівних підприємств / Ковальов В.М. // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2015. – Вип. 10 (173). – С. 85-87.
 • Ковальов В.М. Передумови формування мотиваційного механізму стимулювання праці і бізнесу / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва,  К.М. Шевченко // Соціально-трудові відносини: теорія і практика : зб. наук. пр. – К.: КНЕУ. – № 1 (9). – 2015. - С. 45-53.

 

Конференції:

 • Ковальов В.М. Витоки соціальних перетворень людства у третьму тисячолітті / Матеріали ХІ регіональної науково-практичній конференції молодих учених і студентів  «Студенти та молодь – для розвитку регіонів» (м. Бахмут, 15 жовтня 2020 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] – Бахмут: ННППІ УІПА, 2020.
 • Ковальов В.М. Еволюційний шлях соціально-економічного розвитку України у всесвіті / Студенти та молодь – для майбутнього країни: Матеріали ІV Наук.-практ. конф. з міжн. уч. молодих учених і студентів (м. Бахмут, 30 жовтня 2019 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко ] : у 4-х т. – Т. 2. : Економічні науки. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2019. – 108 с.
 • Ковальов В.М. Вдосконалення розвитку методів стимулювання успішності праці персоналу / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 16-17 квітня 2019 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 2. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2019.
 • Ковальов В.М. Соціалізація суспільства як передумова його гармонізації / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 25 квітня 2018 р.) / В.М. Ковальов / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г.Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 2. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2018. – 128 с.
 • Ковальов В.М. Развитие производительных сил и его определяющее влияние на социальные последствия труда / В.М. Ковальов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 19-20 жовтня 2017 р.). Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії [упоряд. Г.Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 2. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2017. – C. 44-45.
 • Ковальов В.М. Сенс існування людини в контексті перетворення соціально-трудових відносин в Україні / В.М. Ковальов // Матеріали XLІХ Науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів, магістрів та співробітників академії (19 травня 2016 р.). – Бахмут: ННППІ УІПА, 2016. – С.38-39.

 

Посібники:

 • Метод. вказівки до виконання практичних робіт  з дисципліни «Оподаткування» для студентів денної та заочної форми навчання, напряму підготовки 015.24 Проф. освіта. Економіка / В.М. Ковальов, Ю.В. Романуша // ННППІ УІПА (м. Бахмут) УІПА. – Бахмут, 2019. – 48 с.
 • Підготовлено конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування» для студентів денної та заочної форми навчання, напряму підготовки 015.24 Проф. освіта. Економіка / В.М. Ковальов, Ю.В. Романуша // ННППІ УІПА (м. Бахмут) УІПА. – Бахмут, 2019. – 96 с.
 • Інноваційні технології та управління ресурсами в галузі : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спец. 015.24 Проф. освіта. Економіка та 281 Публічне управління та адміністрування / В.М. Ковальов; ННППІ УІПА (м. Бахмут) УІПА. – Бахмут, 2018. – 140 с.
 • Оподаткування : конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання, напряму підготовки 6.010104 Проф. освіта. Економіка  / В. М. Ковальов ННППІ УІПА (Артемівськ). – Артемівськ, 2016. – 128 с.
 • Управління ресурсами : конспект лекцій для студ. заоч. форми навч. напряму підготовки 8.01010401.30 Проф. освіта. Економіка / В.М. Ковальов, О. А. Атаєва. – Бахмут : ННППІ УІПА, 2016. – 150 с.
 • Планування та організація діяльності підприємств : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. напряму підготовки 6.010104 Проф. освіта. Економіка / В. М. Ковальов, О. А. Атаєва ; ННППІ УІПА (Артемівськ). – Артемівськ, 2015. – 128 с.
 • Вступ до фаху та виробниче навчання : конспект лекцій для студ. денної форми навч. інж.-пед. спец. / В. М. Ковальов, Ю. В. Яковлєва ; ННППІ УІПА (Артемівськ). – Артемівськ, 2015. – 92 с.
 • Методичні вказівки до проведення міждисциплінарного іспиту з професійної фахової підготовки спеціалістів для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності 7.01010401.30 «Професійна освіта. Економіка», складач: Ковальов В.М., Черняєва О.В., Чепеленко А.М., Михальченко Г.Г., Атаєва О.А., Бакланов О.М. - Артемівськ: ННППІ УІПА, 2015. - 46 с.

 

 

                      ОСНОВНІ ВІДЗНАКИ

Державні
    нагороди,
    заслуги

Присвоєно статус учасника Великої вітчизняної війни 1941-1945 рр., за участь у трудовій діяльності, Почесного громадянина м. Соледара Донецької області за суспільні заслуги перед містом та статус Ветерана праці.

За заслуги перед країною надано наступні державні нагороди:

 • медаль за трудову відзнаку (19.02.1974 р.);
 • знак «Ударник дев’ятої п’ятирічки» (25.03.1976 р.);
 • медаль «Ветеран праці» (14.12.1983 р.);
 • знак «Отличник социолистического соревнования пищевой промышленности СССР» (16.03.1985 г.);
 • знак «Шахтерская слава» ІІІ ступень;
 • знак «50 років визволення України» (05.12.1995 р.);
 • знак «Шахтерская слава» ІІ ступень (28.07.1997 р.);
 • медаль «60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні» (21.02.2005 р.);
 • ювілейна медаль «65 років перемоги у Великій Вітчизняній війні» 1941-1945 рр. (02.02.2010 р.).

 

Грамоти, подяки

Диплом «Лучший наставник молодежи» від ВНДІСІЛЬ (17.02.1983 р.);

Почесна грамота дирекції ВНДІсіль за успішне виконання плану НДР, прийнятих соціалістичних зобов’язань у зв’язку з 67-ою річницею Великого жовтня (06.11.1984 р. м. Артемівськ);

Почесна грамота декана ЕТФ УІПА за сумлінну багаторічну працю на факультеті (10.12.2006 р. м. Артемівськ);

Диплом І ступеня переможцю конкурсу на краще методичне забезпечення дисципліни у Донбаській державний машинобудівний академії серед професійно-орієнтованих кафедр (24.04.2008 р.);

Грамота ректора Донбаської державної машинобудівної академії за високий професіоналізм та вагомий внесок у справу підготовки фахівців вищої кваліфікації Донбаської державної машинобудівної академії (2009 р.);

Грамота Ректорату Української інженерно-педагогічної академії за сумлінну працю та з нагоди 85-річчя з Дня народження (2014 р.);

Подяка Бахмутської міської Ради – за багаторічну сумлінну працю з підготовки висококваліфікованих спеціалістів, вагомий особистий внесок в успішне формування іміджу та функціонування навчального закладу новітньої формації, та з нагоди 55-річчя Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (13.10.2017 р. м. Бахмут).

 

Додаткова інформація:

Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 64.108.05 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків).

2018-2021 н.р. – гарант освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Економіка» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Економіка) за освітнім ступенем «магістр».