Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

ЧЕРНЯЄВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Секретар Вченої ради Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту УІПА (м. Бахмут).

Кандидат економічних наук, доцент

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?
     hl=ru&user=wBG10vQAAAAJ&cstart=20

ORCID:

0000-0003-2339-9416

Освіта:

Закінчила Луганський сільськогосподарський інститут, спеціальність – аграрний менеджмент, кваліфікація - економіст-організатор сільськогосподарського виробництва, 1996 р.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.02- економіка сільського господарства і АПК. Тема дисертації: «Формування механізму господарювання у реформованих сільськогосподарських підприємствах (на матеріалах Луганської області)», 2000 р.;

Отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємств та менеджменту УІПА, 2007 р.

Закінчила:

Магістратуру Української інженерно-педагогічної академії, спеціальність – інтелектуальна власність, кваліфікація - професіонал в галузі інтелектуальної власності, 2011 р.;

Українську інженерно-педагогічна академію, спеціальність - освітні, педагогічні науки, кваліфікація - педагогічний та науково-педагогічний працівник закладів освіти, ступень вищої освіти - магістр, 2020 р.

 

Підвищення
    кваліфікації:

Отримання ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки». в Українській інженерно-педагогічній академії, 2020 р.

Прийнято участь у науковому заході Фундації Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України» семінар «Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності» (сертифікат) 2020 р.

Прийнято участь у науковому заході Університету ім. Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку Проект «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті» Школа педагогічної майстерності «Освіта 4.0 та педагогічна досконалість» (сертифікат), 2020 р.

Прийнято участь у науковому заході НАЗЯВО он-лайн тренінгу «Експерт з акредитації освітніх програм» (сертифікат) 2020 р.

Прийнято участь у тренінгу з цифрової та медіа грамотності в рамках проекту Посольства США в Україні «Навчання основам безпеки у сучасному цифровому та медіа просторі», 2016 р.

Підвищення кваліфікації: ПВНЗ «Донецький університет економіки та права», 2016 р., на кафедрах економіки та підприємництва, економіки підприємства та менеджменту, фінансів, 2016 р.

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність:

1997-2000 рр. – асистент кафедри статистики і економічного аналізу Луганського державного аграрного університету.

2002-2004 рр. – старший викладач кафедри загальнонаукових і професійно-орієнтованих дисциплін Української інженерно-педагогічної академії (зміни щодо назви кафедри приведені у витязі з трудової книжки).

З 2004 р. по теперішній час – доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії.

З 2007 р. - заступник завідувача кафедрою економіки підприємств та менеджменту.

З 2009 р. - науковий керівник підготовкою аспірантів та здобувачів зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

З 2019 р. по теперішній час секретар Вченої ради ННППІ УІПА (м. Бахмут).

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи понад 20 років, видано більше 200 наукових праць, з них навчальний посібник з грифом МОНУ, 4 монографії, більше 60 статей у фахових виданнях і наукометричних базах, результати наукових досліджень також публікуються у зарубіжних виданнях Англії, Канади, Німеччини, Португалії, Польщі, Чехії, Балтії, пострадянського простору, основні положення проведених досліджень обговорюються на міжнародних та вітчизняних конференціях. Опубліковано понад 100 науково-методичних розробок, з них 3 навчально-методичних посібника. За останні роки підготувала більше 100 здобувачів до участі у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Здійснює керівництво науковою роботою аспірантів.

 

Додаткова
    інформація:

2017-2018 н.р. член проектної групи освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.

2018-2019 н.р. – член групи забезпечення освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування».

2019-2020 н.р. є гарантом освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Економіка» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Економіка).

 

Відзнаки:

Диплом Артемівської міської ради, 2007 р.;

Почесна грамота Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації, 2012 р.;

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Донецької обласної Державної адміністрації, 2017 р.

 

 

                      ОСНОВНІ ПРАЦІ

Підручник:

Статистика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Черняєва. – Харків : Назва вид-ва, 2019. – 204 с. 

 

Навчальні
    посібники:

Черняєва О.В. Статистика: навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів; Укр. інж.-пед. акад.- Артемівськ: ННППІ УІПА, 2014. – 150 с.

Черняєва О.В. Контролінг: навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / О.В. Черняєва; Укр. інж.-пед. акад. - Артемівськ: ННППІ УІПА, 2014. – 105 с.

 

Монографії:

Черняєва О.В. Пенсионная реформа в Украине и пути ее усовершенствования // Problems of employment and labor relations in terms of economic instability: Collective monograph. - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – Р. 102-108 (ISBN 978-617-7214-06-8) 

 

Статті:

 • Сhernyayeva, E. Проблеми та тенденції розвитку ринку праці в Україні. Адаптивне управління: теорія і практика. Економіка, 2019. - № 7 (14). 
  https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/165/136.
 • Mikhalchenko G.G. Recognition of the role of education for the development of the population of Ukraine in the conditions of present calls / G.G. Mikhalchenko, O.V. Chernyaeva, Yu.V. Romanusha // Das Open-Online-Journal R&E-SOURCE veröffentlicht wissenschaftliche Artikel zur berufsfeldbezogenen Bildungsforschung. Herausgeber des Journals ist die Pädagogische Hochschule Niederösterreich. – 
  https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/issue/view/34.
 • Черняєва О. В. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в Украине / О. В. Черняєва, Г. Г. Михальченко // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 415-420.
 • Problems and prospects for territorial communities in Ukraine/ О. Chernyayeva, A. Grinenko // Synthesis of science and society in solving global problems: Collection of scientific articles. - Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019.- P. 98-103.
 • Черняева Е.В. Проблемы сохранения интеллектуального потенциала общества в контексте интеграции Украины в Европейский союз [Электронный ресурс] / Е.В. Черняева, А.А. Черняев // Адаптивне управління: теорія і практика. Економіка, Випуск 5 (10), 2018. – 23 с. – Режим доступа : https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/103/71/.
 • Chernyayeva О.V., Grinenko A.Yu. Problems and the prospects of development of social insurance in Ukraine // Perspectives of modern scientific research: Collection of scientific articles. – Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2018. – Р. 12-15.
 • Черняєва О.В., Черняєв А.О.Чинники формування сучасного стилю державного управління // Електронне наукове фахове видання "Адаптивне управління: теорія і практика" серія «Економіка». –Х. : УІПА. – 2018. - № 4 (8).
 • Черняєва О.В., Усик О.Є. Сучасний стан банківського кредитування підприємств України: проблеми та напрями їх вирішення // International scientific conference «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization» Date: 29 January 2016, Klaipeda (Lithuania). – Р. 43-47.
 • Черняєва О.В., Гриненко А.Ю. Сутність і значення малого підприємництва у світовій економіці // Східна Європа: економіка, бізнес та управління (ISSN (Online) 2518-1971). – Дніпро : ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – 2017. - № 3(08). – С. 33-38.
 • Черняєва О.В. Пріоритети змін у системі пенсійного забезпечення України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент (ISSN 2413-2675). – Одеса : МГУ. – 2016. - № 21. – С. 54-58.
 • Черняєва О.В. Пріоритети змін у становленні інноваційної економіки України // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць /ред. кол. : В. К. Мамутов, О. І. Амоша, А. Я. Берсуцький та ін. ; гол. ред. А. Я. Берсуцький. – Артемівськ : ДонУЕП. - 2015. - № 2. - С. 59-64.
 • Черняева Е.В. Анализ реализации пенсионной реформы в Украине // Бухгалтерский учет, анализ и аудит: проблемы и перспективы развития в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции (30 апреля 2015 г.). Сборник статей /Душанбе (Республики Таджикистан), ДСХ, 2015. - С. 255-258.
 • Chernyayeva E.V. Current trends of government regulation employment Ukraine // Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015.- Р. 86-89 (ISBN 978-617-7214-09-9). 

 

Основні
    конференції:

 • Черняєва О.В. Сучасний стан кадрового забезпечення та проблеми добору кадрів на державну службу // IV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» ННППІ УІПА, (м. Бахмут, 27.05.2020 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 2. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2020. – 104 с.
 • Черняєва О.В., Рудченко І.І. Проблеми ефективного запровадження стратегічного планування в українських містах //IV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» ННППІ УІПА, (м. Бахмут, 27.05.2020 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 2. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2020. – 104 с.
 • Черняєва О.В., Степаненко Н.В. Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні // IV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» ННППІ УІПА, (м. Бахмут, 27.05.2020 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 2. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2020. – 104 с.
 • Черняєва О. В. Проблеми та шляхи підвищення ефективності управління персоналом навчального закладу / О.В. Черняєва // Адаптивні системи управління в освіті : [збірник матеріалів IV Всеукраїнського наукового форуму] / упоряд. М. Л. Ростока; ред. кол.: Г. В. Єль­никова (голова), Г. Ю. Кравченко, Л. О. Лузан, М. Л. Ростока,. З. В. Рябова. - Харків. Мачулин : ФОП Озеро Г.В., 2019. – С. 103-105.
 • Черняева Е.В. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в Украине / Черняева Е.В., Михальченко А.Г.// Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 415-420.
 • Черняєва О. В. Визначення проблем та стратегія управління розвитком інтелектуального потнеціалу України/ О. В. Черняєва // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 16-17 травня 2019 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 1. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2018. – С. 122-127.
 • Черняєва О.В., Гриненко А.Ю. Мале підприємництво: економічна сутність та роль для економічного розвитку держави Матеріали L науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії  (м. Бахмут, 25 травня 2017 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії [упоряд. Г. Г. Михальченко]. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2017. – С. 74-77.
 • Черняєва О.В., Гриненко А.Ю. Вдосконалення застосування маркетингу при реаліза­ції програм соціально-економічного розвитку регіону // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 19-20 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 2. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2017. – С. 61-63.
 • Черняєва О.В., Гриненко А.Ю. Мале підприємництво: економічна сутність та роль для економічного розвитку держави Матеріали L науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії  (м. Бахмут, 25 травня 2017 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії [упоряд. Г. Г. Михальченко]. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2017. – С. 74-77.
 • Черняєва О.В., Усик О.Є. Сучасні стратегії розвитку банківських послуг в Україні // International Scientific Conference Economy and Society: modern foundation for human development: Conference Proceedings, Part 2, October 31, 2016. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 272 pages. P. 227-229.
 • Черняєва О. В. Пенсионная система Украины и направления ее перестройки // Матеріали XLІХ Науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів, магістрів та співробітників академії (19 травня 2016 р.). – Бахмут: ННППІ УІПА, 2016. – С. 44-46.

Керівництво науковою роботою студентів, що представлено біля 100 тезами доповідей на міжнародних та інших науково-практичних конференцій 

 

Патенти:

 • Черняєва О.В. Літературний твір наукового характеру «Problems and the prospects of development of social insurance in Ukraine» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90406 від 02.07.2019 р.
 • Черняєва О.В., Яковлева Ю.В. Літературний твір наукового характеру «Економічний аналіз : методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 015.24 Проф. освіта (Економіка). Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 77458 від 07.03.2018 (заявка від 02.03.2018 № 78487) 

 

Робота у складі організаційних комітетів Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій:

 • ХІ регіональна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для розвитку регіонів» (жовтень 2020 р.)
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (травень 2020 р.);
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для розвитку регіонів» (жовтень 2019 р.);
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (квітень 2018 р.);
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для розвитку регіонів» (жовтень 2018 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (жовтень 2017 р.);
 • ІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для розвитку регіонів» (жовтень 2017 р.);
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для розвитку регіонів» (жовтень 2016 р.)