Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

ЧЕПЕЛЕНКО АНЖЕЛІКА МИХАЙЛІВНА

 

Кандидат економічних наук, доцент

відповідальна за наукову роботу на кафедрі

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=
     uNn1mKUAAAAJ&hl=uk
 

ORCID:

0000-0001-7794-2221 

Освіта:

1993-1998 рр. Українська інженерно-педагогічна академія спеціальність: «Менеджмент організацій» кваліфікація: спеціаліст, інженер-економістесів» захищено у Донецькому національному університеті

2011 р. - Українська інженерно-педагогічна академія спеціальність: інтелектуальна власність кваліфікація: професіонал в галузі інтелектуальної власності

2012 р. – отримала вчене звання «доцент» 2012 р. - International Society for Engineering Educator Qualification: international engineering educator «Ing.Pead. IGIP», Austria

2017-2018 рр. - Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Філологія», ОП «Переклад і міжкультурна комунікація (англійська та французька мови)» освітня кваліфікація: магістр, перекладач з англійської та французької мов, викладач перекладу.

 

Наукові
    інтереси:

економічна та екологічна безпека, державно-приватне партнерство, міжнародна інтеграція, міжнародна міграція, антикризове управління, трансфертне ціноутворення

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність:

2004-2008 рр. асистент на кафедрі соціально-економічних дисциплін Української інженерно-педагогічної академії (м. Артемівськ).

2008-2009 рр. старший викладач кафедри економіки підприємств та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Артемівськ).

2009 р. - по теперішній час доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту Навчально-наукового професійно педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут). 

 

Підвищення
    кваліфікації:

 • Прийнято участь у науковому заході ТОВ «Наукові публікації  «Цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» (12.02.21) (сертифікат)
 • Прийнято участь у науковому заході Інституту вищої освіти НАПН України
 • Erasmus+UA IX Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання та навчання в процесі акредитації (22.12.20) (сертифікат)
 • Прийнято участь у науковому заході Центру «Розвиток КСВ» Онлайн-форум «Викладачі 4.0: ефективні підходи для дистанційної освіти» (17.12.20 - 23.12.20) (сертифікат)
 • Прийнято участь у науковому заході Університету імені Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку Проект «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті» Школа педагогічної майстерності «Освіта 4.0 та педагогічна досконалість» (07.12.20-11.12.20) (сертифікат)
 • Прийнято участь у науковому заході Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Erasmus+UA «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація» (18.11.20) (сертифікат)
 • Прийнято участь у тренінгу Донецької ТПП «HR energy для МСБ: побудова ефективної системи управління людьми і комунікація» (28.05.20-30.05.20) (сертифікат)
 • Прийнято участь у науковому заході Fundacija CEASC «Розробка м’яких проєктів для дотаційного фінансування, березень-квітень 2020р. (сертифікат)
 • Прийнято участь у науковому заході  Fundacija CEASC «Проектний підхід та між секторальна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР» (04.02.20-25.02.20) (сертифікат)
 • Прийнято участь у науковому заході DTI Університет (Словаччина) SCHOLA 2019 (03.12.19-05.12.19) (certificate)
 • Прийнято участь у науковому заході Еразмус+ «Міжнародний інформаційний тиждень Еразмус+» (05.11.19-08.11.19) (сертифікат)
 • Прийнято участь у науковому заході Інституту вищої освіти НАПН України VIII Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти в контексті Болонського процесу: студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання як частина системи забезпечення якості вищої освіти» (07.11.19) (сертифікат)
 • Прийнято участь в онлайн тренінгу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «Експерт з акредитації освітніх програм» (04.10.19) (сертифікат)
 • Пройдено курс дистанційного навчання (WIPO) «Основи інтелектуальної власності» (01.10.19-18.11.19) (свідоцтво)
 • Прийнято участь в онлайн фестивалі Skyteach «Skyteach Festival – Digital Education/E-learnin» (11.10.19-12.10.19) (сertificate)
 • Прийнято участь у науковому заході Міністерства освіти та науки «ХVIII Міжнародна науково-практична конференція «Побудова інформаційного суспільства:ресурси і технології» (19.09.19-20.09.19) (сертифікат)
 • Прийнято участь у заході British Council Creative spark (30.06.19-29.08.19) (сertificate)
 • Прийнято участь у науковому заході National Academy fo the National Guard of Ukraine VI International Scientific and Practical Conference «Current issues of education and science» (November 10-11, 2018) (certificate)
 • Прийнято участь у науковому заході Ukrainian School of Archetypes Ninth Theoretical and Methodological Seminar with International Participation «Archetypes  and Public Administration» (June 28-29, 2018 (France) (certificate)
 • Підвищення кваліфікації арбітражного керуючого в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України (02.04.16) (свідоцтво про підвищення кваліфікації)
 • Прийнято участь у науковому заході Міністерства освіти та науки «Цикл навчальних семінарів «Практичні аспекти трансферу технологій у вищих навчальних закладах» (20.02.16.-21.10.16) (свідоцтво про підвищення кваліфікації) 

 

Монографії:

 • Chepelenko А. Corruption as a phenomenon of an endangered degradation of the economic system / А. Chepelenko // Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. − 737 р. (Р.192-204)
 • Чепеленко А.М. Екологічна стійкість як можливість стабілізації стану держав та економічного розвитку  / А.М. Чепеленко // Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, , 2018. – 470 p. (Р. 95-104).
 • Чепеленко А.М. Економічна безпека суб’єктів економічних відносин в контексті глобаілізаційних викликів та загроз / А.М. Чепеленко // Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки [Текст монографії]: Колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Харків: «Смугаста типографія, 2016. (Чепеленко А.М. Економічна безпека суб’єктів економічних відносин в контексті глобаілізаційних викликів та загроз. – С. 346-355.).
 • Чепеленко А.М. Економічні аспекти раціонального використання природних ресурсів / А.М. Чепеленко // Environmental Economics and Environment: Theory and Practice : Collective monograph. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015. – Р.68-77. 

 

Статті:

 • Chepelenko A., Zhubanova M. Current challenges to economic growth: public-private partnerships / Public-private partnership as a mechanism for attracting investments: models and experience. Materials of the First international scientific and practical сonference, Nur-Sultan city, February 28, 2020, P.190-198.
 • Чепеленко А.М. Економічна безпека в контексті глобалізаційних викликів та загроз / Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2020. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/5.pdf
 • Chepelenko A. Chepelenko An. The state of affairs and prospects of teaching academic disciplines in foreign language / A. Chepelenko, An. Chepelenko // R&E-SOURCE https://journal.ph-noe.ac.at Online Journal for Research and Education Special Issue 17, Dec. 2019, ISSN 2313-1640/ - P. 78-84. URL: 
 • Чепеленко А. Роль перекладу в економічній політиці: концептуальні та структурно-морфологічні особливості термінів / А. Чепеленко // Нариси досліджень молодих науковців у галузі гуманітарних наук: Збірник наукових праць : Бахмут : ГІІМ, 2018. – С.102-105.
 • Чепеленко А. Особливості адаптації та впровадження базових принципів ЄС в Україні / А. Чепеленко // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – April # 23, 2018. – p.167-171.
 • Chepelenko А. Prospects for the development of electronic financial instruments in the world / А. Chepelenko // Проблемы и перспективы электронного бизнеса : сборник научных статей международной научно-практической конференции / редкол. : С. Н. Лебедева [и др.] ; под. науч. ред. д-ра техн. наук, профессора А. Н. Семенюты. – Гомель : учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2017. – С.64-68.
 • Chepelenko А. Influence of migratory movement on the monetary policy of importing country labor / А. Chepelenko, D. Chepelenko // North-East Asia Academic Forum (Publication of scientific articles) – № 1. – Harbin : Harbin University of Commerce, 2015. – 300 p. – P. 275-278.
 • Chepelenko А. The system of priorities and instruments for the development of the regional policy of the EU / А. Chepelenko // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» серія «Економіка». –Х. : УІПА. – 2018. - № 5 (10). - Режим доступу до журналу: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/98/67
 • Chepelenko D. Migration processes in Europe: problems or potential benefits / D. Chepelenko, А. Chepelenko // Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка»). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017.- №2. – С.18-23.
 • Чепеленко А.М. Міграційні процеси в умовах глобальних викликів: потреби та можливості країн / А.М. Чепеленко, Д.С. Чепеленко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління, - 2016, - №4. - Режим доступу до журналу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/4-2016-ukr
 • Чепеленко А.М. Проблеми економічного зростання в умовах глобальних кліматичних загроз / А.М. Чепеленко // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського – 2016. – Випуск № 10. – С. 663-666.http://global-national.in.ua/archive/10-2016/138.pdf
 • Чепеленко А.М. Сучасний стан та перспективи міграційного руху обумовлені глобальними трендами та загрозами / А.М. Чепеленко, Д.С. Чепеленко // Економіка та суспільство. – 2016. – №2. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/journal-2/9-articles-2/43-chepelenko-a-m-chepelenko-d-s
 • Чепеленко А.М. Економічні і соціальні причини міжнародної міграції країн-донорів / А.М. Чепеленко, Д.С. Чепеленко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28. Ч. 3. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – 210 с.
 • Чепеленко А.М. Міжнародна міграція в умовах глобалізації: закономірності і тренди / А.М. Чепеленко, Д.С. Чепеленко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т. В. (гол. ред.) та ін.. – Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа», 2015. – Випуск 2(4). Частина 2. – С. 214-221.
 • Chepelenko A., Chepelenko D. Influence of Migratory Movement on the Monetary Policy of Importing Country Labor / A.Chepelenko, D. Chepelenko // North-East Asia Academic Forum (Publication of scientific articles) – № 1. – Harbin : Harbin University of Commerce, 2015. – 300 p. – P. 275-278.
 

Основні
    конференції:

 • Chepelenko A. Environmental Management: Global Threats and Key Determinants / 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE)
 • Chepelenko Anzhelika, Chepelenko Anastasiia. Perspectives for the development of electronic financial instruments in the world / Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-пр. конф., м. Херсон, 25-26 квітня 2019 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 686 с.
 • Chepelenko Anzhelika, Chepelenko Anastasiia. Features of regional development of the EU at the present stage / ECON - 2019: world economy and international business: abstracts of the 6th interuniversity research student conference, Minsk, April 12, 2019; Ministry of Education of Belarus, Belarus State Economic University, School of International Economic Relations, School of International Business Communications, Department of Business English. – Minsk, 2019. – P. 25-26.
 • Chepelenko Anzhelika, Chepelenko Anastasiia. Anticorruption policy: domestic and foreign experience / Бірыңғай ғылыми жəне білім кеңістігінің қалыптасу жағдайларындағы студенттік ғылым // Студенттер мен жас ғалымдардың VI халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдарының жинағы Қазахстан, Өскемен қаласы, 14 наурыз 2019 ж. Өскемен 2019. – Р. 942-945.
 • Чепеленко А.М. Підвищення інноваційного потенціалу енергетичної галузі як запорука підвищення інвестиційної привабливості країни / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 16-17 квітня 2019 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 2. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2019.
 • Чепеленко А.М. Особливості діяльності фінансово-кредитних установ умовах фінансово-політичної нестабільності / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 16-17 квітня 2019 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 2. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2019.
 • Chepelenko A. M. Features of teaching foreign language disciplines for students of economic specialties / Scientific and Practical Conference Materials "System of improvement in pedagogical staff qualification in higher educational institutions of Uzbekistan: experience, priorities and prospects of development", - Tоshkent, 2018. – Р. 298.
 • Чепеленко А.М. Перспективи розвитку інноваційних фінансових інструментів / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 19-20 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 2. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2017. – С. 60-61.
 • Chepelenko A., Chepelenko D. The impact of globalization on migration in Europe / Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 10-11 листопада 2016 р. / Упоряд. К. Мельникова.– Херсон, вид-во ПП Вишемирський В.С., 2016. – С.58-60с
 • Чепеленко А.М., Чепеленко Д.С. Економічна безпека в контексті  глобалізаційних викликів та загроз / Україна і Корея в конфліктогенному світі: збірник тез доповідей (29-30 листопада 2016, м. Київ) / за заг. ред.. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко – Київ : ДАУ при МЗС України, 2016. – 96 с. (С.83-85).
 • Chepelenko A., Oleinyk A. Investment processes in conditions of ecological and economic instability / «Украйна – България – Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи». Сборник с доклади международна научна конференция. Том 2. Варна – Херсон: Издателство «Наука и икономика», 2015. – 358 с. – С. 292-295. 

Навчальний посібник: Облік та аудит: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти спец.: 015.24 Проф. освіта (Економіка), 073 Менеджмент / А. М. Чепеленко; Укр. інж.-пед. акад. – Харків: ННППІ УІПА, 2020. – 213 с.

Рівень володіння англійською мовою В2