Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

АТАЄВА ОЛЕНА АЛІМІВНА

Кандидат економічних наук, доцент

відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Google Scholar:

https://scholar.google.ru/citations?user=QNG9ct0AAAAJ&hl=ru 

ORCID:

0000-0002-3012-7585 

Освіта:

Слов’янський державний педагогічний інститут, спеціальність: педагогіка та психологія, кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь. КА №018424 від 27.06. 1993 р.«Практична психологія в закладах освіти» Слов’янський державний педагогічний інститут, кваліфікація: практичний психолог в закладах освіти. ДСК ВР№004340 від 25.06.1998 р.

Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність: економіка підприємств, маркетинг та менеджмент, кваліфікація: інженер-економіст, викладач дисциплін економічного напрямку. НК №36791373 від 30.06 2009 р.

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.07 «Демографія, економіка праці та соціально-економічна політика». Тема – «Розвиток і стимулювання використання трудового потенціалу» ДК №066730 від 23. 02 2011 р.Доцент 12ДЦ №035413 від 31.05. 2013 р. 

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність:

2003 р. – прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри електромеханічних систем електротехнологічного факультету м. Артемівська.

2004 р. – прийнята на посаду асистента кафедри соціально-економічних дисциплін.

2005 р. – переведена на посаду старшого викладача кафедри соціально-економічних дисциплін.

2011 р. – прийнята на посаду доцента кафедри економіки підприємств та менеджменту. 

 

Підвищення
    кваліфікації:

Донбаська державна машинобудівна академія, центр післядипломної освіти та підвищенню кваліфікації зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», свідоцтво про підвищення кваліфікації АА 02070789 / 000487-17 від 03.04.2017 р., реєстраційний № 585.

Фундації Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України» семінар «Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності», сертифікат № UIPA-WS-12-2020-050.

 

 

                      ОСНОВНІ ПРАЦІ

Монографії:

 • Конкурентоспроможність продукції в системі оцінки економічної безпеки підприємств / О.А. Атаєва // Розвиток суб’єктів господарювання України: сучасні реалії та перспективи : колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Бондоріної, Л.М. Савчук. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. – С. 27-37.
 • Научные подходы к преобразованию социально-экономических отношений в Украине и в мире // В.М.Ковальов, О.А. Атаєва / Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки [Текст монографії] : колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Харків: «Смугаста типографія, 2016. – 365 с. -  С. 61-72.
 • Использование мотивационного механизма в антикризисной деятельности предприятий / О.А. Атаєва // Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку : колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л. М. – Х.: Вид-во «Діса плюс», 2015. – 480 с. – С. 240-250. 

 

Статті:

 • Atayeva O. Social development of methodology economic research // Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 35-39.
 • Atayeva Olena Formations of the labor potential structure as measures for determining social relations in Ukraine / Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works / edited by M.A. Zhurba. Montreal: СPM «ASF», 2020. Issue 2 (7). 228 р. – P. 208-210.
 • Атаєва О.А. Структуризація фонду оплати праці як засіб соціальної зацікавленості персоналу / Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних П 78 процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 458 с. – С. 123-125.
 • Атаєва О. Структура трудового потенціалу як засіб формування соціальних відносин на підприємствах / Management, economy, finance : Proceedings of the 1st International Conference Eastern European Conference of Management and Economics (24th May, 2019, Slovenia, Ljubljana).Slovenia, Ljubljana, 2019. - С. 97-99.
 • Атаєва О.А. Структуризація фонду оплати праці як засіб соціальної зацікавленості персоналу / Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних П 78 процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 458 с. – С. 123-125.
 • Атеєва О.А. Структура трудового потенціалу як засіб формування соціальних відносин на підприємствах / О. Атеєва // Management, economy, finance : Proceedings of the 1st International Conference Eastern European Conference of Management and Economics (24th May, 2019, Slovenia, Ljubljana). Slovenia, Ljubljana, 2019. - С. 97-99.
 • Атаєва О.А. Формування соціальних відносин на підприємствах / Адаптивні системи управління в освіті : [збірник матеріалів IV Всеукраїнського наукового форуму] / упоряд. М.Л. Ростока; ред. кол.:Г.В. Єльникова (голова), Г.Ю. Кравченко, Л.О. Лузан, М.Л. Ростока,. З.В. Рябова. Харків. Мачулин : ФОП Озеро Г.В., 2019. – С 90-92.
 • Атаєва О.А. Якість життя як здобуток суспільних наук / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 25 квітня 2018 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г.Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 2. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2018. – 128 с.
 • Атаєва О.А. Економічна безпека як важель розвитку підприємств / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 19-20 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 2. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2017. – C. 44-45.
 • Атаєва О.А. Шляхи подолання кризи в оплаті в умовах сучасної України // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 10-11 листопада 2016р. / Упоряд. К. Мельникова. – Херсон, вид-во ПП Вишемирский В.С., 2016. – С. 260-262.
 • Атаєва О.А. Вплив трудового потенціалу на розвиток соціально-трудових відносин // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 27 травня 2016 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – С. 67-70.
 • Атаева Е.А. Научные аспекты формирования социально-экономической концепции трудового потенциала // «Украйна – България – Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи». Сборник с доклади международна научна конференция. Том 1. Варна – Херсон: Издателство «Наука и икономика», 2015. – 358 с. – С. 39-42. 

 

Основні
    конференції:

 • Atayeva O. Social development of methodology economic research // Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 35-39.
 • Atayeva Olena Formations of the labor potential structure as measures for determining social relations in Ukraine / Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works / edited by M.A. Zhurba. Montreal: СPM «ASF», 2020. Issue 2 (7). 228 р. – P. 208-210.
 • Атаєва О.А. Структуризація фонду оплати праці як засіб соціальної зацікавленості персоналу / Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних П 78 процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 458 с. – С. 123-125.
 • Атаєва О. Структура трудового потенціалу як засіб формування соціальних відносин на підприємствах / Management, economy, finance : Proceedings of the 1st International Conference Eastern European Conference of Management and Economics (24th May, 2019, Slovenia, Ljubljana).Slovenia, Ljubljana, 2019. - С. 97-99.
 • Атаєва О.А. Структуризація фонду оплати праці як засіб соціальної зацікавленості персоналу / Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних П 78 процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 458 с. – С. 123-125.
 • Атеєва О.А. Структура трудового потенціалу як засіб формування соціальних відносин на підприємствах / О. Атеєва // Management, economy, finance : Proceedings of the 1st International Conference Eastern European Conference of Management and Economics (24th May, 2019, Slovenia, Ljubljana). Slovenia, Ljubljana, 2019. - С. 97-99.
 • Атаєва О.А. Формування соціальних відносин на підприємствах / Адаптивні системи управління в освіті : [збірник матеріалів IV Всеукраїнського наукового форуму] / упоряд. М.Л. Ростока; ред. кол.:Г.В. Єльникова (голова), Г.Ю. Кравченко, Л.О. Лузан, М.Л. Ростока,. З.В. Рябова. Харків. Мачулин : ФОП Озеро Г.В., 2019. – С 90-92.
 • Атаєва О.А. Якість життя як здобуток суспільних наук / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 25 квітня 2018 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г.Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 2. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2018. – 128 с.
 • Атаєва О.А. Економічна безпека як важель розвитку підприємств / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 19-20 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 2. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2017. – C. 44-45.
 • Атаєва О.А. Шляхи подолання кризи в оплаті в умовах сучасної України // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 10-11 листопада 2016р. / Упоряд. К. Мельникова. – Херсон, вид-во ПП Вишемирский В.С., 2016. – С. 260-262.
 • Атаєва О.А. Вплив трудового потенціалу на розвиток соціально-трудових відносин // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 27 травня 2016 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – С. 67-70.
 • Атаева Е.А. Научные аспекты формирования социально-экономической концепции трудового потенциала // «Украйна – България – Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи». Сборник с доклади международна научна конференция. Том 1. Варна – Херсон: Издателство «Наука и икономика», 2015. – 358 с. – С. 39-42. 

 

Навчальні
    посібники:

 • Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Ковальов В.М., Атаєва О.А., Ровенська В.В. - Артемівськ ННППІ, УІПА, 2014. -  213 с.
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (з грифом МОН України). – В.М. Ковальов, В.С. Рижиков, О.Л. Єськов, О.А. Атаєва та ін. - Краматорськ: ДДМА, 2013. – 256 с.