Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

АТАЄВА ОЛЕНА АЛІМІВНА

ATAIEVA OLENA

Кандидат економічних наук, доцент

Гарант освітньо-професійної програми "015 Професійна освіта. Економіка" за освітнім ступенем "бакалавр".

Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі ЕПМ.

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Google Scholar:

https://scholar.google.ru/citations?user=QNG9ct0AAAAJ&hl=ru 

ORCID:

0009-0003-4863-1506 

Освіта:

Слов’янський державний педагогічний інститут, спеціальність: педагогіка та психологія, кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь. КА №018424 від 27.06. 1993 р. «Практична психологія в закладах освіти» Слов’янський державний педагогічний інститут, кваліфікація: практичний психолог в закладах освіти. ДСК ВР№004340 від 25.06.1998 р.

Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність: економіка підприємств, маркетинг та менеджмент, кваліфікація: інженер-економіст, викладач дисциплін економічного напрямку. НК №36791373 від 30.06 2009 р.

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.07 «Демографія, економіка праці та соціально-економічна політика». Тема – «Розвиток і стимулювання використання трудового потенціалу» ДК №066730 від 23. 02 2011 р.Доцент 12ДЦ №035413 від 31.05. 2013 р. 

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність:

2003 р. – прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри електромеханічних систем електротехнологічного факультету м. Артемівська.

2004 р. – прийнята на посаду асистента кафедри соціально-економічних дисциплін.

2005 р. – переведена на посаду старшого викладача кафедри соціально-економічних дисциплін.

2011 р. – прийнята на посаду доцента кафедри економіки підприємств та менеджменту. 

Проводить науково-дослідну і виховну роботу зі студентами. Куратор груп другого курсу денної форми навчання. Підготовлено до виступу на всеукраїнських і міжнародних конференціях та опубліковано більш ніж 70 тез-доповідей зі студентами. Керівник магістерських робіт. Приймала участь зі студентами у ІІ турі Всеукраїнських конкурсах наукових робіт з економіки підприємства та управлінням виробництва, наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, а також менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

 

Підвищення
    кваліфікації:

Донбаська державна машинобудівна академія, центр післядипломної освіти та підвищенню кваліфікації зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», свідоцтво про підвищення кваліфікації АА 02070789 / 000487-17 від 03.04.2017 р., реєстраційний № 585.

Фундації Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України» семінар «Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності», сертифікат № UIPA-WS-12-2020-050.

ВГО «Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій "ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ", сертифікат № ПК-С 21-10/015 від 22.10.2021 р.

Стажування в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет», згідно з наказом № 22-с від 11.02.2022 року в обсязі 180 годин. ДОВІДКА №28/22.

Head of the scientific and educational center of “Scientific Publications” company «Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science», сertificate № АD 1262 / 12.04.2023.

ВГО «Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій». «Психолого-фізіологічна стійкість освітян», сертифікат № ПК-К-23-07/004 від 12.08.23 р.

«Практики усвідомленості для зниження стресу та покращення ментального здоров’я», сертифікат № ПК-T 23-10/003 від 07.10.2023.

ІV міжнародна школа педагогічної майстерності «Освіта 4.0 та педагогічна досконалість» в межах проєкту «Посилення можливостей вищих закладів освіти педагогічного спрямування в Україні» за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку та Erasmus+ проєкту CRED4TEACH, Certificate№ UEPA-IS-20-2023

 

Додаткова
    інформація:

За останні п’ять років опубліковано п’ятнадцять міжнародних та фахових статей, брала участь у написанні глав трьох колективних монографій, основні положення проведених досліджень обговорюються на вітчизняних, міжнародних та зарубіжних конференціях, має свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір.

 

 

                      ОСНОВНІ ПРАЦІ

Монографії:

 • Ataieva O. Aspects of the theoretical study of human capital. Theoretical Foundations in Economics and Management: collective monograph / Toporkova O., Lytovchenk O., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 872 р. Р. 155-166.

 • Ataieva O. The defining role of economic law wages in the formation of distribution relations in Ukraine. Modern foundations of economics, management and tourism: collective monograph / Lazaryshyn A., Lazaryshyna I., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 650 р. Р. 138-149.

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 
 • Yuliia Melnyk, Larisa Dunayeva, Olexander Shelest, Marina Shulga, Olena Ataieva (2023) The impact of political stability on economic development after a military invasion: the experience of the countries of the Middle East and Southeast Asia. // Amazonia Investiga, 12(69), РР. 239-248. https://doi.org/10.34069/AI/2023.69.09.21

 

Статті:

 • Атаєва О. А., Кендус Д. І., Літвак О. А. Сталий розвиток та можливості його досягнення в післявоєнний період. Причорноморські економічні студії. 2023. № 81. С. 85-90.

 • Atayeva O. Intellectual capital: modern methods of monitoring. Scientific Collection «InterConf», (142): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (February 16-18, 2023; Tallinn, Estonia) by the SPC «InterConf». Ühingu Teadus juhatus, 2023. 485 p. Р. 10-16. 

 • Атаєва О.А., Трубіна Г.В. Навчання та підвищення кваліфікації фахівця банківської установи з метою фінансової стійкості підприємства. International Science Journal of Management, Economics & Finance. Vol. 2, No. 2, 2023. Р. 56-62.

 • Атаєва О.А., Трубіна Г.В. Реалізація оборонної реформи в Україні: проблеми фінансування та шляхи їх вирішення на основі міжнародного досвіду реформування сектору оборони. Scientific Collection «InterConf», (99): with the Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference «International scientific discussion: problems, tasks and prospects» (February 19-20, 2022). Brighton, Great Britain: A.C.M. Webb Publishing Co Ltd., 2022. 947 p. Р. 79-90.

 • Атаєва О.А. Трудові заслуги як засіб соціальних перетворень. Osterreichisches Multiscience Journal (Innsbruck, Austria) VOL 1, No38 (2021), Рр. 9-18.

 •  Atayeva O. Significant influence of the development of productive forces on the social situation of humanity. Scientific Collection «InterConf», (84): with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (November 7-8, 2021). Rome, Italy : Dana, 2021. Р. 6-21.

 • Атаєва О.А., Ковальов В.М. Прояв загальнопланетарної кризи на початку третього тисячоліття / Національний університет харчових технологій ГО «Інститут проблем конкуренції» м. Київ. Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ», 2021.  № 1. С. 32-38.

 • Atayeva O. Social development of methodology economic research // Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 35-39. 

 • Atayeva Olena Formations of the labor potential structure as measures for determining social relations in Ukraine / Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works / edited by M.A. Zhurba. Montreal: СPM «ASF», 2020. Issue 2 (7). 228 р. – P. 208-210.

 • Атаєва О.А. Структуризація фонду оплати праці як засіб соціальної зацікавленості персоналу / Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних П 78 процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 458 с. – С. 123-125.

 • Атаєва О.А. Структуризація фонду оплати праці як засіб соціальної зацікавленості персоналу / Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних П 78 процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 458 с. – С. 123-125.

 • Атеєва О.А. Структура трудового потенціалу як засіб формування соціальних відносин на підприємствах / О. Атеєва // Management, economy, finance : Proceedings of the 1st International Conference Eastern European Conference of Management and Economics (24th May, 2019, Slovenia, Ljubljana). Slovenia, Ljubljana, 2019. - С. 97-99.

 • Атаєва О.А. Формування соціальних відносин на підприємствах / Адаптивні системи управління в освіті : [збірник матеріалів IV Всеукраїнського наукового форуму] / упоряд. М.Л. Ростока; ред. кол.:Г.В. Єльникова (голова), Г.Ю. Кравченко, Л.О. Лузан, М.Л. Ростока,. З.В. Рябова. Харків. Мачулин : ФОП Озеро Г.В., 2019. – С 90-92.

 

Основні
    конференції:

 • Атаєва О.А. Стимулювання праці в машинобудівній галузі України: наукові настанови. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 81): матеріали Міжнародної наукової інтернетконференції, (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 11-12 жовтня 2023 р.) / редкол. : О. Патряк та ін. ГО “Наукова спільнота”, WSZIA w Opolu. Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. 2023. 106 с. С. 66-69.

 • Атаєва О.А. Підвищення кваліфікації економіста як засіб фінансової стійкості підприємств. Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій : Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бахмут, м. Харків, 18 травня 2023 р.). : у 2-х ч. / За заг. ред. Г. Г. Михальченко. Бахмут – Харків: ННППІ УІПА, 2023. Ч 2. 92 с. С. 19-21.

 • Atayeva O. Labor potential: development and efficiency of use. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 77): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 9-10 травня 2023 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін. ] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. 127 с. С. 67-69.

 • Atayeva O. Wage structuring problems in market conditions. The 13 th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (June 15-17, 2022) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2022. 883 p. С. 734-738.

 • Атаєва О.А. Соціальне перевлаштування економічних систем за суспільною ознакою. The 2 nd International scientific and practical conference - Modern research in world science‖ (May 15-17, 2022) SPC - Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. 1785 p. С. 1303-1306.

  Atayeva O. Social development of methodology economic research // Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 35-39.

 • Атаєва О.А. Соціальна спрямованість формування структури трудового потенціалу. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 22-23 жовтня 2021 р.). Дніпро : ПДАБА, 2021. С. 68-71.

 • Атаєва О. Шляхи подолання кризи в оплаті праці в умовах сучасної України. Scientific Collection InterConf», (51): with the Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (April 18-19, 2021). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2021. Рр. 12-16

 • Atayeva Olena Formations of the labor potential structure as measures for determining social relations in Ukraine / Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works / edited by M.A. Zhurba. Montreal: СPM «ASF», 2020. Issue 2 (7). 228 р. – P. 208-210.

 • Атаєва О.А. Структуризація фонду оплати праці як засіб соціальної зацікавленості персоналу / Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних П 78 процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 458 с. – С. 123-125.

 • Атаєва О. Структура трудового потенціалу як засіб формування соціальних відносин на підприємствах / Management, economy, finance : Proceedings of the 1st International Conference Eastern European Conference of Management and Economics (24th May, 2019, Slovenia, Ljubljana).Slovenia, Ljubljana, 2019. - С. 97-99.

 • Атаєва О.А. Структуризація фонду оплати праці як засіб соціальної зацікавленості персоналу / Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних П 78 процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 458 с. – С. 123-125.

 • Атеєва О.А. Структура трудового потенціалу як засіб формування соціальних відносин на підприємствах / О. Атеєва // Management, economy, finance : Proceedings of the 1st International Conference Eastern European Conference of Management and Economics (24th May, 2019, Slovenia, Ljubljana). Slovenia, Ljubljana, 2019. - С. 97-99.

 • Атаєва О.А. Формування соціальних відносин на підприємствах / Адаптивні системи управління в освіті : [збірник матеріалів IV Всеукраїнського наукового форуму] / упоряд. М.Л. Ростока; ред. кол.:Г.В. Єльникова (голова), Г.Ю. Кравченко, Л.О. Лузан, М.Л. Ростока,. З.В. Рябова. Харків. Мачулин : ФОП Озеро Г.В., 2019. – С 90-92.

 

Навчально-
    методичні
    матеріали:

 • Управління потенціалом підприємства : метод. вказівки до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 015 Професійна освіта (Економіка) / ННППІ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. А. Атаєва. – Бахмут : УІПА, 2023. – 30 с.

 • Управління потенціалом підприємства : метод. вказ. до організації та планування самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 015 Проф. освіта (Економіка) / ННППІ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О.А. Атаєва, В.М. Ковальов – Бахмут : УІПА, 2023. – 46 с.

 • Соціально-трудові відносини : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 015.00 Проф. освіта (Економіка) / О. А. Атаєва ; ННППІ Укр. інж.-пед. акад. – Бахмут : УІПА, 2022. – 106 с.

 • Організація виробництва та планування діяльності підприємств : метод. вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 015.00 Проф. освіта (Економіка) / ННППІ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. М. Ковальов, О. А. Атаєва. – Бахмут : УІПА, 2022. – 40 с.

 • Управління потенціалом підприємства : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ОС «баклавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 015.00 Проф. освіта (Економіка) / ННППІ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. А. Атаєва. – Бахмут : УІПА, 2022. – 112 с.

 • Інституціональне забезпечення публічного управління : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм здобуття освіти спец. 281 Публічне управління та адміністрування / В. М. Ковальов, О. А. Атаєва ; ННППІ Укр. інж.-пед. акад. – Бахмут : УІПА, 2021. – 104 с.

 • Інституціональне забезпечення публічного управління : метод. вказівки до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 281 Публічне управління та адміністрування / ННППІ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. А. Атаєва. – Бахмут : УІПА, 2021. – 36 с. 

 • Інституціональне забезпечення публічного управління : метод. вказівки до організації та планування самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 281 Публічне управління та адміністрування / ННППІ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. А. Атаєва. – Бахмут : УІПА, 2021. – 40 с.

 • Економіка підприємства: методичні вказівки по організації та плануванню сам. роботи  для студ. денної та заочної форми навч. спец. 015.00 Професійна освіта (Економіка) / Атаєва О.А.; ННППІ Укр. інж.-пед. акад. – Бахмут : УІПА, 2020. – 60 с.

 • Інноваційні технології та управління ресурсами в галузі : метод. вказ. по проведенню практичних занять для студентів заочної форми навч. спец. 015 Професійна освіта (Економіка) ; 281 Публічне управління та адміністрування / Атаєва О.А.; ННППІ Укр. інж.-пед. акад. – Бахмут : УІПА, 2020. – 40 с.

 • Інноваційні технології та управління ресурсами в галузі : методичні вказівки по  організації та плануванню самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальностей 015 Професійна освіта (Економіка); 281 Публічне управління та адміністрування / Атаєва О.А.; ННППІ Укр. інж.-пед. акад. – Бахмут : УІПА, 2020. – 50 с.

 • Організація виробництва та планування діяльності підприємств : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 015.24 Проф. освіта (Економіка) / О. А. Атаєва ; ННППІ Укр. інж.-пед. акад. – Бахмут : УІПА, 2020. – 70 с.

 • Організація виробництва та планування діяльності підприємств : метод. вказ. до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 015.24 Проф. освіта (Економіка) / ННППІ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. А. Атаєва. – Бахмут : УІПА, 2020. – 42 с.

 • Організація виробництва та планування діяльності підприємств : метод. вказ. до організації та планування самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 015.24 Проф. освіта (Економіка) / ННППІ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. А. Атаєва. – Бахмут : УІПА, 2020. – 46 с.

 • Економіка підприємства : конспект лекцій для студ. денної та заочної форми навч. спец. 015.00 Професійна освіта (Економіка)  / Атаєва О.А.; ННППІ Укр. інж.-пед. акад. – Бахмут : УІПА, 2019. – 102 с.

 • Економіка підприємства : метод. вказ. по проведенню практ. занять для студ. денної та заочної форми навч. спец. 015.00 Професійна освіта (Економіка)  / Атаєва О.А.; ННППІ Укр. інж.-пед. акад. – Бахмут : УІПА, 2019. – 54 с.

 • Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Ковальов В.М., Атаєва О.А., Ровенська В.В. - Артемівськ ННППІ, УІПА, 2014. -  213 с.

 • Економіка праці і соціально-трудові відносини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (з грифом МОН України). – В.М. Ковальов, В.С. Рижиков, О.Л. Єськов, О.А. Атаєва та ін. - Краматорськ: ДДМА, 2013. – 256 с. 

 

Навчальні
    посібники:

 • Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Ковальов В.М., Атаєва О.А., Ровенська В.В. – Артемівськ ННППІ, УІПА, 2014. – 213 с.

 • Економіка праці і соціально-трудові відносини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (з грифом МОН України). – В.М. Ковальов, В.С. Рижиков, О.Л. Єськов, О.А. Атаєва та ін. - Краматорськ: ДДМА, 2013. – 256 с.

 

Авторські
    свідоцтва
    та/або патенти:

 • Свідоцтво на об'єкт авторського права. Літературний твір наукового характеру «Трудові заслуги як засіб соціальних перетворень». № 112737 від 21.04.2022 р;

 • Свідоцтво на об'єкт авторського права. Літературний твір наукового характеру «Навчання та підвищення кваліфікації фахівця банківської установи з метою фінансової стійкості підприємства» № 120672 від 20.07.2023 р.