Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

КУЛЕШОВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри освітніх технологій та охорони праці Навчально-наукового професійно педагогічного інституту УІПА (м.Бахмут)

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=gjyL1EEAAAAJ

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-3559-6388

Освіта:

Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 1999 р, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів», Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 2003р. закінчила магістратуру спеціальність «Управління навчальним закладом», кваліфікація «Керівник навчального закладу з узагальненим об’єктом діяльності, організатор освіти», Українська інженерно - педагогічна академія 2014р. магістратура спеціальність «Професійна освіта. Енергетика», кваліфікація «Магістр в галузі енергетики, викладача дисциплін в галузі електроенергетики», Державний вищій навчальний заклад «Донецький національний технічний університет 2018р., спеціальність «Облік та оподаткування», кваліфікація «Економіст з податків і зборів».

2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» у та здобула науковий ступень кандидата педагогічних наук.

2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки та методики професійного навчання.

2012 р. здобула звання Європейський інженер-педагог ING-PAED IGIP.

2015 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти», на тему «Теоретичні і методичні засади формування психолого-педагогічної компетентності викладачів технічних дисциплін у системі післядипломної освіти» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди та здобула науковий ступень доктора педагогічних наук.

Нагороджена подякою Міністерства освіти і науки України.

 

Наукові
    інтереси:

 

 професійна освіта, інноваційні технології в освіті, менеджмент освіти, професійна компетентність, охорона праці на виробництві

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність: 

2002 - 2004 р.р. асистент на кафедрі педагогіки та методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії (м.Харків).

2008 р. старший викладач кафедри педагогіки та методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії (м.Харків).

2009 - 2012 р.р. доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання в Української інженерно-педагогічної академії.

2015 р. доцент, завідувач кафедри інженерної педагогіки та психології Навчально-наукового професійно педагогічного інституту (м. Артемівськ).

2016 - 2020 р.р. професор, завідувач кафедри інженерної педагогіки та психології Навчально-наукового професійно педагогічного інституту (м. Бахмут).

2020 р. - по теперішній час завідувач  кафедри освітніх технологій та охорони праці.

Підвищення
    кваліфікації:

Брала участь у закордонному стажуванні (м. Братислава, 2016р.). Українська інженерно-педагогічна академія, курси підвищення кваліфікації 2017р., за спеціальністю 073 Менеджмент (Управління навчальними закладами) як керівник структурного підрозділу ВНЗ

Монографії:

 • Методика формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки: колективна монографія / В.В.Кулешова, В.В.Мальована. – Артемівськ: ННППІ УІПА, 2012. – 264 с. (власний внесок: Р1; Р2 с.86-92; Р3; 9,8 д.а.).
 • Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів технічних дисциплін у системі післядипломної освіти: Монографія для студентів інженерно-педагогічних, технічних вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників у галузі інженерно-педагогічної та технічної освіти, аспірантів, керівників ПТНЗ, Харків: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014., 442с.
 • Формування професійної компетентності викладачів технічних дисциплін: колективна монографія / В.В.Кулешова, В.В.Мальована, Ю.С.Бобрикова. – Х., 2020. – 206 с. (власний внесок: Р1 с.8-94; Р2 с.95-100; Р3с.146-159; 6,5 д.а.).

Статті:

 • Implementation of Modern Distance Learning Platforms in the Educational Process of HEI and their Effectiveness International Journal of Higher Education (IJHE) is included in Scopus. http://ijhe.sciedupress.com International Journal of Higher Education Vol. 9, No. 7; 2020
 • Кулешова В.В. До проблеми формування управлінських умінь майбутніх інженерів-педагогів при вивченні дисципліни «Менеджмент освіти» / Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. праць. Вип. 26-27. – Харків: УІПА, 2015. – С.170-175.
 • Кулешова В.В., Мальована В.В. Методологічні підходи до проблеми формування психолого-педагогічної компетентності викладача технічних дисциплін / Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. №48-49 Харків: УІПА, 2015. – С.34-42.
 • Кулешова В.В., Мальована В.В. Особливості особистості викладача технічних дисциплін у вищих навчальних закладах/ Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. №50-51 Харків: УІПА,– 2016 р., – С.322-329.
 • Кулешова В.В., Мальована В.В. Формування професійних методичних умінь у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю / Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. №52-52 Харків: УІПА,– 2016 р., – С.111-117.
 • Кулешова В.В., Паюнова А.В. Аналіз впливу чинників соціальних мереж на підготовку майбутніх інженерів - педагогів / Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. №52-52 Харків: УІПА,– 2016 р., – С.111-117.
 • Кулешова В.В. Psycho-pedagogical competence as a complex of units of key competencies of lecturers of technical disciplines // European humanities studies. Kyiv. Poland. 2016. P.249-256.
 • Kuleshova V // Formation of managerial competence of teachers of technical subjects.. / Scientific letters of academic society of michal baludansky: Volume 3 /2016 р P. 101-104.
 • Кулешова В.В., Мальована В.В. Формування професійних методичних умінь у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю / Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». №7 (29) Київ:– 2017 р., – С.26-29.
 • Кулешова В.В.Формування креативної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки / Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. № 58 Харків: УІПА,– 2018 р., – С.21-26.
 • Кулешова В.В., Коваленко С.О., Формування у майбутніх інженерів-педагогів знань з основ соціально-педагогічної роботи в умовах вищих інженерно-педагогічних навчальних закладів /Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: зб. наук. ст. / Національна академія Національної гвардії України. – Х.: ХОГОКЗ, 2018. – С.323-330.
 • Кулешова В.В.Формування комунікативної ключової компетентності викладачів технічних дисциплін. / Innovative approaches to the development of science [text]: Materials of international scientific and practical conference June 1, 2018 in Dublin, Ireland / ed. for the production Holdenblat M.A.// HGO «European scientific platform» - 2018. Part 1. –P. 186. – 180-185 p.
 • Viktoriya Kuleshova, Inna Kokhan, Nadiya Razumovska Аpplication of information and communication technologies in preparation of future specialists of automobile and road industry // SCHOLA 2019 R&E-SOURCE https://journal.ph-noe.ac.at Online Journal for Research and Education Special Issue 17, Dec. 2019, ISSN 2313-1640 – P.190 -195.
 • Viktoriia Kuleshova, Viktoriia Malovana Methodological approaches to the formation of psychological and pedagogical competence of teachers of technical disciplines // SCHOLA 2019 R&E-SOURCE https://journal.ph-noe.ac.at Online Journal for Research and Education Special Issue 17, Dec. 2019, ISSN 2313-1640 – P.196 -206.
 • Кулешова В., Разумовська Н. (2020). Спрямованість як інтегрований показник цінності професійно-педагогічної орієнтації особистості. Vol. 7, No. 4. Ternopil-Aberdeen, 2020. pp. 524-536. DOI: 10.25128/2520-6230.20.4.9.

Навчальний посібник з грифом МОН України: Основи менеджменту у системі професійно-технічної освіти. Навчальний посібник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. – Харків: УІПА, 2010. – 259с.( Лист № 1/ІІ-4575 від 01.06.10р.)

Рівень володіння англійською мовою В2