Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 КУЛЕШОВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Доктор педагогічних наук, професор кафедри освітніх технологій та охорони праці Навчально-наукового професійно педагогічного інституту УІПА (м.Бахмут)

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=gjyL1EEAAAAJ

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-3559-6388

Освіта:

Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 1999 р, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів», Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 2003р. закінчила магістратуру спеціальність «Управління навчальним закладом», кваліфікація «Керівник навчального закладу з узагальненим об’єктом діяльності, організатор освіти», Українська інженерно - педагогічна академія 2014р. магістратура спеціальність «Професійна освіта. Енергетика», кваліфікація «Магістр в галузі енергетики, викладача дисциплін в галузі електроенергетики», Державний вищій навчальний заклад «Донецький національний технічний університет 2018р., спеціальність «Облік та оподаткування», кваліфікація «Економіст з податків і зборів».

2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» та здобула науковий ступень кандидата педагогічних наук.

2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки та методики професійного навчання.

2012 р. здобула звання Європейський інженер-педагог ING-PAED IGIP.

2015 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти», на тему «Теоретичні і методичні засади формування психолого-педагогічної компетентності викладачів технічних дисциплін у системі післядипломної освіти» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди та здобула науковий ступень доктора педагогічних наук.

Нагороджена подякою Міністерства освіти і науки України.

Володіння англійською мовою на рівні В2.

 

Наукові
    інтереси:

 

Професійна освіта, інноваційні технології в освіті, менеджмент освіти, професійна компетентність, охорона праці на виробництві.

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність: 

2002 - 2004 рр. асистент на кафедрі педагогіки та методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії (м.Харків).

2008 р. старший викладач кафедри педагогіки та методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії (м.Харків).

2009 - 2012 рр. доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання в Української інженерно-педагогічної академії.

2015 р. доцент, завідувач кафедри інженерної педагогіки та психології Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м. Артемівськ).

2016 - 2012 рр. професор, завідувач кафедри інженерної педагогіки та психології Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м. Бахмут).

2019 - 2023 рр. - професор, завідувач  кафедри освітніх технологій та охорони праці.

 

Підвищення
    кваліфікації:

Брала участь у закордонному стажуванні (м. Братислава, 2016р.). Українська інженерно-педагогічна академія, курси підвищення кваліфікації 2017р., за спеціальністю 073 Менеджмент (Управління навчальними закладами) як керівник структурного підрозділу ВНЗ.

 

Монографії:

 • Методика формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки: колективна монографія / В.В.Кулешова, В.В.Мальована. – Артемівськ: ННППІ УІПА, 2012. – 264 с. (власний внесок: Р1; Р2 с.86-92; Р3; 9,8 д.а.).
 • Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів технічних дисциплін у системі післядипломної освіти: Монографія для студентів інженерно-педагогічних, технічних вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників у галузі інженерно-педагогічної та технічної освіти, аспірантів, керівників ПТНЗ, Харків: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014., 442с.
 • Формування професійної компетентності викладачів технічних дисциплін: колективна монографія / В.В.Кулешова, В.В.Мальована, Ю.С.Бобрикова. – Х., 2020. – 206 с. (власний внесок: Р1 с.8-94; Р2 с.95-100; Р3с.146-159; 6,5 д.а.).

 

Статті:

 • Кулешова В., Самойлова І., Мальована В. Підготовка здобувачів спеціальної освіти до роботи в умовах сьогодення/ В. Кулешова, І. Самойлова, В. Мальована // Інноваційна педагогіка, 2023. № 59 (2023 р.) С. 90-93.
 • Кулешова В., Самойлова І., Мальована В. Професійна підготовка асистента вчителя до роботи в умовах інклюзивної освіти / В. Кулешова, І. Самойлова, В. Мальована // Вісник Луганського Націо-нального університету імені Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні науки, 2022. Вип. 1(349) лютий 2022. Ч. ІІ. С. 202-212.
 • O. Voitovska, O. Kovalova, K. Kravchuk Distance Learning Development in COVID-19Context/ International Journal of Health Sciences Available online at www.sciencescholar.usVol. 6No. 1, April 2022, pages: 187-195e-ISSN: 2550-696X, p-ISSN: 2550-6978https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n1.3711187 (Scopus), https://sciencescholar.us/journal/index.php/ijhs/article/view/3711/776
 • V. Kuleshova Aksakova N., Malazoniia S., Kovalenko S. Professional training of future engineers-teachers: The societal needs of modern educational technologies introduction/ Review of Education BERA (Scopus), 2021. https://doi.org/10.1002/rev3.3323 
 • Кулешова В., Разумовська Н. Спрямованість як інтегрований показник цінності професійно-педагогічної орієнтації особистості / Кулешова В., Н. Разумовська Vol. 7, N. 4.: Social Work and Education Ternopil-Aberdeen, 2020. Р. 524-536
 • V. Kuleshova, L. Kutsak, S. Liulchak ,T. Tsoi Implementation of Modern Dis-tance Learning Platforms in the Educational Process of HEI and their Effective-ness International Journal of Higher Education (IJHE) is included in Scopus. http://ijhe.sciedupress.com  International Journal of Higher Education Vol. 9, No. 7; 2020.
 • Kuleshova V., Kokhan I., Razumovska N. Аpplication of information and communication technologies in preparation of future specialists of automobile and road industry / V. Kuleshova, I.Kokhan, N. Razumovska // SCHOLA 2019 R&E-SOURCE https://journal.ph-noe.ac.at Online Journal for Research and Education Special Issue 17, Dec. 2019, ISSN 2313-1640 – P. 190 -195.
 • Kuleshova V., Malovana V. Methodological approaches to the formation of psychological and pedagogical competence of teachers of technical disciplines/ SCHOLA 2019 R&E-SOURCE https://journal.ph-noe.ac.at Online Journal for Research and Education Special Issue 17, Dec. 2019, ISSN 2313-1640 – P. 196 -206
  https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/ftr/10.1002/rev3.3323.
 • Кулешова В. В. Формування креативної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки / В. В. Кулешова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. № 58, Харків: УІПА – 2018 р. – С. 21-26.
 • Кулешова В. В., Коваленко С. О. Формування у майбутніх інженерів-педагогів знань з основ соціально-педагогічної роботи в умовах вищих інженер-но-педагогічних навчальних закладів / В. В. Кулешова, С. О. Коваленко // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ, 2018. – С. 323-330.

Навчальний посібник з грифом МОН України: Основи менеджменту у системі професійно-технічної освіти. Навчальний посібник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. – Харків: УІПА, 2010. – 259с.( Лист № 1/ІІ-4575 від 01.06.10р.)

 

{gallery}Structure/ohorona/prepod/kulesh{/gallery}