Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

БОБРИКОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітніх технологій та охорони праці Навчально-наукового професійно педагогічного інституту УІПА (м.Бахмут)

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations? 
     view_op=list_works&hl=ru&authuser=2&user=7I9VZ-UAAAAJ

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-9035-0535

Освіта:

Вища освіта за спеціальністю «Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент» кваліфікація інженера-економіста, педагога, дослідника в галузі економіки. (Диплом ХА №30620596).

У 2012 р. захистила дисертацію кандидата педагогічних  наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»  у Харківському національному педагогічному університет імені Г.С. Сковороди.  (Диплом ДК №009849 від 26.010.2012 р.).

 

Наукові інтереси:

Oсобистісний підхід до студентів у навчально-виховному процесі; організація процесу виховання як педагогічної взаємодії викладача та студента; дослідження дискусійних проблем теорії і методики професійної освіти майбутніх інженерів-педагогів за наступними напрямками: педагогічна майстерність як складова професійного розвитку майбутнього інженера-педагога;  новітні технології в системі формування комунікативної компетенції майбутніх  інженерів-педагоів; проблеми формування комунікативної компетентності студентів,   відпрацювання засобів професійно-педагогічної комунікації та ін.

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність:

З 2007 року працювала асистентом кафедри загальнонаукових дисциплін Української інженерно-педагогічної академії, навчалася в аспірантурі Української інженерно-педагогічної академії.

З 2012 року по 2013 рік старший викладач кафедри охорони праці і інженерної педагогіки Української інженерно-педагогічної академії.

З 2013 року доцент кафедри охорони праці і інженерної педагогіки Української інженерно-педагогічної академії.

З 2014 року доцент кафедри інженерної педагогіки та психології Української інженерно-педагогічної академії.

З 2020 року доцент кафедри освітніх технологій та охорони праці Української інженерно-педагогічної академії.

За період роботи опубліковано 16 статтей у фахових виданнях,
2 колективні монографії, та понад 10 методичних вказівок.

 

Статті:

  • Бобрикова Ю.С. Використання інноваційних методів та технологій під час викладання економічних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів -педагогів / Ю.С. Бобрикова // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка» Випуск 8 (15), 2020
  • The formation of the teaching staff of pedagogical universities in the Ukrainian SSR 1920-1930 years //SCHOLA 2019 Engineering pedagogy unites R&E-SOURCE, Университет Нижней Австрии, Mühlgasse 67, 2500 Baden, Австрия.
  • Формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі педагогічної діяльності / Ю.С. Бобрикова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць- Вип.№50-51- Харків,2016 с 213-219
  • Сучасні методи викладання і навчання спеціалістів у вищій школі / Ю.С. Бобрикова // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка». – Випуск 4 (7), 2018. – С. 12-16.
  • Вимоги до використання здоров’язберігаючих освітніх технологій в управлінні навчальним процесом / Ю.С. Бобрикова //  Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору: Збірник наукових праць- Вип. III (71) том - Київ, 2016 с.23-30.
  • Теоретичні передумови формування індивідуального стилю та культури педагогічної діяльності майбутнього інженера-педагога / Ю.С. Бобрикова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. – Вип 48-49. – Харків: УІПА, 2015. – С.46-53.
  • Науково-педагогічна та інноваційно-педагогічна діяльність викладача вищого навчального закладу / Ю.С. Бобрикова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. / За ред. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: ДДПУ, 2015. – Вип. LXXIV. – С. 58-65.
  • Педагогічна техніка майбутнього педагога в контексті особистісно-орієнтованого підходу / Ю.С. Бобрикова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / За ред. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: ДДПУ, 2015. – Вип. LXXII. – С. 81-87.
  • Болонський процес в Україні: стан та проблеми реалізації / Ю.С. Бобрикова // Вісник Черкаського університету : зб. наук. праць. Серія: «Педагогічні науки» / Гол. ред.О.В. Черевко. – Черкаси: ЧНУ, 2015. – Вип. 23 (356). – С. 70-77.
  • Здров’язберігаючий підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів / Ю.С. Бобрикова // Наукове видання «Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту» / Гол.ред. С.С.Єрмаков. – ХПНУ,201. – Вип. № 01/2015. – С. 52-56.