Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

БАКЛАНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Доктор хімічних наук, професор кафедри освітніх технологій та охорони праці Навчально-наукового професійно педагогічного інституту УІПА (м.Бахмут)

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=BUslJ3EAAAAJ&hl=ua

ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-9396-5204

Освіта:

Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1982 році  за спеціальністю «Хімія», кваліфікація  «хімік, викладач», диплом з відзнакою ЖВ-I, № 119860.

Вчений ступінь: Кандидат хімічних наук зі спеціальності 02.00.02 «Аналітична хімія». Тема дисертації: «Ультразвук у підвищенні рівня безпеки харчової кухонної солі», диплом № 023353, дата видачі 04.09.1991 р.

Доктор хімічних наук зі спеціальності 02.00.02 «Аналітична хімія». Тема дисертації: «Ультразвук у хімічному аналізі: генерація аналітичного сигналу та інтенсифікація пробопідготовки», диплом ДД № 003899, дата видачі 13.10.2004 р.

Вчене звання: Старший науковий співробітник зі спеціальності «Аналітична хімія», атестат АС № 001794, дата видачі 16.05.2001 р.

Професор кафедри загальнонаукових дисциплін, атестат професора 12ПР № 006333, дата видачі 20.01.2011 р.

 

Наукові інтереси:

Ультразвук у підвищенні рівня безпеки та якості харчових продуктів, питної  води, фармацевтичних препаратів, продукції масового використання, виробничого та навколишнього середовища; сонолюмінісценція в аналітичній хімії та у підвищення рівня безпеки складних технічних систем.

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність:

З 1982 по 2001 роки працював в Українському (Всесоюзному) науково-дослідному інституті соляної промисловості на посадах старшого інженера, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника. З 2001 по  2003 роки  - доцент кафедри  загальнонаукових та професійно орієнтованих  дисциплін, Української інженерно-педагогічної академії (УІПА). З 2003 по 2020 р.р. -  завідувач кафедри загальнонаукових дисциплін, охорони праці та інженерної педагогіки, електромеханічних систем, охорони праці та екологічної безпеки УІПА. З жовтня 2020  року по теперішній час – професор кафедри освітніх технологій  та охорони праці УІПА.

За період роботи опубліковано більш 250 наукових праць, з них більш 100 наукових статей (з них за останні 5 років – 25 наукових статей, також опубліковано 26 статей у виданнях, що реферуються науково-метричними базами Scopus та  Web of science, з них - за останні п’ять років – 4 статті), 6 монографій на основі власних експериментальних досліджень, 36 авторських свідоцтв  СРСР, 62 патенти на корисні моделі України (з них, за 2020 рік – 10 патентів), 6 закордонних патентів, 6 міждержавних стандартів (діють на території країн СНД з 1991 року по  теперішній час).  Співавтор розробки системи щомісячного контролю безпеки кухонної солі, запровадженої вперше у світовій практиці  в СРСР  з 1986 року (в Україні система діє з 1991 р. по теперішній час).  Співавтор розробки нового методу хімічного аналізу – «сонолюмінісцентна спектроскопія» (усього в світі існує 2 класичних і 34 інструментальних методів хімічного аналізу). Співавтор більш 50 навчально-методичних розробок, з них – 2 посібники з грифом МОН України. Співавтор розробки нового наукового напрямку – «Сонолюмінісценція у підвищенні рівня безпеки складних технічних систем». Член спеціалізованої вченої ради К 61.051.03 при Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет» з вересня 2004 року,  член спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна з вересня  2009 року.

 

Статті:

  • Холмовой Ю.П., Гончарова С.А., Бакланов О.М. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Краматорськ: Видавництво ДДМА, 2009. – 100 с. ISBN 978-966-379-327-6.  Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2-2791 від 27.12.2009.
  • Марченко І.Л., Бакланов О.М. Охорона праці в ковальсько-пресових цехах. Навч. посіб. – Краматорськ: Видавництво ДДМА, 2010. – 196 с. ISBN  978-966-379-431-0.  Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2-2844 від 27.12.2004.
  • Yurchenko O.I., Т.V. Chernozhuk, A.N. Baklanov, L.V. Baklanova, O.A. Kravchenko Analytical Signal Amplification Technologies in Sonoluminescence Spectroscopy by Double-Frequency Ultrasound // Methods and objects of chemical analysis, 2018, Vol. 13, No. 3, 103–1091.
  • Baklanov O.M.. SOLVING THE PROBLEMS OF SAFETY IN OPERATION OF SALT EXCHANGERS OF NUCLEAR POWER PLANTS / O.M Baklanov, I.V. Goloperov, L.V. Baklanova, O.O. Belova // Theoretical & Applied Science. – 2018. –V. 77- № 1. – P. 253-259.  (переклад – Розв`язання проблем безпеки експлуатації  сольових теплообмінників атомних електростанцій).  
  • Baklanov O.M. IMPROVING THE SAFETY OF THE SALT. CONTENT DETERMINATION VARIOUS FORMS OF CHROM / O.M Baklanov, L.V. Baklanova, O.O. Belova // Theoretical & Applied Science. – 2018. –04 (60): 43-49.  (переклад – Підвищення рівня безпеки кухонної солі, визначення вмісту хрому у різних формах).
  • Baklanov O.M. Solution to the problem of safety of cooked salt. Ultrasound in the cleaning of cooked salt from impurities of arsenic, cadmium and copper / O.M Baklanov, L.V. Baklanova, I.V. Goloperov  // Theoretical & Applied Science 2019.  04 (72), 85-91.  (переклад – Розв`язання проблем безпеки кухонної солі. Ультразвук  у процесах очистки кухонної солі від Арсену, Кадмію та Купруму).
  • Йодована кухонна сіль зі зниженим вмістом хлориду натрію / О.М. Бакланов, Л.В. Бакланова, О.І. Юрченко, Т.В. Черножук // патент на корисну модель  № 139933 від 27.01.2020. Опубліковано 27.01.2020, бюл. № 2;
  • Спосіб отримання безпечної йодованої кухонної солі/ О.М. Бакланов, Л.В. Бакланова, Н.О. Точонова// патент на корисну модель  № 120976 від 275.11.2017. Опубліковано 27.11.2017, бюл. № 22.