Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

КОВАЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітніх технологій та охорони праці Навчально-наукового професійно педагогічного інституту УІПА (м.Бахмут)

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations? 
     hl=ru&authuser=5&user=e_ZgiZoAAAAJ

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-9904-5334

Освіта:

Вища освіта за спеціальністю «Машинобудування», кваліфікація: «інженер–викладач машинобудівних дисциплін» (Диплом спеціаліста КВ  609628 від 29.06.1983 р.)

Вища освіта за спеціальністю «Психологія», кваліфікація: «практичний психолог, викладач закладу вищої освіти». Диплом магістра М 20 109470 від 31.12.2020 року.

У 2014 році захистив дисертацію кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Диплом кандидата наук  ДК  027061 від 26.02.2015 року.

 

Наукові інтереси:

Професійна освіта, психологічні аспекти навчання та виховання, психологічне забезпечення педагогічної діяльності.

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність:

З жовтня 1994 року по грудень 1996 року  працював завідувачем лабораторії Хіміко-механічного факультету Української інженерно-педагогічної академії.

З грудня 1996 року по серпень 2002 року працював асистентом кафедри Загальнонаукових та професійно-орієнтованих дисциплін Хіміко-механічного факультету Української інженерно-педагогічної академії.

З серпня 2002 року по вересень 2014 працював старшим викладачем на Електротехнологічному  факультеті Української інженерно-педагогічної академії.

З вересня 2014 року по серпень 2015 року – старший викладач кафедри Інженерної педагогіки та психології Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії.

З вересня 2015 року – доцент кафедри Інженерної педагогіки та психології Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії.

З 2020 р. – доцент кафедри Освітніх технологій та охорони праці Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії. 

За період роботи опубліковано 63 статті, 1 монографія, отримано 2 свідоцтва про авторське право та підготовано понад 35 методичних вказівок.

 

Статті:

  • Коваленко С.О. Теоретичний аналіз проблеми формування в учнів  ПТНЗ ціннісного ставлення до  праці з позиції аксіологічного   підходу.Вісник Черкаського університету.  Серія «Педагогічні науки». Вип.№15 (348) 2015, С. 52-58.
  • Коваленко С.О. Формування в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці в контексті трудової соціалізації. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. – Випуск LХXI. – Слов’янськ: ДДПУ, 2015. – С. 251-259.
  • Коваленко С.О. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до формування в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці: методика діагностики реальної практики процессу. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. – Вип. LХXVI. Слов’янськ: ДДПУ, 2016. – С. 76-91.
  • Коваленко С.О. Роль і місце праці в системі соціальних і особистісних цінностей сучасного суспільства. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. №6. 2016. – С. 69-84.
  • Коваленко С.О. Спрямування виховного потенціалу позааудиторних форм і методів навчання на розвиток мотиваційно-ціннісного ставлення особистості майбутнього інженера-педагога до трудової діяльності.  Збірник. наук. публік. «Велес» за матер. ІІІ міжнар. конференції:  «Наука і сучасність: виклики глобалізації» м. Київ: Центр наук. публікації, 2017. – С. 45-53.
  • Коваленко С.О. Збагачення змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів проблематикою щодо формування в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці як педагогічна умова процесу.  Scientific discussion ( Praha, Czech Republic), vol. 1, № 18, (2018)   ISSN 3041-4245, С. 21-26.
  • Коваленко С.О. Впровадження у процес професійної підготовки майбутніх інженерів педагогів практико-орієнтованих форм та методів навчання, спрямованих на засвоєння активної професійно-ціннісної позиції у питаннях трудового виховання учнів ПТНЗ як педагогічна умова процесу. № 23 (2018) Р.3 The scientific heritage (Budapest, Hungary) ISSN 9215 - 365, С. 29-35.
  • Коваленко С.О. Формування у майбутніх інженерів-педагогів знань з основ соціально-педагогічної роботи в умовах вищих  інженерно-педагогічних навчальних закладів. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: зб. наук. ст., матеріали IV міжнар. наук. конф. / НАНГУ. – Х. : ХОГОКС, 2018. – С. 323-332.
  • Коваленко С.О. Активізуючий потенціал практико-орієнтованих форм та методів навчання, спрямованих на формування у майбутніх інженерів-педагогів позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення до педагогічної діяльності. Danich scientific yournal (DSY), vol. 3, № 35 (2020), ISSN 3375-2389, С. 35-41.
  • Коваленко С.О. Спрямування виховного потенціалу позааудиторних форм і методів навчання на формування позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення особистості майбутніх інженерів-педагогів до професійної  діяльності. Sciences of Europe (Praha, Сzech Republic), vol. 4, № 50 (2020), ISSN 3162-2364, С. 25-29.