Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 БАКЛАНОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри освітніх технологій та охорони праці Навчально-наукового професійно педагогічного інституту УІПА (м.Бахмут).

Гарант освітньо-професійної програми "015 Професійна освіта. Охорона праці" за освітнім ступенем "магістр".

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZL7mclMAAAAJ&hl=ua

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-2051-0492

Освіта:

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1986 році  за спеціальністю «Хімія», кваліфікація  «хімік, викладач», диплом GD № 649257.

Середня спеціальна освіта: закінчила Бердянське медичне училище у 1978 році за  спеціальністю фельдшер, кваліфікація фельдшер, диплом з відзнакою Я-І, № 160020.

Науковий ступень: Кандидат хімічних наук зі спеціальності 02.00.02 «Аналітична хімія». Тема дисертації: «Поліпшення безпеки харчових продуктів інтенсифікацією пробопідготовки дією зовнішніх фізичних полів», КН № 014203, дата видачі 23.04.1997 р (Диплом ДК №028227 від 28.04.2015 р.). Вчене звання - доцент кафедри загальнонаукових дисциплін, атестат доцента  12 ДЦ № 01698, дата видачі 19.04.2007 р.

 

Наукові інтереси:

Безпека харчових продуктів, фармацевтичних препаратів, продукції масового використання та навколишнього середовища, безпека складних технічних систем з використанням сонолюмінісцентної спектроскопії та автоматизації, підвищення ефективності управління безпекою праці, експертиза та сертифікація умов  й охорони праці.

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність:

З 1988 по 2006 роки працювала в Українському (Всесоюзному) науково-дослідному інституті соляної промисловості на посадах інженера, старшого наукового співробітника, завідувача відділом якості та безпеки харчових продуктів. З 2001 по  2006 роки працювала за  сумісництвом  доцентом кафедри загальнонаукових та професійно орієнтованих дисциплін Української інженерно-педагогічної академії (УІПА). З 2006 р. по теперішній час - доцент кафедр  загальнонаукових дисциплін, охорони праці та інженерної педагогіки, охорони праці та екологічної безпеки, освітніх технологій  та охорони праці УІПА.

За період роботи опубліковано більш 250 наукових праць, з них більш 100 наукових статей (з них за останні 5 років – 20 наукових статей, усього 25 статей у виданнях, що реферуються науково-метричними базами Scopus та  Web of science, з них - за останні п’ять років – 4 статті), 4 монографії на основі власних експериментальних досліджень, 22 авторських свідоцтва СРСР, 83 патенти на корисні моделі України (з них, за 2023 рік – 12 патентів), 6 закордонних патентів. Співавтор розробки системи щомісячного контролю безпеки кухонної солі, запровадженої  в СРСР  вперше у світовій практиці з 1986 року (в Україні система діє з 1991 р. по теперішній час). Співавтор більш 40 навчально-методичних розробок.

 

Патенти:

 • Спосіб отримання кухонної солі, що не злежується / Л.В. Бакланова, О.І. Юрченко, Т.В. Черножук, О.М. Бакланов // патент на корисну модель  № 152568 від 15.03.2023. Опубліковано 28.15.03.2023, бюл. № 11;

 • Спосіб очищення кухонної солі від нерозчинних у воді домішок та солей магнію / Л.В. Бакланова, О.І. Юрченко, Т.В. Черножук, О.М. Бакланов // патент на корисну модель  № 152567 від 15.03.2023. Опубліковано 15.03.2023, бюл. № 11;

 • Спосіб отримання йодованно-фторованної кухонної солі / Л.В. Бакланова, О.І. Юрченко, Т.В. Черножук, О.М. Бакланов // патент на корисну модель  № 152566 від 15.03.2023. Опубліковано 15.03.2023, бюл. № 11;

 • Спосіб очищення кухонної солі від домішок миш`яку міді та кадмію / Л.В. Бакланова, О.І. Юрченко, Т.В. Черножук, О.М. Бакланов // патент на корисну модель  № 152562 від 15.03.2023. Опубліковано 15.03.2023, бюл. № 11;

 • Спосіб визначення вмісту основної речовини у висококонцентровнаих розчинах / Л.В. Бакланова, О.І. Юрченко, Т.В. Черножук, О.М. Бакланов // патент на корисну модель  № 152560 від 15.03.2023. Опубліковано 15.03.2023, бюл. № 11.

 • Спосіб визначення в розсолах вмісту свинцю, міді такадмію / Л.В. Бакланова, О.І. Юрченко, Т.В. Черножук, О.М. Бакланов // патент на корисну модель  № 152559 від 15.03.2023. Опубліковано 15.03.2023, бюл. № 11.

 • Спосіб одержання каротину кристалічного з водорості, що вегетує у соляних озерах та басейнах / Л.В. Бакланова, О.І. Юрченко, Т.В. Черножук, О.М. Бакланов // патент на корисну модель  № 152558 від 15.03.2023. Опубліковано 15.03.2023, бюл. № 11.

 • Спосіб очищення кухонної солі / Л.В. Бакланова, О.І. Юрченко, Т.В. Черножук, О.М. Бакланов // патент на корисну модель  № 152557 від 15.03.2023. Опубліковано 15.03.2023, бюл. № 11.

 • Спосіб одержання концентрату каротину в олії / Л.В. Бакланова, О.І. Юрченко, Т.В. Черножук, О.М. Бакланов // патент на корисну модель  № 152556 від 15.03.2023. Опубліковано 15.03.2023, бюл. № 11.

 • Спосіб мінералізації проб молокопродуктів для визначення вмісту свинцю та кадмію / Л.В. Бакланова, О.І. Юрченко, Т.В. Черножук, О.М. Бакланов // патент на корисну модель  № 152555 від 15.03.2023. Опубліковано 15.03.2023, бюл. № 11.

 • Спосіб отримання сольової суміші для покращення мозкового кровообігу / Л.В. Бакланова, О.І. Юрченко, Т.В. Черножук, О.М. Бакланов // патент на корисну модель  № 152554від 15.03.2023. Опубліковано 15.03.2023, бюл. № 11.

 • Спосіб отримання сольової суміші для профілактики стенокардії / Л.В. Бакланова, О.І. Юрченко, Т.В. Черножук, О.М. Бакланов // патент на корисну модель  № 152553 від 15.03.2023. Опубліковано 15.03.2023, бюл. № 11.

   

Монографії:

 • Юрченко О.І., Черножук Т.В., Бакланова Л.В., Пателеймонов А.В., Бакланов О.М. Аналітична хімія кухонної солі, розсолів та високо мінералізованих вод: монографія- Харків: Вид. ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 285 с.

 • Юрченко О.І., Черножук Т.В., Бакланова Л.В., Бакланов О.М. Використання фізичного явища «сонолюмінісценція» в аналітичній хімії // Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: Монографія. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. - C. 173-276.

   

Наукові статті:

 • Oleg I. Yurchenko, Тatyana V. Chernozhuk, Larisa V. Baklanova, Alexander N. Baklanov Analysis of Highly Concentrated Aqueous Solutions of Alkali Metal Chlorides Using Sonoluminescence Spectroscopy. Applied Spectroscopy, 2022, 76(2), P. 184-188.

 • Oleg I. Yurchenko, Тatyana V. Chernozhuk, Larisa V. Baklanova, Alexander N. Baklanov Sonoluminescence Spectroscopy for the Analysis of Natural Brine. Analytical letters, 2023, 56(18), P. 2860-2867.

 • Yurchenko O.I., Т.V. Chernozhuk, A.N. Baklanov, L.V. Baklanova, O.A. Kravchenko Analytical Signal Amplification Technologies in Sonoluminescence Spectroscopy by Double-Frequency Ultrasound // Methods and objects of chemical analysis, 2018, Vol. 13, No. 3, Р.103-109.

   

Навчально-
    методичні
    праці:

 • Промислова екологія : навч.-метод. посібник для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заоч. форм здобуття освіти всіх спец. / Л. В. Бакланова, О. О. Бєлова, О. М. Бакланов ; ННППІ Укр. інж.-пед. акад. – Бахмут : УІПА, 2023. – 234 с.

 • Безпека життєдіяльності та охорона праці: навч.-метод. посіб. для студентів денної та заочної форм навчання ННППІ УІПА усіх спеціальностей / О.М. Бакланов, Л. В.Бакланова, О.П. Пушкова; УІПА ННППІ. – Бахмут : [Б. в.], 2021. 211 с.

 • Виробнича санітарія та гігієна праці: навч.-метод. посіб. для студентів денної та заоч. форм навч. спеціальності 015.15 Професійна освіта (Охорона праці) / Л. В.Бакланова, О.М. Бакланов, О.П. Пушкова; УІПА ННППІ. – Бахмут : [Б. в.], 2021. – 127с.

 {gallery}Structure/ohorona/prepod/baklanova{/gallery}