Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

НЕДОСЄКОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітніх технологій та охорони праці Навчально-наукового професійно педагогічного інституту УІПА (м.Бахмут)

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=MbeO2gUAAAAJ

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-3862-9771

Освіта:

Вища освіта за спеціальністю «Технологія приготування їжі», кваліфікація  «Інженер-технолог». Диплом ЛА ВЕ №005525.

У 2014 році захистила дисертацію кандидата педагогічних наук зі спеціальності 00.13.04 –теорія і методика професійної освіти у Херсонському державному університеті. Диплом ДК № 024430 від 23.09.2014 року.

 

Наукові інтереси:

Mетодологічні основи професійної підготовки майбутніх фахівців харчової галузі до професійної діяльності.

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність:

З 2007 року працювала асистентом кафедри хімічних та харчових технологій Української інженерно-педагогічної академії, навчалася в аспірантурі Української інженерно-педагогічної академії. З 2007 року по 2009 рік асистент кафедри хімічних та харчових технологій, з 2009 року по 2014 рік старший викладач кафедри хімічних та харчових технологійУкраїнської інженерно-педагогічної академії. З 2015 року по 2017 рік доцент кафедри хімічних та харчових технологій, з 2017 року доцент кафедри інженерної педагогіки та психології, з 2020 року доцент кафедри освітніх технологій та охорони праці.

За період роботи опубліковано 22 статті, отримано 4 патенти на корисну модель та підготовано понад 20 методичних вказівок.

 

Статті:

  • Структура та методика використання тренажеру «Практикант» в процесі виробничого навчання Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Серія. Педагогічні науки: зб. наук. пр. /[відп. вип.: О.Є. Лодатко]. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І., 2020. – В. 2.20.  С. 136-142
  • Методологічні підходи до навчання у формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілюНауковий журнал Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – № 1(65). С. 96-106.
  • Лабораторна робота як засіб формування готовності до професійної діяльності майбутнього фахівця харчової галузіЗбірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини /[гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – В. 2. С. 237-245.
  • Структура електронного підручника з дисципліни «Товарознавство та експертиза продовольчих товарів»Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – № 4 (78). – Харків : ТОВ «Видавництво НТМТ», 2016. С. 34-43
  • Формування готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю в процесі виробничої практикиSocialandEconomicPrioritiesintheContextofSustainableDevelopment. Monograph. Opole: The Academy of  Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978 – 83 – 62683 – 78 – 9 (Paper); pp. 444, illus., tabl., bibls., S. 279-285
  • Реалізація системного підходу в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчової спеціалізації Materiаly ХІІ Міędzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalceniei nauka bez granic - 2016» - Vol.6. Pedagogiczne nauki.:Przemyśl. Nauka Istudia.  S. 14-15.
  • Предметна компетентність майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю Materials of the ХІІ International scientific and practical conference, “Conduct of modern science – 2016”, Volume 7, Pedagogical sciences. Sheffield. Sciences and education LTD. P. 54-55.

{gallery}Structure/ohorona/prepod/nedosekova{/gallery}