Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 Спеціальність
015.15 Професійна освіта (Охорона прці)

 

ЩО Я БУДУ ВИВЧАТИ:

 • Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності
 • Психолого-педагогічні особливості майбутнього фахівця
 • Методики викладання дисциплін профілю
 • Теоретичні та практичні аспекти діяльності у галузі охорони праці
 • Теорії та методи моніторингу та прогнозування, запобігання виникнення нещасних випадків та професійних захворювань
 • Нестандартні ситуації у сфері безпеки праці

 

ЧОМУ Я НАВЧУСЯ:

 

 • Реалізовувати систему заходів із забезпечення відповідності виробничого і навчального середовища нормам безпеки життєдіяльності

 • Запобігати нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю персоналу, викликаними умовами праці

 • Організовувати безпечну експлуатацію техніки, устаткування, спорядження у сфері професійної діяльності, створювати безпечні і здорові умов праці

 • Розробляти цілі власної професійної діяльності, а також професійної діяльності підлеглих

 • Організовувати та проводити навчання працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій

 • Генерувати оригінальні, творчі ідеї щодо вирішення виробничих та педагогічних ситуацій

 • Здійснювати систематичний контроль виробничого й педагогічного процесів та швидко їх коригувати за допомогою відповідних технологій

 • Здійснювати експлуатацію навчального обладнання кабінетів, лабораторій і майстерень, контроль його стану, а також створювати методичне забезпечення лабораторно-практичних занять та різного роду практик

 

ДЕ І КИМ Я ЗМОЖУ ПРАЦЮВАТИ:

     

 • інженер з охорони праці
 • начальник відділу охорони праці
 • державний інспектор з питань цивільного захисту та техногенної безпеки
 • експерт з промислової безпеки
 • викладач дисциплін безпеки життєдіяльності та охорони праці у закладах професійної (професійно-технічної освіти)
 • викладач дисциплін галузі безпеки життєдіяльності у закладах загальної середньої освіти

 

 

СТРОКИ НАВЧАННЯ:

БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти
        на 1 курс – 3 роки 10 місяців - денна/заочна

БАКАЛАВР на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
   молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра)

        на 1 курс – 1 рік 10 міяців – денна
             2 роки 10 місяців – заочна

МАГІСТР на основі ступеня бакалавра, магістра
        на 1 курс – 1 рік 4 місяців – денна/заочна

Бюджетна та контрактна форма навчання

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ