Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

281 "Публічне управління та адміністрування"