Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

АКСАКОВА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Кандидат історичних наук, доцент кафедри освітніх технологій та охорони праці Навчально-наукового професійно педагогічного інституту УІПА (м.Бахмут)

 

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=49kYZIQAAAAJ&hl=uk

ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-7121-0812

Освіта:

Вища освіта за спеціальністю «Педагогіка та методика освіти. Українська мова та література», кваліфікація «Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури» (Диплом НК №16197388).
  У 2015 р. захистиладисертацію кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01- історія України у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, кафедра історії України (Диплом ДК №028227 від 28.04.2015 р.)

 Володіння англійською мовою на рівні В2.

 

Наукові
    інтереси:

Історія України, історія педагогіки, українська та світова культура, філологія, методологія, інноваційна освіта

 

Науково- 
    педагогічна
    діяльність:

З 2004 року працювала асистентом кафедри загальнонаукових дисциплін Української інженерно-педагогічної академії, навчалася в аспірантурі Донецького національного технічного університету. З 2007 року по 2015 рік старший викладач кафедри загальнонаукових дисциплін Української інженерно-педагогічної академії. З 2015 року доцент кафедри інженерної педагогіки та психології.  З 2020 р. доцент кафедри освітніх технологій та охорони праці.
   За період роботи опубліковано 23 статті, 1 монографія, отримано свідоцтво про авторське право та підготовано понад 20 методичних вказівок.

 

 Монографії:

  • Система методичного та наукового забезпечення в системі освіти України на початку ХХ століття//Innovative and modern foundations of pedagogy: collective monograph/Blavt O., Gurtova T., Stadnyk V. –etc.–Іnternational Science Group.– Boston: Primedia eLaunch, 2022. 364 р. ISBN – 979-8-88757-555-1. рр.225-246
  • Application of modern innovative technologies in the preparation of futureteachers//Modern Technologies inEducation. CollectiveScientificMonograph. Opole: The Academy of Management and Administrationin Opole, 2019; ISBN 978-83- 946765-5-1; pp. 495, illus., tabs.,bibls. рр.195- 204

 

 Статті:

  • Professional training of future engineers-teachers: The societal needs of modern educational technologies introduction// AD ALTA: journal of interdisciplinary research (november, 2021), by magnanimitas, attn. and/or its licensors and affiliates (collectively, “magnanimitas”). all rights reserved. special issue no.: 11/02/xxiv. (vol. 11, issue 2, special issue xxiv.) address: Ceskoslovenske armady 300, 500 03, Hradec Kralove, The Czech Republic, ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (Scopus)
  • The role of creati vity in the historical and cultural heritage preservation// AD ALTA: journal of interdisciplinary research (november, 2021), bymagnanimitas, attn. and/orit slicensorsandaffiliates (collectively, “magnanimitas”). allrightsreserved. Specialis sueno.: 11/02/xxiv. (vol. 11, issue 2, specialissue xxiv.) address: Ceskoslovenskearmady 300, 500 03, HradecKralove, TheCzechRepublic, ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (WoS)
  • Дослідницька діяльність викладача у закладах вищої  освіти//International Scientific Journal GRAIL OF SCIENCE № 26 Vienna, Austria April, 2023
  • Розвиток вищих педагогічних навчальних закладів України на початку ХХ ст//Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук.пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – 402 с., с 11-19
  • Особливості викладання гуманітарних дисциплін для здобувачів технічної освіти//Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 79. – Том 1. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 246 с., С.5-11
  • Система управління та фінансування закладів професійної освіти в УСРР у 1920-их роках//Освіта і суспільство III. Збірник наукових праць. – Бердянський державний педагогічний університет, 2018; ISBN 978-83-62683-26-0. Видавництво ВШУіА в Ополє,Польща; 416 c.

 {gallery}Structure/ohorona/prepod/aksakova{/gallery}