Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Відділ комп’ютерної підтримки та поліграфічних послуг


 

Загальні положення    


Відділ комп’ютерної підтримки та поліграфічних послуг (КППП ННППІ) є структурним підрозділом навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (ННППІ). 

Відділ утворений з метою проведення єдиної політики в області інформатизації учбового процесу, наукових досліджень і системи управління ННППІ, розробки, впровадження і супроводу нових інформаційно-комунікаційних технологій та реалізації поліграфічних та видавницьких послуг.

ПОЛОЖЕННЯ про Відділ комп’ютерної підтримки та поліграфічних послуг

Основні завдання


Основним завданням Відділу є забезпечення кафедр, інших підрозділів і служб ННППІ засобами інформатизації учбового процесу на базі інформаційної мережі УІПА, ННППІ і сучасних комп'ютерних систем. Відділ вирішує завдання внутрішньоінститутської інформатизації, забезпечуючи інформаційними технологіями і ресурсами учбовий процес, наукову і адміністративно-господарську діяльність інституту, міжвузівську діяльність в області інформаційних технологій і ресурсів, міжнародну діяльність в області інформатизації. 

Відділ організовує і здійснює редакційно-видавничу діяльність інституту, видання учбової, навчально-методичної літератури, що відповідає вимогам державного освітнього стандарту, а також випуск наукової, довідкової та других видів літератури і поліграфічних виробів на користь забезпечення учбового процесу і науково-дослідних робіт.

Основні функції


Відділ забезпечує:

 • Розробку механізмів створення і впровадження інформаційних технологій в учбовий процес і інші сфери діяльності інституту, включаючи експертизу пропозицій і проектів підрозділів ННППІ в області оснащення програмними і апаратними засобами і впровадження інформаційних технологій.
 • Виконання робіт із створення, впровадження і супроводу інформаційно-комунікаційних технологій в цілях інформаційного забезпечення учбового процесу і управління інститутом. 
 • Методичний супровід і технічну підтримку вживання комп'ютерної техніки в учбовому процесі ННППІ.
 • Створення технологічної платформи і технічне забезпечення робіт по створенню і розміщенню в мережі ННППІ електронних освітніх ресурсів.
 • Технологічний і методичний супровід корпоративних інформаційних систем ННППІ.
 • Створення і розвиток єдиної інформаційної мережі інституту і забезпечення її інтеграції в республіканські і міжнародні мережі. Організацію розробки і розробку проектних вирішень створення локальних і видалених комп'ютерних мереж для кафедр, підрозділів і служб ННППІ. Організацію розвитку мережевої інфраструктури.
 • Розробку і супровід програмно-технічних комплексів інформаційних серверів ННППІ, організацію доступу до інформації, що зберігається на них, з внутрішньої мережі ННППІ, УІПА і Internet, розробку і впровадження засобів розмежування прав доступу до інформації.
 • Працездатність і експлуатацію апаратно-програмних комплексів загальноінститутських комп'ютерних класів.
 • Організацію системи підвищення кваліфікації в області використання сучасних інформаційних технологій в учбовому процесі і управлінській діяльності. Надання платних послуг з навчання в області сучасних інформаційних технологій.
 • Проектування (спільно із зацікавленими управліннями і службами), розробку і розвиток автоматизованої інформаційної системи ННППІ, включаючи розробку програмних засобів ведення Internet і Intranet сайтів ННППІ.
 • Аналіз стану, проектування, розробки і організації супроводу загальноінститутських Інтернет і Интранет-ресурсів
 • Розробку мультимедійних презентацій, макетування і малотиражний друк презентаційних матеріалів.
 • Виконання окремих елементів редакційно-видавничого циклу: редагування, виготовлення оригіналів-макетів, тиражування.
 • Визначення технології редакційно-видавничого процесу.
 • Здійснення випуску літератури; організацію контролю за поліграфічним виконанням видаваної літератури, відповідністю видавничим і поліграфічним нормативним документам, ефективним використанням видань і реалізацією готових тиражів.
 • Випуск і реалізацію друкарської та аудіовізуальної продукції, навчальних програм, інформаційних і інших матеріалів, виготовлених за рахунок засобів, отриманих від діяльності, що приносить дохід.
 • Здійснення рекламної та видавницько-поліграфічної діяльності (реалізація навчально-методичної і наукової літератури, бланкової продукції, виданій за рахунок засобів від підприємницької діяльності).
 • Організацію роботи загальноінститутської копіювально-множувальної техніки, виконання копіювальних робіт.
 • Участь в книжкових ярмарках, виставках, контроль за розсилкою обов'язкових екземплярів.
 • Підготовку оперативних і статистичних звітів по видавничій діяльності.
 • Створення виробничо-ремонтної бази засобів обчислювальної техніки, мережевих комунікацій і комунікаційного устаткування, організацію виробництва і ремонту засобів обчислювальної техніки. Розробку методик аналізу і тестування роботи комп'ютерних систем і мереж.
 • Створення і забезпечення функціонування системи відомчого телефонного зв'язку ННППІ  і її інтеграція в єдину інформаційну мережу інституту.

До складу КППП ННППІ входять:


 • лабораторія додрукарської підготовки;
 • лабораторія оперативного друку та післядрукарської обробки